چهل و هفتمین برنامه تلویزیون ایران زمین

با ۴۷مین برنامه تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، در خدمتتون هستیم. این مجموعه شامل برنامه های متنوع و مفید، از جمله جنگ هفته با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون بهرام مودت، مهرداد هرسینی، حسین پویا و پیمانه شفایی، همراه با موزیک، قطعات شعر و طنز می باشد. برنامه های تلویزیون  ایران، روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت ۲۰ بوقت .اروپای مرکزی در فیسبوک در کانال پژواک همبستگی پخش می شود