یکصد و سی و ششمین سبد ازمجموعه برنامه های رادیو و تلویزیون ایران زمین

ینندگان و شنودگان عزیز رادیو تلویزیون ایران زمین با بهترین سلام ها امیدواریم که ایامی مملو از سلامت و تندرستی را پشت سر گذاشته باشید و ما را تا پایان این دفتر همراهی کنید دوستان با کمال خوشحالی چهاردهمین سبد از برنامه های متنوع پنجره , کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه را تقدیمتون می کنیم و امیدواریم که این مجموعه نیز مثل دیگر برنامه های رادیو تلویزیون ایران زمین مورد استقبال شما قرار بگیرد

در این مجموعه , گفتارهایی داریم از همکاران خوب مون, شیرین نریمان , حمید معاصر, مهرداد هرسینی و پیمانه شفائی با مجموعه قطعات فرهنگی و هنری و همچنین طنز که از تمامی آنان ممنون و ایامی خوش براشون آروز داریم