اوج توحش از سوی خامنه‌ای

با نگاهی به آمار داده شده از شهدای قیام اخیر در میهن اسیرمان که روز گذشته از سوی مقاومت ایران اعلام گردید، اکنون می‌توان به ابعاد سبعیت و بربریت ساری و جاری در دیکتاتوری ولی‌فقیه رسید.

بنابراین گزارش تاکنون «در قیام مردم ایران دست کم۲۵۱تن شهید ۳۷۰۰تن مجروح و ۷۰۰۰تن دستگیر» شده‌اند.

ابعاد قربانیان، اسیران و زخمی شدگان که متأسفانه تا به امروز با سکوت غیر منطقی از سوی پاره‌ای از طرف‌های تجاری و چوب‌های زیر بغل رژیم روبرو شده، گویای این واقعیت است که قیام آبان تنها منوط به یک شهر یا چند منطقه در کشور نبوده، بلکه قیامی سراسری و با عنصر قهر و رادیکالیسمی بی‌مانند همراه بوده است.
این خشم مقدس را جوانان و قیام آفرینان با آتش زدن مراکز مالی رژیم، تصاویر خمینی ملعون و خامنه‌ای و روحانی جنایتکار، دفاتر نمایندگان ولی‌فقیه، بسیج سرکوبگر، نیروهای انتظامی و دوایر دولتی تا به امروز به نمایش گذاشتند.
طی قیام اخیر یکبار دیگر روشن گردید که هردو جناح رژیم در سرکوب خونین مردم ایران همدست می‌باشند. فراخوان آخوند روحانی، رئیس‌جمهور «مدره» در دیکتاتوری ولی‌فقیه و به تبع آن «اشرار» خواندن قیام آفرینان، ترجمان این همدستی و همکاری فراجناحی می‌باشد.
وی همزمان با دستور برای سرکوب مردم، در سخنانی با افتخار اعلام کرده است: «اجازه داده نشد آب به آسیاب دشمن ریخته شود».

به موازات این واقعیت نیز باید به استفاده از خشونتی بی‌مانند از سوی نیروهای تا دندان مسلح رژیم، لباس شخصی‌ها، بسیج خون‌ریز و سرکوبگر و دوایر امنیتی حکومت اشاره نمود.
بنا برداده های مقاومت ایران بسیاری از شهدا به دلیل اصابت تیر خلاص از پشت سر، شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی، پرتاب نارنجک و یا شلیک تک‌تیراندازان جان به جان آفرینان سپرده‌اند. بر این اساس به‌خوبی می‌توان ابعاد بیرحمی و شقاوت رژیم آخوندی را در این آمارهای اولیه رؤیت نمود.
در این رابطه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از ابعاد خشونت دولتی نیز تأیید کرده که نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی در مقابله با قیام کنندگان «از گلوله جنگی» استفاده می‌کنند.

برای نمونه وجود کودکان ۱۳ ساله و یا جوانان زیر ۱۸ سال، مفقود شدن زنان و دختران جوان که خامنه‌ای پلید آنان «شرور» نامیده بود، ادله محکمی برای جنایت علیه بشریت می‌باشد.
در این رابطه خانم رجوی ضمن فراخوان سازمان ملل برای مداخل در این کشتارهای ناجوانمردانه، تأکید کرده است: «شورای امنیت باید خامنه‌ای و روحانی و دیگر سردمداران رژیم را به‌خاطر این‌همه سرکوب و خون‌ریزی، جنایتکاران علیه بشریت اعلام کند تا در برابر عدالت قرار گیرند. ملل ‌متحد باید سریعاً هیئت‌های تحقیق درباره شهیدان و مجروحان و زندانیان به ایران بفرستد».

همبستگی ملی