حقوق بشر

سرتيتر مطالب

جنبش دادخواهي

حقوق بشر

خودکشی نام مستعار قتل قیام کنندگان در زیر شکنجه

داده‌های مقاومت ایران سخن از قتل یکی دیگر از قیام کنندگان در زیر شکنجه‌های وحشیانه دیکتاتوری ولی‌فقیه را دارند. اطلاعیه شورای ملی مقاومت (۱۳ اسفند ۱۳۹۶) در این رابطه تاکید دارد، اطلاعات مخوف آخوندی پس از به قتل رساندن فرزند دلاور کرمانشاه به خانواده وی اطلاع داده که فرزندشان «با سم خودکشی» کرده است! این روشنگری در ادامه می‌افزاید: «با شهادت قباد اعظمی شمار زندانیان سیاسی که پس از شروع قیام زیر شکنجه دژخیمان به […]

گزارش دبیرکل ملل‌متحد درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران و قتل‌عام 1367

پاراگراف ۴۴ این گزارش که در پی جنبش جهانی دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ وارد گزارشهای سازمان ملل به ویژه دبیرکل شده است، به صراحت از استمرار نامه های بستگان شهیدان به شورای حقوق بشر و همچنین نگرانی دبیرکل از آزار و اذیت و ارعاب و پیگرد کسانی یاد می‌کند که کماکان در جستجوی حقیقت و عدالت در مورد قتل عام هستند. متن پاراگراف ۴۴ که برای جنبش دادخواهی اهمیت بسزایی دارد، […]

جنایت علیه بشریت – عضو «هیئت مرگ» در راه ژنو!

درحالیکه شهرهای میهن علیه جباریت ولی فقیه در جوش و خروش هستند و در حالیکه فریاد های مردم بجان آمده علیه ظلم، ستم، ناعدالتی و نقض حقوق بشر در جای چای ایران همچنان جاری است، قرار است تا ولی فقیه طلسم شکسته وزیر جنایتکار خود، علیرضا آوایی را برای شرکت در سی و هفت امین اجلاس جهانی حقوق بشر که از هفتم اسفند در ژنو برگزار می شود، به سوئیس گسیل نماید. شرکت وزیر جنایتکار […]

See all our news

متخصصين

محمد علی توحیدی – صورت مسئله سرنگونی

سوال‌: شاهد وقایع و تحولات پرشتابی هستیم: وضعیت رژیم‌، وضعیت جامعه‌، همین‌طور قیام#. این روزها شاهد وقایع خیابان گلستان هفتم، نامه احمدی‌نژاد به خامنه‌ای#، سفر ظریف و عراقچی به کشورهای اروپایی بر سر برجام، حرف‌های خامنه‌ای سر برجام، اعتراض غارت‌شدگان، کارگران و معلمان جلو مجلس بودیم. ظریف هم برای جلسه امنیتی به مونیخ رفت. اما می‌خواهم بر سر مراسم ۲۲بهمن رژیم بپرسم. دیدید که خامنه‌ای برای آن بسیج کرد؛ حتی به‌خاطر آن پیام داد و […]

محمد علی توحیدی- توفان انقلاب، عبور از نظام

مجری: این هفته آخوند روحانی بر سر قبر دجال رفت و سرنوشت رژیم شاه را با سرنوشت رژیم آخوندی مقایسه کرد. وی گفت: تلویزیون رژیم، آخوند روحانی: «رژیم گذشته‌یی که فکر می‌کرد سلطنت او مادام‌العمر و حکومت سلطنتی ابدی‌ست، به این دلیل همه‌چیز را از دست داد که صدای نبض مردم را نشنید. صدای اعتراض مردم را هم نشنید. فقط یک صدا شنید و آن صدای انقلاب مردم بود. برای حکومتی که فقط می‌خواهد صدای […]

خیزشهای سراسری دیماه «خودبخودی» و یاهدایت شده؟

عارف شیرازی آیا قیامهای سراسری مردم در دیماه «خودبخودی» بود و هیچ فرد و جریانی در استارت زدن و سمت وسو دادن به آن نقش نداشت؟ آیا بنابرآنچه برخی مدعیان مطرح می‌کنند مردم صرفاً بخاطر «معیشت» به خیابان ریختند و برحسب اتفاق و تصادف محض از روز دوم شعار مرگ بر روحانی و مرگ بر خامنه‌ای سردادند؟ و یا اینکه مردم از سر ناآگاهی بدنبال این شعارها کشیده شدند و خلق بپاخاسته در ۱۴۰ شهر […]

See all our news

تروريسم

آرژانتین – پرونده ای گشوده شده در انتظار خامنه ای

از فردای بمب گذاری تروریستی علیه مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، مقاومت ایران بدرستی انگشت اتهام را بسوی دیکتاتوری ولی فقیه و بازوان تروریستی آن بعنوان «آمر و عامل» این جنایت دراز نمود. تمامی شواهد و قرائن پس از کشته شدن ۸۵ تن و زخمی شدن صدها نفر دیگر از اتباء آرژنتین، سخن از نقش ویژه خامنه ای و حسن نصرالله در این کشتار را دارند. درآن دوران شورای ملی مقاومت با ارائه گزارشاتی از […]

جنایت علیه بشریت – عضو «هیئت مرگ» در راه ژنو!

درحالیکه شهرهای میهن علیه جباریت ولی فقیه در جوش و خروش هستند و در حالیکه فریاد های مردم بجان آمده علیه ظلم، ستم، ناعدالتی و نقض حقوق بشر در جای چای ایران همچنان جاری است، قرار است تا ولی فقیه طلسم شکسته وزیر جنایتکار خود، علیرضا آوایی را برای شرکت در سی و هفت امین اجلاس جهانی حقوق بشر که از هفتم اسفند در ژنو برگزار می شود، به سوئیس گسیل نماید. شرکت وزیر جنایتکار […]

خامنه‌ای و دوراهی مرگ

در حالی که به سرعت به سرفصل تعیین تکلیف برجام و تصمیم‌گیری نهایی در مورد فعالیتهای موشکی و منطقه‌یی رژیم نزدیک می‌شویم شاهد موضعگیریهای ضد و نقیضی در درون رژیم هستیم. یک دسته کسانی هستند که  برجام را «پروژه خلع سلاح» برای سرنگونی نظام می‌دانند. یک کارگزار برون مرزی رژیم به نام هوشنگ امیراحمدی می‌گوید: «جریان به این شکل پیش می‌رود که اول ایران باید خلع‌سلاح شود و بعد از لحاظ اقتصادی تضعیف و در […]

See all our news

بنيادگرايي

انگیزاسیون واقعا «حاصلی نداشت»!

مهرداد هرسینی روایت است که آغاز «انگیزاسیون مذهبی» به اوایل قرن دوازدهم میلادی، زمانیکه آخوندهای حاکم آن دوران فلسفه وجودی تفتیش عقاید را در مقابل «آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی عقیده» راه‌اندازی نمودند، بر می‌گردد. جباران خشک مذهب آن دوران به مانند آخوندهای مرتجع حاکم بر میهن امان به اشتباه بر این باور بودند که با بستن، شکنجه، سرکوب و اعمال خشونت، سانسور، تحریف، ترور و صدور بنیادگرایی می‌توانند به تقابل با روند روبه […]

اعتراف به شکست سرمایه گذاری های استراتژیک

ه یقین یکی از تبعات قیام مردم بجان آمده علیه کلیت نظام آخوندی که خود را طی هفته های اخیر در شعارها و حرکات رادیکال اعتراضی به نمایش گذاشته است، همان بارز شدن شکاف عمیق میان جامعه و دیدگاه های بغایت ارتجاعی و سرکوبگرانه رژیم آخوندی در تمامی مظاهر آن در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. در این راستا دیتکاتوری خامنه ای هزینه های سنگینی را برای پیشبرد سیاست های سرکوبگرانه خود […]

خامنه‌ای و دوراهی مرگ

در حالی که به سرعت به سرفصل تعیین تکلیف برجام و تصمیم‌گیری نهایی در مورد فعالیتهای موشکی و منطقه‌یی رژیم نزدیک می‌شویم شاهد موضعگیریهای ضد و نقیضی در درون رژیم هستیم. یک دسته کسانی هستند که  برجام را «پروژه خلع سلاح» برای سرنگونی نظام می‌دانند. یک کارگزار برون مرزی رژیم به نام هوشنگ امیراحمدی می‌گوید: «جریان به این شکل پیش می‌رود که اول ایران باید خلع‌سلاح شود و بعد از لحاظ اقتصادی تضعیف و در […]

See all our news

داخلي

ماجراهای «فرقه انحرافی» و «ظل الله»!

مهرداد هرسینی به یقین بروز شکاف عمیق در رأس نظام آخوندی امری خود بخودی نبوده و نیست، بلکه تابع مستقیمی از وجود مقاومت ایران و مجاهدین و همچنین فشار فزاینده توده‌های بجان آمده علیه کلیت دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان می‌باشد. تازه‌ترین نمونه این شقه و شکاف که هر روزبرابعاد آن افزون می‌شود، دستگیری دو رأس از سه رأس باند احمدی‌نژاد، آنهم از سوی مهم‌ترین ارگان سرکوبگر و وابسته به بیت خامنه‌ای، یعنی دستگاه […]

بهاران خجسته باد و نوروزاتان پیروز

سالی که گذشت ,  سال شکست های مستمر دیکتاتوری زهر خورده و طلسم شکسته خامنه ای  بود, سال خشم توده های بجان آمده , سال جوش و خروش انقلابی در بیش از 142 شهر میهن , سال به آخر خط رسیدن تمامی ظرفیت های استراتژیک ارتجاع مذهبی با باند ها و دستجات قلابی اصولگرا و اصلاح طلب   ودر یک کلام  سال  پیروزی « راه حل سوم » ,  مجاهدین و مقاومت ایران بر بستر […]

تحریم‌های جدید – عیدانه اتحادیه اروپا به خامنه‌ای!

با نزدیک شدن به پایان موعد ضرب العجل از سوی دولت ایالات متحده مبنی بر تصیمم خروج از توافق اتمی موسوم به برجام، علائم و نشانه های از بروکسل سخن از چشم انداز تصویب تحریم‌های جدید از سوی اتحادیه اروپا علیه پروژه های مخرب موشکی و همچنین دخالت‌های دیکتاتوری خامنه‌ای در سوریه را دارند. به یقین در پشت انتشار این خبر از سوی خبرگزاری رویتر، سیاست نوینی از سوی اتحادیه اروپا برای نزدیکی به مواضع […]

See all our news

برنامه هسته‌اي

تحریم‌های جدید – عیدانه اتحادیه اروپا به خامنه‌ای!

با نزدیک شدن به پایان موعد ضرب العجل از سوی دولت ایالات متحده مبنی بر تصیمم خروج از توافق اتمی موسوم به برجام، علائم و نشانه های از بروکسل سخن از چشم انداز تصویب تحریم‌های جدید از سوی اتحادیه اروپا علیه پروژه های مخرب موشکی و همچنین دخالت‌های دیکتاتوری خامنه‌ای در سوریه را دارند. به یقین در پشت انتشار این خبر از سوی خبرگزاری رویتر، سیاست نوینی از سوی اتحادیه اروپا برای نزدیکی به مواضع […]

تحریم‌های جدید نفتی و سپاه در راه‌اند!

روند شتابان تحولات بین‌المللی علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه اکنون این سؤال منطق را پدیدار نموده که سرانجام ضرب الاجل از سوی ایالات متحده در رابطه با سرنوشت برجام و موضوعات منطقه ای و موشکی به کجا ختم خواهد شد. مهلت ۱۲۰ روزه در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که تمامی علائم و نشانه‌ها از بروکسل دال بر نزدیک شدن هرچه بیشتر اتحادیه اروپا به سیاست‌های آمریکا علیه مطامع آخوندی می‌باشند. سخن از شش موضوع اساسی […]

شرط اصلی عنصر داخلی است!

مهرداد هرسینی با نزدیک شدن مهلت ضرب لاجل از سوی ایالات‌متحده بر سر وضعتی به‌غایت متزلزل برجام اکنون به نظر می‌رسد که دلشوره و هراس عجیبی در حکومت آخوندی پدیدار شده است. بر این منطق به یقین می‌توان با قاطعیت گفت که تیک تیک زمان به نفع سیاست‌های مخرب «رهبر موقت» نیست، زیرا در نبود مشروعیت داخلی و جوش و روش مردمی علیه کلیت نظام و همچنین مجموعه روند تحولات و مواضع اخیر اتحادیه اروپا […]

See all our news

مقاومت

بهاران خجسته باد و نوروزاتان پیروز

سالی که گذشت ,  سال شکست های مستمر دیکتاتوری زهر خورده و طلسم شکسته خامنه ای  بود, سال خشم توده های بجان آمده , سال جوش و خروش انقلابی در بیش از 142 شهر میهن , سال به آخر خط رسیدن تمامی ظرفیت های استراتژیک ارتجاع مذهبی با باند ها و دستجات قلابی اصولگرا و اصلاح طلب   ودر یک کلام  سال  پیروزی « راه حل سوم » ,  مجاهدین و مقاومت ایران بر بستر […]

کانون‌های شورشی ریش و ریشه «رهبر موقت» را به آتش کشیدند

مهرداد هرسینی چهارشنبه‌سوری امسال با شکوه هرچه بیشتر ملی و با اتحادی وصف‌ناپذیر از سوی آحاد مردم ایران، جوانان، اشرف نشانان و قیام آفرینان علیه کلیت نظام آخوندی به انجام رسید. صحنه‌های پرشور به آتش کشیدن «ریش و ریشه» رهبر موقت نظام و بسیاری از متولیان حکومت به همراه قرین شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و یا «آتش جواب آتش» که در شبکه‌های اجتماعی به‌طور گسترده‌ای انتشاریافته است، دیگر هیچ شک و تردیدی را برای تمامی […]

شوی به‌اصطلاح فرهنگی گشتاپوی ملایان برای توطئه علیه مجاهدین در آلبانی

وزارت اطلاعات آخوندها و مأمورانش در سفارت رژیم در آلبانی در پوش فعالیتها و جلسات فرهنگی در تهران و تیرانا و با به‌کار گرفتن مزدوران پیشانی سیاه خود تلاش می‌کنند علیه مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی به توطئه و لجن‌پراکنی و پخش اطلاعات دروغ بپردازد. در حالیکه رژیم آخوندی از هر سو با خیزشها، اعتراضات و اعتصابات در سراسر کشور محاصره شده است، بیش از هر زمان دیگر به توطئه علیه […]

See all our news

خاورميانه

تحریم‌های جدید – عیدانه اتحادیه اروپا به خامنه‌ای!

با نزدیک شدن به پایان موعد ضرب العجل از سوی دولت ایالات متحده مبنی بر تصیمم خروج از توافق اتمی موسوم به برجام، علائم و نشانه های از بروکسل سخن از چشم انداز تصویب تحریم‌های جدید از سوی اتحادیه اروپا علیه پروژه های مخرب موشکی و همچنین دخالت‌های دیکتاتوری خامنه‌ای در سوریه را دارند. به یقین در پشت انتشار این خبر از سوی خبرگزاری رویتر، سیاست نوینی از سوی اتحادیه اروپا برای نزدیکی به مواضع […]

کمک های میلیون دلاری رژیم ایران به حزب‌الله لبنان

موسسه بین‌المللی «دفاع از دموکراسی» در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد ایران سالانه مبلغ ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون دلار به فعالیت‌های تروریستی شبه نظامیان حزب الله لبنان کمک مالی می کند. تیلور ستابلتون، کارشناس روابط خارجی و خاورمیانه در موسسه بین المللی «دفاع از دموکراسی» در حساب تویتر خود به «حمایت ایران از تروریسم» اشاره کرد و نوشت: «ایران سالانه مبلغ ۷۰۰ تا۸۰۰ میلیون دلار به فعالیت های تروریستی شبه نظامیان حزب الله لبنان […]

«رهبر موقت» عصاره متعفن ولایت

مهرداد هرسینی عصاره متعفن ولایت به مانند سلف تاریخی خود، شیخ فضل الله نوری، در قیاسی مع الفارق میلیون ها ایرانی بجان آمده از جور، ظلم و ستم آخوندی را «مگس روی زخم» خطاب کرد. به یقین چنین بی احترامی عامدانه از سوی خامنه ای که منطقا باید «مظهر فهم و کمالات»!! در یک دیکتاتوری مذهبی و غیر متعارف باشد، نه اولین آن و نه آخرین از نوع خود خواهد بود، حداقل تا زمانیکه مردم […]

See all our news

اقتصاد

شوک بازار ارز- دلار ۵ هزار تومانی از راه رسید!

درحالیکه دولت آخوند روحانی در تبلیغات دروغین حکومتی از توقف روند روبه رشد بهای ارزهای خارجی بویژه دلارآمریکا طی هفته های گذشته خبر داده بود، اکنون داده های بازار ارز چند روز مانده به پایان سال روایتی بسیار غمناک دیگری را به بیرون ساطع می کنند. درتازه ترین گزارشات میدانی خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (۲۵ اسفند ۱۳۹۶) در این رابطه نوشت: «افزایش قیمت دلار که صراف‌ها و فعالان بازار عامل اصلی آن را بانک […]

خط فقر در حاکمیت ولی فقیه «۸۰ درصدی» شد!

بحران رکود شدید اقتصادی که به تبع خود قفل تولید ملی، ورشکستگی کارخانه ها و واحد های صنعتی و همچنین بیکاری گسترده را بهمراه آورده، اکنون به بروز بزرگترین چالش برای دیکتاتوری فاسد و غارتگر ولی فقیه یعنی رشد شدید خط فقر انجامیده است. براین منطق و بنا بر تازه ترین داده های حکومت، نرخ لشگر بیکاران و گرسنگان که از فردای قیام دیماه ابعاد خشم و انزجار خود را در کوچه و خیابانها با […]

افت شدید درآمد های نفتی رژیم

تحولات شدید در بازار جهانی نفت بویژه بروز تنش های منطقه ای وبین المللی علیه دیکتاتوری ولی فقیه اکنون به کاهش شدید صادرات نفت و به تبع آن به افت درآمد های نفتی رژیم آخوندی راه برده اند. براساس داده های بین المللی رژیم آخوندی طی سال گذشته تنها توانسته است قریب «۷۰ درصد» از درآمد های پیش بینی شده نفت و گاز ار محقق نماید. این وضعیت در حالی است که دولت آخوند روحانی […]

See all our news

اطلاعيه مطبوعاتي

شوی به‌اصطلاح فرهنگی گشتاپوی ملایان برای توطئه علیه مجاهدین در آلبانی

وزارت اطلاعات آخوندها و مأمورانش در سفارت رژیم در آلبانی در پوش فعالیتها و جلسات فرهنگی در تهران و تیرانا و با به‌کار گرفتن مزدوران پیشانی سیاه خود تلاش می‌کنند علیه مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی به توطئه و لجن‌پراکنی و پخش اطلاعات دروغ بپردازد. در حالیکه رژیم آخوندی از هر سو با خیزشها، اعتراضات و اعتصابات در سراسر کشور محاصره شده است، بیش از هر زمان دیگر به توطئه علیه […]

چهارشنبه سوری – آماده باش کلیه نیروهای سرکوبگر و تهدیدهای مستمر مقامات رژیم در آستانه جشن چهارشنبه سوری

تهدیدها و تدابیر سرکوبگرانه رژیم آخوندی برای مقابله با انفجار خشم توده های ستمدیده در چهارشنبه سوری که از اوایل اسفند و پس از فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در دوم اسفند ماه شروع شده است در روزهای اخیر ادامه دارد. دادستانی کل کشور ضمن تهدید به اینکه «هیچگونه رفتار ناهنجار و غیرقانونی را بر نمی‌تابد» با صدور بیانیه یی خواستار معرفی قیام آفرینان به «مراجع انتظامی و قضایی و مأمورین و حافظان نظم و امنیت […]

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت:‌ محکومیت ضرب و شتم و دستگیری زنان معترض به حجاب اجباری

دیکتاتوری مذهبی و زن ستیز حاکم بر ایران به یورش وحشیانه به زنان معترض به حجاب اجباری و ضرب و شتم و دستگیری آنها در روزهای اخیر ادامه می‌دهد. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران اقدامهای سرکوبگرانه و ضرب و شتم و دستگیری زنان معترض را قویا محکوم می کند و از عموم مردم به‌ویژه جوانان و زنان می‌خواهد به مقابله با پاسداران و نیروهای امنیتی برخاسته و اجازه ندهند زنان معترض را دستگیر کنند. […]

See all our news