سرتيتر مطالب

حقوق بشر

چهل و چهارمین برنامه تلویزیون ایران زمین

بینندگان و شنودگان عزیز تلویزیون ایران زمین ، وقتتون بخیر و شادی با ۴۴مین سبد از مجموعه برنامه های تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، این هفته هم به خانه های شما آمده ایم و امیدواریم که برنامه این هفته نیز مورد قبول و استقبال شما قرار بگیرد. این برنامه شامل میان پرده با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون هادی مظفری، نکسیا بامداد، پیمانه شفایی و مهرداد هرسینی، همراه […]

چهل و سومین برنامه تلویزیون ایران زمین

با ۴۳مین برنامه تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، در خدمتتون هستیم. این مجموعه شامل برنامه های متنوع و مفید، از جمله جنگ هفته با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون حسین پویا، میترا هرسینی، بهرام مودت، محمد قرایی و نرگس غفاری، همراه با موزیک، قطعات شعر و طنز می باشد. برنامه های ایران، روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت ۲۰ بوقت .اروپای مرکزی در فیسبوک در کانال پژواک همبستگی […]

مریم رجوی، تبلور رنج‌ها و ‌آرزوهای مردم ایران

ای کاش می‌توانستم ـ یک لحظه می‌توانستم ای کاش ـ بر شانه‌های خود بنشانم این خلقِ بی‌شمار را، گرد حبابِ خاک بگردانم تا با دو چشمِ خویش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند. (احمد شاملو. با چشم‌ها. مرثیه‌های خاک) تذکار اهمیت یک روز در تاریخچهٔ انقلاب نوین ایران یک روز زرین در تقویم می‌درخشد؛ روزی که رزمندگان ارتش آزادیبخش و حامیان مقاومت ایران، آن را «روز مریم» یا «روز سیمرغ» می‌نامند. کسانی که مجاهدین […]

See all our news

متخصصين

چهل و چهارمین برنامه تلویزیون ایران زمین

بینندگان و شنودگان عزیز تلویزیون ایران زمین ، وقتتون بخیر و شادی با ۴۴مین سبد از مجموعه برنامه های تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، این هفته هم به خانه های شما آمده ایم و امیدواریم که برنامه این هفته نیز مورد قبول و استقبال شما قرار بگیرد. این برنامه شامل میان پرده با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون هادی مظفری، نکسیا بامداد، پیمانه شفایی و مهرداد هرسینی، همراه […]

چهل و سومین برنامه تلویزیون ایران زمین

با ۴۳مین برنامه تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، در خدمتتون هستیم. این مجموعه شامل برنامه های متنوع و مفید، از جمله جنگ هفته با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون حسین پویا، میترا هرسینی، بهرام مودت، محمد قرایی و نرگس غفاری، همراه با موزیک، قطعات شعر و طنز می باشد. برنامه های ایران، روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت ۲۰ بوقت .اروپای مرکزی در فیسبوک در کانال پژواک همبستگی […]

مریم رجوی، تبلور رنج‌ها و ‌آرزوهای مردم ایران

ای کاش می‌توانستم ـ یک لحظه می‌توانستم ای کاش ـ بر شانه‌های خود بنشانم این خلقِ بی‌شمار را، گرد حبابِ خاک بگردانم تا با دو چشمِ خویش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند. (احمد شاملو. با چشم‌ها. مرثیه‌های خاک) تذکار اهمیت یک روز در تاریخچهٔ انقلاب نوین ایران یک روز زرین در تقویم می‌درخشد؛ روزی که رزمندگان ارتش آزادیبخش و حامیان مقاومت ایران، آن را «روز مریم» یا «روز سیمرغ» می‌نامند. کسانی که مجاهدین […]

See all our news

تروريسم

چهل و سومین برنامه تلویزیون ایران زمین

با ۴۳مین برنامه تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، در خدمتتون هستیم. این مجموعه شامل برنامه های متنوع و مفید، از جمله جنگ هفته با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون حسین پویا، میترا هرسینی، بهرام مودت، محمد قرایی و نرگس غفاری، همراه با موزیک، قطعات شعر و طنز می باشد. برنامه های ایران، روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت ۲۰ بوقت .اروپای مرکزی در فیسبوک در کانال پژواک همبستگی […]

صدور حکم رسمی دادستانی فدرال سوئیس در مورد گسترش تحقیقات و رسیدگی مجدد به پرونده ترور دکتر کاظم رجوی

برن، ۱۴اکتبر ۲۰۲۱ حکم گسترش تحقیقات و از سرگیری پرسدور ماده ۳۱۱ بند ۲ از آئین دادرسی کیفری در ارتباط با مواد ۳۰۹ بند ۳ و ماده ۲۳ از بند ۱ تحت پیگیردها: ‌ علی فلاحیان صادق بابایی علیرضا بیانی همدانی سعید دانش علی هادوی سعید همتی محمدرضا جازری علی کمالی علی مصلحی عراقی ناصرپورمیرزایی محسن پورشافعی محمد سعید رضوانی محمود سجادیان یدالله صمدی جرائم: نسل‌کشی (ماده ۲۶۴ CP) | جنایت علیه بشریت (ماده ۲۶۴-آ CP ) […]

ولایت فقیه – شکست در خاکریز غربی

مهرداد هرسینی نتایج برآمده از تازه‌ترین انتخابات در عراق سخن از آن دارند که تعادل‌قوا در این کشور بحران‌زده به ضرر دیکتاتوری ولی‌فقیه برهم خورده است. شکست فراکسیون و باندهای مافیایی رژیم آخوندی که با از دست دادن بخش بزرگی از کرسی‌های مجلس خود را به اثبات رسانده، مبین این واقعیت است که حتی متحدان سابق خامنه‌ای نیز دیگر تمایلی به ادامه این بازی و باز گذاشتن میدان برای آخوندهای جاه‌طلب و بنیادگرا را ندارند. […]

See all our news

بنيادگرايی

چهل و چهارمین برنامه تلویزیون ایران زمین

بینندگان و شنودگان عزیز تلویزیون ایران زمین ، وقتتون بخیر و شادی با ۴۴مین سبد از مجموعه برنامه های تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، این هفته هم به خانه های شما آمده ایم و امیدواریم که برنامه این هفته نیز مورد قبول و استقبال شما قرار بگیرد. این برنامه شامل میان پرده با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون هادی مظفری، نکسیا بامداد، پیمانه شفایی و مهرداد هرسینی، همراه […]

چهل و سومین برنامه تلویزیون ایران زمین

با ۴۳مین برنامه تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، در خدمتتون هستیم. این مجموعه شامل برنامه های متنوع و مفید، از جمله جنگ هفته با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون حسین پویا، میترا هرسینی، بهرام مودت، محمد قرایی و نرگس غفاری، همراه با موزیک، قطعات شعر و طنز می باشد. برنامه های ایران، روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت ۲۰ بوقت .اروپای مرکزی در فیسبوک در کانال پژواک همبستگی […]

صدور حکم رسمی دادستانی فدرال سوئیس در مورد گسترش تحقیقات و رسیدگی مجدد به پرونده ترور دکتر کاظم رجوی

برن، ۱۴اکتبر ۲۰۲۱ حکم گسترش تحقیقات و از سرگیری پرسدور ماده ۳۱۱ بند ۲ از آئین دادرسی کیفری در ارتباط با مواد ۳۰۹ بند ۳ و ماده ۲۳ از بند ۱ تحت پیگیردها: ‌ علی فلاحیان صادق بابایی علیرضا بیانی همدانی سعید دانش علی هادوی سعید همتی محمدرضا جازری علی کمالی علی مصلحی عراقی ناصرپورمیرزایی محسن پورشافعی محمد سعید رضوانی محمود سجادیان یدالله صمدی جرائم: نسل‌کشی (ماده ۲۶۴ CP) | جنایت علیه بشریت (ماده ۲۶۴-آ CP ) […]

See all our news

داخلی

مریم رجوی، تبلور رنج‌ها و ‌آرزوهای مردم ایران

ای کاش می‌توانستم ـ یک لحظه می‌توانستم ای کاش ـ بر شانه‌های خود بنشانم این خلقِ بی‌شمار را، گرد حبابِ خاک بگردانم تا با دو چشمِ خویش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند. (احمد شاملو. با چشم‌ها. مرثیه‌های خاک) تذکار اهمیت یک روز در تاریخچهٔ انقلاب نوین ایران یک روز زرین در تقویم می‌درخشد؛ روزی که رزمندگان ارتش آزادیبخش و حامیان مقاومت ایران، آن را «روز مریم» یا «روز سیمرغ» می‌نامند. کسانی که مجاهدین […]

دیکتاتوری ولایت در یک قدمی ورشکستگی

یکی از دلائل نحوست برای دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی همان علائم و نشانه ها از ورشکستگی کامل مالی و اقتصادی کشور می باشد. تازه ترین داده ها از سوی صندوق بین المللی پول سخن از آن دارند که رژیم آخوندی در آستانه تحول فوق قرار دارد. بنابراین گزارش تنها تا پایان سال گذشته میزان بدهی های دولت نسبت به تولید ناخالص ملی بیش از «۳۰،۳ درصد» بوده است. در علم اقتصاد تولید ناخالص ملی […]

رژیم آخوندی – کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی

به یقین یکی از تبعات خفگی مالی برای دیکتاتوری ولی فقیه همان وجود ورشکستگی برای صندوق دولت می باشد. دراین راستا شاهد هستیم که با تعویض دولت و بروی کارآوردن اخوند جلاد ابراهمی رئیسی نه تنها مشکلی از مشکلات ولی‌فقیه حل نشده، بلکه تازه ترین داده های حکومت نیز سخن از وخامت شدید اوضاع درکشور را دارند. مک نمونه این وضعیت، همان کسری شدید بودجه و درآمد های دولت نحس سیزدهم می باشد که ترجمان […]

See all our news

برنامه هسته‌اي

چهل و یکمین برنامه تلویزیون ایران زمین

با ۴۱مین برنامه تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، در خدمتتون هستیم. این مجموعه شامل برنامه های متنوع و مفید، از جمله جنگ هفته با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون بهرام مودت، سارا فلاح، میترا هرسینی و پیمانه شفایی، همراه با موزیک، قطعات شعر و طنز می باشد. برنامه های ایران، روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت ۲۰ بوقت اروپای مرکزی در فیسبوک در کانال پژواک همبستگی پخش می […]

سی و نهمین برنامه تلویزیون ایران زمین

با ۳۹مین برنامه تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، در خدمتتون هستیم. این مجموعه شامل برنامه های متنوع و مفید، از جمله جنگ هفته با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون بهرام مودت، مهرداد هرسینی، محمد قرایی و پیمانه شفایی، همراه با موزیک، قطعات شعر و طنز می باشد. برنامه های ایران، روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت ۲۰ بوقت اروپای مرکزی در فیسبوک در کانال پژواک همبستگی پخش می […]

دیکتاتوری ولی‌فقیه – بحران پشت بحران

طی هفته‌های اخیر شاهد رشد مجموعه‌یی از بحرانها از سوی رژیم آخوندی با جامعه جهانی می‌باشیم. در این راستا باید اذعان نمود که خامنه‌ای زهر خورده به‌دلیل وضعیت بحرانی در داخل کشور، به‌شدت نیازمند به «صدور بحران» به خارج از مرزها می‌باشد. نمونتا تشدید بحران با طرفهای مذاکره‌کننده اتمی، هارت و پورتهای ولی‌فقیه علیه جمهوری آذربایجان و یا صدور دستور ممنوعیت برای ورود اجناس خانگی از کره جنوبی تماماً در این راستا هستند. واقعیت در […]

See all our news

مقاومت

چهل و چهارمین برنامه تلویزیون ایران زمین

بینندگان و شنودگان عزیز تلویزیون ایران زمین ، وقتتون بخیر و شادی با ۴۴مین سبد از مجموعه برنامه های تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، این هفته هم به خانه های شما آمده ایم و امیدواریم که برنامه این هفته نیز مورد قبول و استقبال شما قرار بگیرد. این برنامه شامل میان پرده با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون هادی مظفری، نکسیا بامداد، پیمانه شفایی و مهرداد هرسینی، همراه […]

چهل و سومین برنامه تلویزیون ایران زمین

با ۴۳مین برنامه تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، در خدمتتون هستیم. این مجموعه شامل برنامه های متنوع و مفید، از جمله جنگ هفته با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون حسین پویا، میترا هرسینی، بهرام مودت، محمد قرایی و نرگس غفاری، همراه با موزیک، قطعات شعر و طنز می باشد. برنامه های ایران، روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت ۲۰ بوقت .اروپای مرکزی در فیسبوک در کانال پژواک همبستگی […]

مریم رجوی، تبلور رنج‌ها و ‌آرزوهای مردم ایران

ای کاش می‌توانستم ـ یک لحظه می‌توانستم ای کاش ـ بر شانه‌های خود بنشانم این خلقِ بی‌شمار را، گرد حبابِ خاک بگردانم تا با دو چشمِ خویش ببینند که خورشیدشان کجاست و باورم کنند. (احمد شاملو. با چشم‌ها. مرثیه‌های خاک) تذکار اهمیت یک روز در تاریخچهٔ انقلاب نوین ایران یک روز زرین در تقویم می‌درخشد؛ روزی که رزمندگان ارتش آزادیبخش و حامیان مقاومت ایران، آن را «روز مریم» یا «روز سیمرغ» می‌نامند. کسانی که مجاهدین […]

See all our news

خاورميانه

چهل و سومین برنامه تلویزیون ایران زمین

با ۴۳مین برنامه تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، در خدمتتون هستیم. این مجموعه شامل برنامه های متنوع و مفید، از جمله جنگ هفته با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون حسین پویا، میترا هرسینی، بهرام مودت، محمد قرایی و نرگس غفاری، همراه با موزیک، قطعات شعر و طنز می باشد. برنامه های ایران، روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت ۲۰ بوقت .اروپای مرکزی در فیسبوک در کانال پژواک همبستگی […]

ولایت فقیه – شکست در خاکریز غربی

مهرداد هرسینی نتایج برآمده از تازه‌ترین انتخابات در عراق سخن از آن دارند که تعادل‌قوا در این کشور بحران‌زده به ضرر دیکتاتوری ولی‌فقیه برهم خورده است. شکست فراکسیون و باندهای مافیایی رژیم آخوندی که با از دست دادن بخش بزرگی از کرسی‌های مجلس خود را به اثبات رسانده، مبین این واقعیت است که حتی متحدان سابق خامنه‌ای نیز دیگر تمایلی به ادامه این بازی و باز گذاشتن میدان برای آخوندهای جاه‌طلب و بنیادگرا را ندارند. […]

پیام یک افشاگری

مهرداد هرسینی به‌یقین از جمله تبعات سیاست سکوت و بستن عامدانه چشم‌ها بروی سیاست‌های مخرب رژیم آخوندی که اکنون منطقه بحرانی خاورمیانه تا شمال آفریقا را در تنش و جنگ‌های نیابتی فروبرده، همان رشد و نمو پدیده شومی بنام بنیادگرایی به ضرب «شلیک موشک، ساخت سلاح اتمی و تولید انبوه پهپاد» است. در این راستا تازه‌ترین افشاگری مقاومت ایران در آمریکا گوشه‌ای از این روند مخرب را به نمایش گذاشته است. برای نمونه نمایندگی شورای […]

See all our news

اقتصاد

چهل و چهارمین برنامه تلویزیون ایران زمین

بینندگان و شنودگان عزیز تلویزیون ایران زمین ، وقتتون بخیر و شادی با ۴۴مین سبد از مجموعه برنامه های تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، این هفته هم به خانه های شما آمده ایم و امیدواریم که برنامه این هفته نیز مورد قبول و استقبال شما قرار بگیرد. این برنامه شامل میان پرده با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون هادی مظفری، نکسیا بامداد، پیمانه شفایی و مهرداد هرسینی، همراه […]

چهل و سومین برنامه تلویزیون ایران زمین

با ۴۳مین برنامه تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، در خدمتتون هستیم. این مجموعه شامل برنامه های متنوع و مفید، از جمله جنگ هفته با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون حسین پویا، میترا هرسینی، بهرام مودت، محمد قرایی و نرگس غفاری، همراه با موزیک، قطعات شعر و طنز می باشد. برنامه های ایران، روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت ۲۰ بوقت .اروپای مرکزی در فیسبوک در کانال پژواک همبستگی […]

دیکتاتوری ولایت در یک قدمی ورشکستگی

یکی از دلائل نحوست برای دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی همان علائم و نشانه ها از ورشکستگی کامل مالی و اقتصادی کشور می باشد. تازه ترین داده ها از سوی صندوق بین المللی پول سخن از آن دارند که رژیم آخوندی در آستانه تحول فوق قرار دارد. بنابراین گزارش تنها تا پایان سال گذشته میزان بدهی های دولت نسبت به تولید ناخالص ملی بیش از «۳۰،۳ درصد» بوده است. در علم اقتصاد تولید ناخالص ملی […]

See all our news

اطلاعيه مطبوعاتی

صدور حکم رسمی دادستانی فدرال سوئیس در مورد گسترش تحقیقات و رسیدگی مجدد به پرونده ترور دکتر کاظم رجوی

برن، ۱۴اکتبر ۲۰۲۱ حکم گسترش تحقیقات و از سرگیری پرسدور ماده ۳۱۱ بند ۲ از آئین دادرسی کیفری در ارتباط با مواد ۳۰۹ بند ۳ و ماده ۲۳ از بند ۱ تحت پیگیردها: ‌ علی فلاحیان صادق بابایی علیرضا بیانی همدانی سعید دانش علی هادوی سعید همتی محمدرضا جازری علی کمالی علی مصلحی عراقی ناصرپورمیرزایی محسن پورشافعی محمد سعید رضوانی محمود سجادیان یدالله صمدی جرائم: نسل‌کشی (ماده ۲۶۴ CP) | جنایت علیه بشریت (ماده ۲۶۴-آ CP ) […]

سر دیوید ایمس نماینده پارلمان انگلستان، رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران در اثر ضربات چاقو جان باخت

 تسلیت خانم مریم رجوی سر دیوید ایمس نماینده پارلمان انگلستان، رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران روز جمعه ۲۳مهر در اثر ضربات چاقو جان باخت.   پلیس انگلستان در اسکس، محلی که دیوید ایمس مورد حمله قرار گرفت منطقه را بسته و هنوز هیچ اطلاعی در مورد این جنایت بزرگ نمی‌دهد. گفته می‌شود که یک جنایتکار دستگیر شده است و دفتر ایمس این را تأیید می‌کند. رویترز: دیوید ایمس، قانونگذار ۶۹ساله بریتانیایی از حزب […]

اعتراضات معلمان در ۴۵ شهر

«معلم زندانی آزاد باید گردد»، «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم»، «معلم قیام کن، از حق خود دفاع کن»  خانم مریم رجوی: قیام و سرنگونی رژیم تنها راه اعاده حقوق معلمان، بازنشستگان، کارگران و زحمتکشان است صبح روز پنج‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰، معلمان و فرهنگیان در تهران و ۴۴ شهر دیگر (۲۵ استان) در اعتراض وضعیت سخت معیشتی و بی توجهی رژیم نسبت به مطالبات برحق آنان دست به تجمع اعتراضی زدند، و بر […]

See all our news

كليپها

چهل و چهارمین برنامه تلویزیون ایران زمین

بینندگان و شنودگان عزیز تلویزیون ایران زمین ، وقتتون بخیر و شادی با ۴۴مین سبد از مجموعه برنامه های تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، این هفته هم به خانه های شما آمده ایم و امیدواریم که برنامه این هفته نیز مورد قبول و استقبال شما قرار بگیرد. این برنامه شامل میان پرده با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون هادی مظفری، نکسیا بامداد، پیمانه شفایی و مهرداد هرسینی، همراه […]

چهل و سومین برنامه تلویزیون ایران زمین

با ۴۳مین برنامه تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، در خدمتتون هستیم. این مجموعه شامل برنامه های متنوع و مفید، از جمله جنگ هفته با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون حسین پویا، میترا هرسینی، بهرام مودت، محمد قرایی و نرگس غفاری، همراه با موزیک، قطعات شعر و طنز می باشد. برنامه های ایران، روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت ۲۰ بوقت .اروپای مرکزی در فیسبوک در کانال پژواک همبستگی […]

چهل و دومین برنامه تلویزیون ایران زمین

بینندگان و شنودگان عزیز تلویزیون ایران زمین ، وقتتون بخیر و شادی با ۴۲ مین سبد از مجموعه برنامه های تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، این هفته هم به خانه های شما آمده ایم و امیدواریم که برنامه این هفته نیز مورد قبول و استقبال شما قرار بگیرد. این برنامه شامل میان پرده با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون مهرداد هرسینی، هادی مظفری، حسین جهانسوز و نرگس غفاری، […]

See all our news