منوچهر هزارخانی: پیام برای کارزار همیاری مقاومت

منوچهر هزارخانی: پیام برای کارزار همیاری مقاومت هم‌میهنان عزیز، در وضع جدید، بی‌سابقه و به‌زحمت قابل‌تصوری قرار گرفته‌ایم؛ بعضیها ترجیح می‌دهند بگویند «معجزه‌»یی صورت گرفته است: همه رزمندگان ساکن اسارتگاهی به‌نام «لیبرتی» در یک مهاجرت جمعی، زنده و صحیح و سالم به تیرانا رسیدند! آنها، پیش‌تر، در اسارتگاه، از طرف آدمکشان مزدور رژیم آخوندی تحت انواع فشارها، حق‌کشیها و محرومیت ها قرار داشتند و احتمال موشک‌باران‌شدنشان توسط مزدوران هم در هر لحظه می‌رفت. این رزمندگان […]

نظام چلاق شد!

نظام چلاق شد! مهرداد هرسینی به‌یقین مرگ رفسنجانی که بیش از ۳۸ سال در تمامی فراز و نشیب‌های دیکتاتوری ولی‌فقیه نقش بسزایی داشت و همواره از وی به‌عنوان «مرد شماره دو» نظام سخن می‌رفت، یکی از بزرگترین وقایع در آغاز سال جدید میلادی است.خانم رجوی رابطه با نقش استراتژیک رفسنجانی در پیام کوتاهی گفت: «یکی از پایه‌های فاشیسم دینی حاکم بر ایران و عامل تعادل آن فروریخته و رژیم در تمامیت خود به سرنگونی نزدیک […]

مرگ! «نیمه گمشده» – راهکارهای «مقام معظم»

مرگ! «نیمه گمشده» – راهکارهای «مقام معظم» مهرداد هرسینی از فردای «مرگ، قتل و یا خودکشی!» نیمه گمشده ولی‌فقیه که به‌یقین به برهم خوردن تعادل درونی و بیرونی دیکتاتوری خامنه‌ای راه برده است، بسیاری از متولیان رژیم به‌ویژه آن دسته که خود «دستی در آتش» دارند، با نگرانی زائدالوصفی به آینده تیره و تاریک نظام می‌نگرند. نبود رفسنجانی که مرگ وی اکنون بنا بر اخبار گسترده در شبکه‌های اجتماعی و عطف به داده‌های حکومتی در […]

جنگ چهارم جناب هاشمی نژاد و معنای برعکس شدن قضایا

جنگ چهارم جناب هاشمی نژاد و معنای برعکس شدن قضایا کاظم مصطفوی نام سید جواد هاشمی نژاد به گوشتان خورده است؟ این جناب یکی از مسئولان شناخته شده و بالای اداره کل التقاط در وزارت اطلاعات می باشد. او بیشتر با عنوان «دبیر کل هابیلیان» به صورت گسترده ای علیه مجاهدین فعالیت می کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم هاشمی نژاد در ۱۵ آذر ماه گذشته گفتگویی با «مؤسسة راهبردی هابیلیان» داشته که بسیار خواندنی است. […]