تهدید موشکی سپاه هر روز افرایش می یابد

خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران طی روزهای گذشته از شلیک و آزمایش چندین موشک بالستیک خبرداده اند.

این اقدام از سوی دیکتاتوری خامنه ای به یقین در راستای برهم زدن تعادل در خاورمیانه و فشار بر کشورهای هسایه برای باجگیری و ارعاب می باشد.
بدین سان یکبار دیگر روشن گردیده که خامنه ای به هیچ وجه بدنبال «صلح و ثبات» در این منطقه بحرانی از جهان نیست و همچنان بر اهداف صدور ترور و بنیادگرایی پا فشاری میکند.

یک رسانه حکومتی با اشاره به این واقعیت و تهدیدهای موجود از سوی رژیم آخوندی می نویسد: «ایجاد شبکه‌ای از موشکهای قرار گرفته در خاک که همواره آماده پرتاب به اهداف دور و نزدیک در زمین و دریا هستند، یک برگ مهم از تاکتیک جدید سپاه برای غافلگیر کردن بود». (سایت حکومتی مشرق ۹ مرداد ۱۳۹۹)

این وضعیت وخیم در حالی است که رژیم آخوندی برای برداشتن تحریم های تسلیحاتی تا پایان مهرماه خیز بزرگی برداشنه است. آخوندها که تشنه به خرید های تسلیحاتی می باشند، در انتظار برداشتن تحریم ها بوده و از ماه ها قبل پیش نویس خرید انواع و اقسام تانک، موشک، زیر دریایی و سلاح های تهاجمی را طراحی و به طرف های مقابل ارائه داده اند.
بدین سان و در حالیکه مردم ایران روزانه با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم میکنند و اکنون «به نان شب» نیز محتاج مانده اند و یا بدلیل بروز ویروس مرگبار کرونا و با نبود امکانات دارویی و درمانی روبرو می باشند، بطوریکه بنابر داده های رژیم آمار قربانیان روزانه به حداقل «۱۵۰ نفر» بالغ می گردد، خامنه ای در تلاش برای رسیدن به قدرت اتمی با اهرم بکارگیری موشک های بالستیک است.

کارشناسان مسائل نظامی براین باور هستند که رژیم آخوندی اکنون با کنترل فضا در موقعیتی قرارگرفته تا سامانه های موشکی خود در زمین را هدایت نماید، امری که در کاربرد موشک های بالستیک نقش اصلی را ایفا می نماید. در این راستا سپاه پاسداران در اردیبهشت ماه دست پرتاپ یک ماهواره نظامی به مدار ۴۲۰ کیلومتری زمین زده بود.
 
این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به این واقعیت می نویسد: «با این نوع طراحی، می توان هر نقطه ای از کشور را به موشک های زمین به زمین مجهز کرد و در هر لحظه می توان به آنها دستور شلیک داد».
همچنین در فردای آزمایشات جدید موشکی از سوی رژیم آخوندی که ناقض تمامی تعهدات بین المللی، بویژه نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی شورای امنیت ملل متحد می باشد، اکنون میتوان به ضرورت ادامه تحریم های تسلیحاتی رژیم آخوندی رسید.
این ضرورت در منطق خود، استوار بر منشور و پیمان های جهانی است و کشورهای حق وتو، وظیفه دارند تا در راستای صلح و امنیت جهان بدان متعهد و پایبند بمانند.

نزدیکی مجموعه حملات و یا آزمایشات موشکی رژیم آخوندی با زمان انتخابات در آمریکا و سفرهای مکرر ماله کش اعظم نظام آخوندی در دستگاه دیپلماسی رژیم به چین و یا مسکو، این گمانه ها را تقویت میکند که ولی فقیه طلسم شکسته برای مقابله با قطعنامه پیشنهادی آمریکا و علائم توافق اتحادیه اروپا برای ادامه موقت و یا طولانی تحریم هایت سلیحاتی، دست به سوی خارج از مرزها دراز کرده است.

همبستگی ملی