رادیو تلویزیون ایران زمین سبد سیصد و سیزده (313)

بحرانی بنام فشارهای اجتماعی , نبود امنیت شغلی , تورم و گرانی و یا عدم چشم انداز برای آینده ای بهتر, اکنون در دیکتاتوری ولی فقیه به رشد و نمو خودکشی در جامعه دردمند ایران راه برده است. برای نمونه تازه ترین داده های حکومتی از افزایش آمار خودکشی در میان کادرهای تخصصی , بویژه پزشکان و کادرهای درمانی سخن می گویند. . سایت حکومتی خبرآنلاین در تازه ترین نمون با اذعان به افزایش خودکشی پزشکان نوشته است : « طبق بررسی‌های انجام‌شده، آمار خودکشی در جامعه پزشکی سه و یک دهم تا ۵ برابر افزایش پیدا کرده است. مسئله نقص سیستماتیک در وزارت بهداشت و قوانین موجود در آن، بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد».

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون , بهرام مودت,حسین پویا , هادی مظفری مهرداد هرسینی و نرگس غفاری با قطعات فرهنگی , ادبی , هنری , موسیقی , شعر وطنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم