شانزدهمین برنامه تلویزیون ایران زمین

با شانزدهمین برنامه تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، در خدمتتون هستیم. این مجموعه شامل برنامه های متنوع و مفید، از جمله میان پرده، و ترانه های زیبا و سنتی است.