برلين ـ لغو جلسه سه روزه انجمن بنيادگرايي رژيم توسط دولت فدرال آلمان

بدنبال فعاليتهاي افشاگرانه و مطبوعاتي دفتر شوراي ملي مقاومت ايران در برلين و اعتراضات گسترده جوامع ايراني و ساير فعالان حقوق بشري و ضد بنيادگرايي، جلسه انجمن بنيادگرايي رژيم بنام ”جامعه المصطفي” كه قرار بود در برلين برگزار شود توسط دولت فدرال آلمان و خانم وزير دكتر كاتارينا بارلي لغو گرديد و كمك مالي به اين انجمن متوقف شد.

مقاومت ايران از لغو جلسه ارگان بنيادگرايي و تروريسم رژيم آخوندي توسط آلمان استقبال  ميكند

نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران از اقدام خانم دكتر كاتارينا بارلي وزير فدرال در امور خانواده مبني بر دستور لغو جلسه سه روزه جامعه المصطفي ارگان صدور تروريسم و بنيادگرايي در برلين استقبال ميكند. اين وزارتخانه كمك مالي خود را كه براي باصطلاح جامعه اسلامي شيعيان در آلمان IGS  در نظر گرفته بود پس گرفت.

اقدام وزير فدرال در امور خانواده يك قدم مثبت در راستاي مقابله با تروريسم و بنيادگرايي است كه بايد با اقدامات ديگر، منجمله اخراج مزدوران و عوامل وزارت اطلاعات از خاك آلمان تكميل شود.

نمايندگي شورا در اطلاعيه خود به تاريخ 21 ژوئيه ضمن فراخوان به لغو فوري جلسه از سوي وزارتخانه مذكور خاطر نشان كرده بود: ”جامعه المصطفي يك نهاد بدنام حامي تروريسم بين المللي است كه توسط رژيم ايران و زير نظر رهبر اين رژيم علي خامنه اي تاسيس شده، با نيروي تروريستي قدس سپاه پاسداران مرتبط است و ماموريت تعريف شده اش جذب  عناصر بنيادگرا از ميان مليت هاي غير ايراني است. افراد جذب شده متعاقبا در ماشين ترور و جنگ طلبي ملايان ايران بكار گرفته ميشوند.”

نمايندگي شورا از دولت آلمان و ارگانهاي مسئول در اين كشور ميخواهد تا مانع از فعاليت كليه نهادهاي بنيادگرايي هدايت شده از طريق تهران در آلمان شوند. نهادهايي همچون مركز اسلامي هامبورگ و IGS بهيچوجه نه مسلمانان و نه شيعيان را نمايندگي نمي كنند. آنها مبلغ نظام ولايت فقيه (ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران) بوده و مجري اوامر سپاه پاسداران، نيروي تروريستي قدس و وزارت اطلاعات ملايان در كشورهاي مختلف جهان هستند.

فعاليت عوامل و مزدوران رژيم آخوندي در آلمان نه تنها موجب افزايش افراطي گرايي در خاك آلمان شده، بلكه امنيت و صلح در اروپا را بخطرانداخته و براي امنيت پناهندگان ايراني نيز مخاطره آميز است.

نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان ـ برلين

28 ژوئيه 2017 – 6 مرداد 1396

آقاي جواد دبيران سخنگوي مطبوعاتي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان روز گذشته طي مصاحبه هاي مطبوعاتي خواستار لغو اين برنامه شده بود.

https://www.youtube.com/watch?v=WK_MNeJPh98

اين خبر بشرح زير بر روي اينترنت منتشر گرديده است :

سرويس خبري اومانيست hpd 28 ژوئيه 2017

در پي اعتراضات وزارت امور خانواده عليه برگزاري جلسه سازمانهاي اسلامگرا موضعگيري كرد

از امروز قرار بود كه در برلين يك جلسه (كارگاه) سه روزه ”مجمع اسلامي جوامع شيعي در آلمان” IGS برگزار شود كه از سوي وزارت فدرال در امور خانواده 18000 يورو بابت اين جلسه كمك دريافت ميكرد. در پي اعتراضات صورت گرفته، اين وزارتخانه اكنون از آن جلسه فاصله گرفته و خواستار لغو آن شد.

وزارت امور خانواده كه تحت رياست وزير خانم كاتارينا بارلي از حزب سوسيال دمكرات قرار دارد، از يك جلسه (كارگاه) تحت عنوان ”شناخت اسلام بين عقلگرايي و راديكاليسم” حمايت مالي بعمل آورده بود. اين جلسه از سوي سازمانهايي برگزار ميشود كه به رژيم ايران نزديك هستند از جمله IGS و انستيتو المصطفي. تامين كننده مالي اين پروژه جامعه تركها در آلمان بوده است كه مجموعا 18225 يورو (از وزارتخانه) جهت انتقال به IGS قرار بود دريافت كند.

همكاري وزارتخانه مزبور با اين سازمانها موجب اعتراضات از سوي طرفهاي مختلف شد. …..

وزارتخانه خواستار لغو جلسه (كارگاه) ميشود

امروز جمعه وزارت امور خانواده آلمان در يك موضعگيري از خود واكنش نشان داد. در توئيتر اين وزارتخانه اعلام كرد كه از جامعه تركهاي آلمان خواسته شده است تا بعنوان تامين كننده مالي اين جلسه، آنرا لغو كند. 

در توئيت رسمي وزارتخانه آمده است:

«ما از جامعه تركهاي آلمان خواستيم كه كارگاه را لغو كند.»