تمامیت نظام آخوندی، اسیر در ”باتلاقهای اقتصادی

تمامیت نظام آخوندی، اسیر در ”باتلاقهای اقتصادی ” تاریخ ایجاد در 16 خرداد 1395 طی روزهای اخیر یکبار دیگر رویارویی دو باند رژیم یعنی خامنه‌ای و روحانی – رفسنجانی، بر سر راه‌حل گشودن بن‌بستهای اقتصادی کشور، برجسته‌تر شد. روحانی هم‌چنان سود و مصلحت و منافع باند و جناح خود را در وابستگی به غرب و فروش نفت خام و گرفتن وام و آمیخته شدن با رنگ و روغن صندوق بین‌المللی پول و تمکین به خطوط […]