رادیو تلویزیون ایران زمین سبد سیصد و یازده (311)

گرانی در کشور بیداد می کند. بله این همان تیتر رسانه های حکومتی است که ترجمان وجود شکست سیاست های اقتصادی و نیز بلبشو در بازار با روند روبه رشد قیمت ها می باشد دراین رابطه نیز تمامی داده های حکومتی سخن از آن دارند که از فردای کشته شدن آخوند رئیسی , روند صعود قیمت ها در سایه تورم افسار گسیخته بشدت روبه افزایش گذاشته است. قیمت های سرسام آور را می توان در بخش های مواد غذائی , میوه و تره بار , مسکن , خودرو, خدمات , دارو درمان و یا ترابری بخوبی لمس نمود. ………..

در برنامه این هفته گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون , بهرام مودت , شهرام گلستانه ,حسین پویا , میترا هرسینی و پیمانه شفائی با قطعات فرهنگی , ادبی , هنری , موسیقی , شعر وطنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آرزو داریم