برداشت فوری برای سپاه آری، اما برای سیلزدگان نه!!

با بروز سیل ویرانگر در بیش از ۲۷ استان کشور که به گفته رسانه های حکومتی تنها ۱۱ استان را به زیر آب برده و قریب ۶۱ راه اصلی کشور را مسدود کرده است، بسیاری از هموطنان دردمند همچنان به انتظار کمک های حکومت برای برون رفتن از بحران معیشتی می‌باشند.

این وضعیت ضد انسانی در حالی است که با دیرکرد هر روز کمک رسانی، بر ابعاد تلفات انسانی، شیوع انواع بیماری های واگیر در کشور افزوده می شود. براین منطق شاهد هستیم که مردم، جوانان، سالمندان و حتی کودکان شخصا آستین بالا زده و در یک همبستگی ملی به بیاری مردم سیلزده شتافته اند.

ابعاد حمایت‌های مردمی که صحنه‌های آن را روزانه در شبکه‌های اجتماعی رؤیت می‌کنیم، به مانند خنجری برگلوی ولی‌فقیه ارتجاع و باندهای فاسد و مافیایی حکومت می‌باشند، بطوریکه به‌کرات گزارش‌ها مردمی از دستگیری یاری رسانان و یا توقیف کالاهای مردمی به بیرون انتشار یافته است.

در مقابل نیز باید به بی تفاوتی دیکتاتوری ولی‌فقیه در امر کمک رسانی به مردم مناطق غربی، شمالی و یا جنوب کشور اشاره نمائیم. خامنه‌ای در تازه‌ترین موضعگیری و ضمن دست رد برای برداشت ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت بازسازی و کمک رسانی به مناطق سیل زده، به آخوند روحانی میگوید: «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه، صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است».

ترجمان این جملات به معنای آن است که خامنه‌ای فعلاً تصمیم برای کمک رسانی اورژانس به مردم را ندارد، زیرا وی بهترین حربه را برای سرگرم نمودن و محتاج نگهداشتن مردم در بخش‌های بزرگی از کشور به دست آورده است.
درگیر نمودن جامعه آنهم به مدت طولانی با تبعات سیل و خرابی‌های ناشی از آن، آنهم در کشوری که فقر و فلاکت در آن موج میزند، خود به مانند هدیه آسمانی برای دیکتاتوری ولی‌فقیه بوده و بدین سان بر جوش و اعتراضات مردمی ترمز خواهد زد.

به یقین این مهم ترین دلیل برای تمامی محاسبات رژیم آخوندی در این دوران پرتلاطم برای حکومت می‌باشد. همچنین این وضعیت در حالی است که اساسا وجود «صندوق توسعه ملی» که قرار است بنام «ملت»، اما «بکام» آخوندهای غارتگر و سپاه سرکوبگر باشد، همواره مورد دستبرد شخص خامنه‌ای برای کمک به بازوان سرکوبگر حکومت قرارگرفته است.
برای نمونه باید به فرمان وی در بهمن سال گذشته اشاره نمود که بر آن اساس مبلغ «یک و نیم میلیارد دلار» برای «تقویت بنیه دفاعی» سپاه برداشت شده بود.
پیشتر در این رابطه خبرگزاری حکومتی ایسنا (۱۵ بهمن ۱۳۹۷) در گزارشی نوشته بود: «کمیسیون تلفیق برای جمع‌بندی برخی موارد لایحه بودجه ۹۸ برگزار شد. در این جلسه اعلام شد که با موافقت رهبری یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور در سال آینده اختصاص می‌یابد».

همبستگی ملی