سرتيتر مطالب

جنبش دادخواهي

حقوق بشر

بیداد علیه زندانیان قتل‌عام شده‌ در پوش «دادخواهی»

فتح الله خامنه ای در تاریخ ۹تیرماه ۱۳۹۹ بیانیه ای با ۱۰۴ امضا از «روشنفکران، هنرمندان و فعالان مدنی»، درباره دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت منتشر شد. عجالتاً دو سه نکته را که با یک نگاه به متن فراخوان میتوان دریافت برای همه دوستان و هموطنان خاطرنشان میکنم. الف-برای من واضح است که این قلم و اثر نویسندگان یا شاعران سنگین وزن نیست. قلم‌زنان واقعی این متن مشخص، برای من شناخته […]

جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 91

سلام دوستان , نود و یک امین جنگ هفته از مجموعه برنامه های از جمعه تا جمعه در ایران را تقدیم شما می کنیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. این هفته گفتارهایی داریم از دوستان خوب امون بهرام مودت , حسین پویا , نرگس غفاری , حسین جهانسوز , اسماعسل محدث , پیمانه شفائی و میترا هرسینی که برای تمامی اونها سلامتی و موفقیت ارزو داریم. به یقین ادامه این مجموعه […]

فراخوان به دادخواهی یا جبهه گیری سیاسی

زینت میرهاشمی در روز دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹بیانیه ای با امضای ۱۰۴ تن از «روشنفکران، هنرمندان و فعالان مدنی به همدلی وجدانهای بیدار، دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت» منتشر شد. وقتی به تیتر نامه و تعداد امضا کنندگان آن نگاه کردم ابتدا به نظرم مثبت آمد و راستش خوشحال هم شدم. چه خوب که این تعداد در خارج از کشور، با نَحله های فکری و گذشته متفاوت یک حرکت مثبت انجام […]

See all our news

متخصصين

آخوندها در لیبی چه می کنند؟

مهرداد هرسینی در فردای سقوط معمر قذافی مردم کشور بحران زده لیبی براین باور بودند که روزگاری خوش و آینده ای مملو از آزادی و آبادانی در انتظار انان می باشد. اما با نیم نگاهی به روند طی شده طی یک دهه گذشته و شدت گرفتن بحران و جنگ های داخلی در این کشور، به یقین می توان اذعان نمود که آن آرزوها ، خواب و خیالی بیش نبوده است. دراین راستا و با برروز […]

فراخوان به دادخواهی یا جبهه گیری سیاسی

زینت میرهاشمی در روز دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹بیانیه ای با امضای ۱۰۴ تن از «روشنفکران، هنرمندان و فعالان مدنی به همدلی وجدانهای بیدار، دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت» منتشر شد. وقتی به تیتر نامه و تعداد امضا کنندگان آن نگاه کردم ابتدا به نظرم مثبت آمد و راستش خوشحال هم شدم. چه خوب که این تعداد در خارج از کشور، با نَحله های فکری و گذشته متفاوت یک حرکت مثبت انجام […]

بحران جانشینی خامنه ای – پاتک باند مقابل

درحالکه خامنه ای برای راه اندازی «مترسکی» بنام جانشنی خیز برداشته و با علم کردن یک آخوند جنایتکار بنام رئیسی، از آمران قتل عام سی هزار زندانی مجاهد و مبارز در سال ۶۷، میخواهد به این مهندسی شکل و فرم نهایی را بدهد، اما طی چند روز گذشته شاهد چند پاتک از سوی باند مقابل علیه ریل گذاری ولی فقیه می باشیم. تازه ترین نامه از سوی آخوند موسوی خوئینی ها، از عوامل سفارتگیری دیپلمات […]

See all our news

تروريسم

اعترافات ظریف – سیاست خارجی در دستان سپاه است

مجلس آخوندی روز گذشت شاهد بالاگرفتن جنگ گرگها برسر مدیریت اجرایی کشور بود. به میدان کشیدن محمد جواد ظریف، ماله کش اعظم نظام در سیاست خارجی و بقول عوام «سکه یک پول» کردن وی، به یقین با هماهنگی های قبلی با بیت خامنه ای صورت گرفته است. دلیل این واقعیت نیز بسیار روشن می باشد، زیرا سخن از مجلسی یکدست و تحت آتوریته رهبر حکومتی است که تمامی شیرازه های کشور و بویژه ریل گذاری […]

هزینه های تروریسم با شگردهای عوامفریبانه پولسازی

زینت میرهاشمی رویدادهای اخیر، سیمای سرزمینی که با بی کفایتی حاکمان در هر سوی آن شیپور مرگ و ویرانی نواخته می شود را در برابر چشم همگان قرار داده است. از مرگ با کرونا و انفجار در یک مرکز درمانی تا مرگ در خاموش کردن آتش به دلیل فقدان ابزارهای لازم برای مهار آتش مثل بالگردها. از آتش سوزیهای زنجیره ای جنگلها تا انفجار در مراکز مختلف هسته ای و موشکی. از انفجار در مرکز […]

جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 91

سلام دوستان , نود و یک امین جنگ هفته از مجموعه برنامه های از جمعه تا جمعه در ایران را تقدیم شما می کنیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. این هفته گفتارهایی داریم از دوستان خوب امون بهرام مودت , حسین پویا , نرگس غفاری , حسین جهانسوز , اسماعسل محدث , پیمانه شفائی و میترا هرسینی که برای تمامی اونها سلامتی و موفقیت ارزو داریم. به یقین ادامه این مجموعه […]

See all our news

بنيادگرايي

رژیم آخوندی – زنجیره ای از انفجار در سایت های اتمی

بسیاری از کارشناسان مسائل امنیتی در منطقه براین باور بودند که «هل من» طلبیدن ولی فقیه زهرخورده با اهرم ساخت «سلاح اتمی و توسعه برنامه های موشکی» علیه جامعه جهانی، به یقین بدون پاسخ نخواهد ماند. براین منظر طی هفته های اخیر شاهد تحولات شدید دیپلماتیک در سطح منطقه و جهانی علیه سیاست های مخرب رژیم در زمینه اتمی و موشکی بوده ایم. تازه ترین گزارش آژانس بین المللی اتمی و نیز تلاش کشورهای غربی […]

اعترافات ظریف – سیاست خارجی در دستان سپاه است

مجلس آخوندی روز گذشت شاهد بالاگرفتن جنگ گرگها برسر مدیریت اجرایی کشور بود. به میدان کشیدن محمد جواد ظریف، ماله کش اعظم نظام در سیاست خارجی و بقول عوام «سکه یک پول» کردن وی، به یقین با هماهنگی های قبلی با بیت خامنه ای صورت گرفته است. دلیل این واقعیت نیز بسیار روشن می باشد، زیرا سخن از مجلسی یکدست و تحت آتوریته رهبر حکومتی است که تمامی شیرازه های کشور و بویژه ریل گذاری […]

هزینه های تروریسم با شگردهای عوامفریبانه پولسازی

زینت میرهاشمی رویدادهای اخیر، سیمای سرزمینی که با بی کفایتی حاکمان در هر سوی آن شیپور مرگ و ویرانی نواخته می شود را در برابر چشم همگان قرار داده است. از مرگ با کرونا و انفجار در یک مرکز درمانی تا مرگ در خاموش کردن آتش به دلیل فقدان ابزارهای لازم برای مهار آتش مثل بالگردها. از آتش سوزیهای زنجیره ای جنگلها تا انفجار در مراکز مختلف هسته ای و موشکی. از انفجار در مرکز […]

See all our news

داخلي

رژیم آخوندی – زنجیره ای از انفجار در سایت های اتمی

بسیاری از کارشناسان مسائل امنیتی در منطقه براین باور بودند که «هل من» طلبیدن ولی فقیه زهرخورده با اهرم ساخت «سلاح اتمی و توسعه برنامه های موشکی» علیه جامعه جهانی، به یقین بدون پاسخ نخواهد ماند. براین منظر طی هفته های اخیر شاهد تحولات شدید دیپلماتیک در سطح منطقه و جهانی علیه سیاست های مخرب رژیم در زمینه اتمی و موشکی بوده ایم. تازه ترین گزارش آژانس بین المللی اتمی و نیز تلاش کشورهای غربی […]

اعترافات ظریف – سیاست خارجی در دستان سپاه است

مجلس آخوندی روز گذشت شاهد بالاگرفتن جنگ گرگها برسر مدیریت اجرایی کشور بود. به میدان کشیدن محمد جواد ظریف، ماله کش اعظم نظام در سیاست خارجی و بقول عوام «سکه یک پول» کردن وی، به یقین با هماهنگی های قبلی با بیت خامنه ای صورت گرفته است. دلیل این واقعیت نیز بسیار روشن می باشد، زیرا سخن از مجلسی یکدست و تحت آتوریته رهبر حکومتی است که تمامی شیرازه های کشور و بویژه ریل گذاری […]

هزینه های تروریسم با شگردهای عوامفریبانه پولسازی

زینت میرهاشمی رویدادهای اخیر، سیمای سرزمینی که با بی کفایتی حاکمان در هر سوی آن شیپور مرگ و ویرانی نواخته می شود را در برابر چشم همگان قرار داده است. از مرگ با کرونا و انفجار در یک مرکز درمانی تا مرگ در خاموش کردن آتش به دلیل فقدان ابزارهای لازم برای مهار آتش مثل بالگردها. از آتش سوزیهای زنجیره ای جنگلها تا انفجار در مراکز مختلف هسته ای و موشکی. از انفجار در مرکز […]

See all our news

برنامه هسته‌اي

رژیم آخوندی – زنجیره ای از انفجار در سایت های اتمی

بسیاری از کارشناسان مسائل امنیتی در منطقه براین باور بودند که «هل من» طلبیدن ولی فقیه زهرخورده با اهرم ساخت «سلاح اتمی و توسعه برنامه های موشکی» علیه جامعه جهانی، به یقین بدون پاسخ نخواهد ماند. براین منظر طی هفته های اخیر شاهد تحولات شدید دیپلماتیک در سطح منطقه و جهانی علیه سیاست های مخرب رژیم در زمینه اتمی و موشکی بوده ایم. تازه ترین گزارش آژانس بین المللی اتمی و نیز تلاش کشورهای غربی […]

جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 91

سلام دوستان , نود و یک امین جنگ هفته از مجموعه برنامه های از جمعه تا جمعه در ایران را تقدیم شما می کنیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. این هفته گفتارهایی داریم از دوستان خوب امون بهرام مودت , حسین پویا , نرگس غفاری , حسین جهانسوز , اسماعسل محدث , پیمانه شفائی و میترا هرسینی که برای تمامی اونها سلامتی و موفقیت ارزو داریم. به یقین ادامه این مجموعه […]

ویروس ولایت – پروژه جاجرم در خراسان شمالی

تازه ترین داده های بین المللی از پنهانکاری های عامدانه رژیم آخوندی در زمینه پروژه های مخرب موشکی، یکبار دیگر این واقعیت را به اثبات می رساند که دیکتاتوری ولی فقیه تنها راهکار برای خروج از بحران های لاعلاج داخلی و بین المللی را در توسعه سیاست های مخرب خود جستجو میکند. خبرگزاری رویتر با استناد به شهادت یکی از کارگزاران متواری رژیم به فرانسه تاکید کرده است: «جمهوری اسلامی ایران از پنج سال پیش، […]

See all our news

مقاومت

بیداد علیه زندانیان قتل‌عام شده‌ در پوش «دادخواهی»

فتح الله خامنه ای در تاریخ ۹تیرماه ۱۳۹۹ بیانیه ای با ۱۰۴ امضا از «روشنفکران، هنرمندان و فعالان مدنی»، درباره دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت منتشر شد. عجالتاً دو سه نکته را که با یک نگاه به متن فراخوان میتوان دریافت برای همه دوستان و هموطنان خاطرنشان میکنم. الف-برای من واضح است که این قلم و اثر نویسندگان یا شاعران سنگین وزن نیست. قلم‌زنان واقعی این متن مشخص، برای من شناخته […]

جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 91

سلام دوستان , نود و یک امین جنگ هفته از مجموعه برنامه های از جمعه تا جمعه در ایران را تقدیم شما می کنیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. این هفته گفتارهایی داریم از دوستان خوب امون بهرام مودت , حسین پویا , نرگس غفاری , حسین جهانسوز , اسماعسل محدث , پیمانه شفائی و میترا هرسینی که برای تمامی اونها سلامتی و موفقیت ارزو داریم. به یقین ادامه این مجموعه […]

فراخوان به دادخواهی یا جبهه گیری سیاسی

زینت میرهاشمی در روز دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹بیانیه ای با امضای ۱۰۴ تن از «روشنفکران، هنرمندان و فعالان مدنی به همدلی وجدانهای بیدار، دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت» منتشر شد. وقتی به تیتر نامه و تعداد امضا کنندگان آن نگاه کردم ابتدا به نظرم مثبت آمد و راستش خوشحال هم شدم. چه خوب که این تعداد در خارج از کشور، با نَحله های فکری و گذشته متفاوت یک حرکت مثبت انجام […]

See all our news

خاورميانه

عراق – ضربه ای کمرشکن بر دیکتاتوری ولی فقیه

مهرداد هرسینی در فردای کشته شدن پاسدار قاسم سلیمانی بسیاری از کارشناسان مسائل منطقه ای وتروریسم براین نکته کلیدی متحد القول بودند که دیکتاتوری ولی فقیه دیگر از این ضربه استراتژیک کمر راست نخواهد کرد. روند تحولات در عراق و شکل گیری دولت جدید که با قول اصلاحات و مبارزه با فساد، فقر، تروریسم و کوتاه کردن دستان آلوده نیروی تروریستی قدس و بازوان خونین آن مانند «کتائب و عصائب و حشد الشعبی» به میدان […]

ایالات متحده – حمایت ائتلاف دو حزبی از خانم مریم رجوی

به یقین تازه ترین حمایت قاطع اکثریت نمایندگان کنگر آمریکا از طرح ۱۰ ماده ای خانم رجوی بینه ای بر شکست دگربار سیاست مماشات در راستای استمالت از آخوندها و نیز نشان از جایگاه بدیلی بنام مجاهدین و مقاومت ایران علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان دارد. در قطعنامه اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا نه تنها بر محکومیت رژیم آخوندی تصریح شده، بلکه فراتر از آن بر ضرورت حمایت از جنبش مقاومت ایران برای «یک […]

جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 87

این هفته گفتارهایی داریم از دوستان خوب امون بهرام مودت , حسین پویا , نرگس غفاری , شهرام گلستانه , پیمانه شفائی و میترا هرسینی که برای تمامی اونها سلامتی و موفقیت ارزو داریم. به یقین ادامه این مجموعه هفتگی بدون همکاری و حمایت های اتمامی دوستان و همکاران , غیرممکن می باشه. امیدواریم تا هرچه بیشتر بر محتوی و کیفیت کار جمعی امون بیافزایم صدالبته با این امید بحق که بزودی در ایران آزاد […]

See all our news

اقتصاد

هزینه های تروریسم با شگردهای عوامفریبانه پولسازی

زینت میرهاشمی رویدادهای اخیر، سیمای سرزمینی که با بی کفایتی حاکمان در هر سوی آن شیپور مرگ و ویرانی نواخته می شود را در برابر چشم همگان قرار داده است. از مرگ با کرونا و انفجار در یک مرکز درمانی تا مرگ در خاموش کردن آتش به دلیل فقدان ابزارهای لازم برای مهار آتش مثل بالگردها. از آتش سوزیهای زنجیره ای جنگلها تا انفجار در مراکز مختلف هسته ای و موشکی. از انفجار در مرکز […]

ویروس خامنه ای- سیاهچاله ای بنام گرانی مسکن در ایران

به یقین یکی از تبعات سیاست های مخرب رژیم آخوندی در زمینه بی ارزش کردن پول ملی همان رشد و نمو تورم و گرانی افسارگسیخته می باشد. دراین راستا و تنها طی سه ماه از بروز کرونا در کشور که آمار قربانیان آن بنابرداده های سازمان مجاهدین خلق از مرز «۶۰ هزارنفر» نیز گذشته است، شاهد رشد بی سابقه قیمت ها بویژه در زمینه معیشت، مسکن، خدمات ، بهداشت و درمان می باشیم. یک گزارش […]

فقر و بیکاری – رشد و نمو خودکشی در ایران آخوند زده

طی روزهای گذشته شبکه های اجتماعی مملو از تصاویر خودکشی مردم محروم در ایران آخوند زده بوده اند. آخرین نمونه آن مربوط به یک کارگر محروم بنام «عمران روشنی مقدم» در میدان نفتی یادآوران می باشد که بدلیل فقر و عدم پرداخت حقوق و معوقات از سوی کارگزاران فاسد و غارتگر رژیم، دست به خودکشی زده است. ابعاد این صحنه دلخراش که با دیدن تصاویر آن به یقین بر دردهای مردم ستمدید افزوده می شود، […]

See all our news

اطلاعيه مطبوعاتي

ایران – قربانیان کرونا در ۳۴۱ شهر کشور بیش از ۶۳ هزار و ۷۰۰ نفر

۴۶۵۰ مبتلای جدید و ۴۹۹ جان باخته در روزهای شنبه تا دوشنبه در خراسان رضوی ۲۷۰۰ مبتلای جدید و ۱۹۰ جان باخته در روزهای شنبه تا سه شنبه در خراسان شمالی وزارت بهداشت رژیم: اعلام محدودیت‌های کرونایی در ۱۱ استان: خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمان، تهران و البرز بیمارستان مسیح دانشوری: با کمبود تخت مواجه شده‌ایم. قادر به بستری کردن بیماران نیستیم. تهران در وضعیت قرمز […]

ایمیلها و پیامهای جعلی وزارت اطلاعات و سایبری رژیم

۱-همزمان با کنفرانس بین‌المللی مقاومت ایران در ارتباط زنده با ۲۰۰۰نقطه در کشورهای مختلف و اشرف۳، وزارت اطلاعات آخوندها به یک فراخوان جعلی تحت عنوان «فراخوان کهکشان ۲۰۲۰ قیام و ایران آزاد» متوسل شد تا از این طریق توجه نیروها و پشتیبانان مقاومت را جلب کند و در صورت باز کردن ایمیل به جنگ روانی و لجن‌پراکنی بپردازد یا ویروس بفرستد. ۲-سایبری رژیم با درست کردن یک ایمیل مجعول به نام خواهر مجاهد بدری پورطباخ […]

نسبت دادن اکبر طبری به مجاهدین علاوه بر قتل منصوری برای گریز از مکافات عمل

زاکانی نماینده مجلس رژیم از قم اکبر طبری را به مجاهدین نسبت داد که در ابتدای انقلاب زندانی شد اما بعد از آزادی فرماندار شهرستان نور شد و بعد از آن نیز خود را تا معاونت قوه قضایی رسانده است تو‌ئیت حسین سلیمانی از باند خامنه‌ای: از امروز رومانی هم عمق استراتژیک است… مأموران اطلاعاتی که روی پرونده کار می‌کردند منصوری را تحت کنترل داشتند و با او در تماس صوتی و تصویری بودند منصوری […]

See all our news

كليپها

جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 91

سلام دوستان , نود و یک امین جنگ هفته از مجموعه برنامه های از جمعه تا جمعه در ایران را تقدیم شما می کنیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. این هفته گفتارهایی داریم از دوستان خوب امون بهرام مودت , حسین پویا , نرگس غفاری , حسین جهانسوز , اسماعسل محدث , پیمانه شفائی و میترا هرسینی که برای تمامی اونها سلامتی و موفقیت ارزو داریم. به یقین ادامه این مجموعه […]

جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 90

این هفته گفتارهایی داریم از دوستان خوب امون , بهرام مودت , نرگس غفاری , حسین پویا, محمد قرائی , اسماعیل محدث و میترا هرسینی که از تمامی همکاران تشکر کرده و برای آنها ایامی خوب و مملوسلامتی آروز داریم. همانطور که حتما مطلع هستین , ویدئو جنگ هفته را می تونید علاوه بر سایت ها در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک , یوتوپ و یا توئیتر در کانال پژواک همبستگی و در تلگرام […]

جنگ هفته – از جمعه تا جمعه در ایران 89

با کمال مسرت  هشتاد و نهمین جنگ هفته از مجموعه برنامه های از جمعه تا جمعه درایران را خدمت شما دوستان , یاران و بینندگان عزیز ارائه می دهیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. از اینکه ما را با رهنمود ها و نظرات اتون همواره مورد حمایت و محبت قرار می دهید , ممنون هستیم و آرزو داریم که بتوانیم از آنها برای بهبود و بالابردن کیفیت کارمان استفاده کنیم. این […]

See all our news