قیام ایران-شماره ۱۹-شهادت یکی از تظاهرکنندگان تویسرکان بر اثر شلیک مستقیم پاسداران

در چهارمین روز قیام سراسری علیه رژیم آخوندی، تظاهرات در شهرهای گوشه و کنار کشور از تهران گرفته تا کرمانشاه، تویسرکان، درود، گرگان، ایلام، شهریار، مشهد، چابهار، اردبیل، مراغه، ارومیه، نهاوند، خوی، سنندج، بهشهر، تاکستان، شوشتر، تبریز، رشت، خرمدر، اصفهان و… جریان دارد.

در تویسرکان به دنبال حمله وحشیانه پاسداران ‌به سمت جمعیت یکی از تظاهرکنندگان به شهادت رسید. شماری نیز مجروح شدند. مردم خشمگین شعار مرگ بر خامنه ای سر می دادند و یک خودرو حکومتی و بخشهای زیادی از فرمانداری به آتش کشیده شد.

در اردبیل درگیری با نیروهای ضدشورش همچنان ادامه دارد.

در سنندج مردم شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند و با مزدوران گارد ضد شورش درگیر شده اند.

در خرمدره نیز حمله مزدوران به تظاهرکنندگان به درگیری کشیده شد. گارد ضد شورش گاز اشک آور به سوی مردم پرتاب کرد.

در بهشهر نیروهای سرکوبگر با باتون تظاهرکنندگان را به شدت مضروب کردند.

در اهواز جوانان دلیر یک خودروی یگان ویژه را در اختیار گرفتند.

در چابهار مردم شعار می‌دهند اینهمه لشگر آمده علیه رهبر آمده. در همدان، الیگودرز و ارومیه نیز مردم با سر دادن شعار ضد حکومتی به اعتراضات روزهای اخیر خود ادامه می‌دهند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰ دی ۱۳۹۶ (۳۱ دسامبر ۲۰۱۷)