اعتراض ایرانیان علیه حضور هیأت رژیم در برلین

روز جمعه ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین خلق ایران در برلین درمقابل مقر شهرداری این شهر، علیه حضور هیأت اعزامی و شهردار رژیم در تهران دست به تظاهرات زدند.

در پی این تظاهرات اعتراضی، ترتیبات ورود عوامل حکومت آخوندی به مقر شهرداری برلین برهم خورد و آنها ناگزیر شدند از درب پشت و از طریق گاراژ به محل شهرداری وارد شوند.

صبح جمعه، مسئول دفتر نخست وزیر ایالت برلین گفت برای حناچی شهردار رژیم در تهران، فرش قرمز پهن نخواهد شد و او در کتاب طلایی برلین امضا نخواهد کرد.
همچنین فراکسیونهای پارلمان ایالت برلین به شهردار این ایالت، میشائیل مولر بخاطر پذیرفتن هیأت رژیم و شهردار حکومت آخوندها اعتراض کردند. رئیس فراکسیون دمکرات مسیحیان در مجلس برلین بورکهارت درگر Burkhard Dreger این دعوت را تحمل ناپذیر خواند و خواستار لغو آن شد.
کای وگنر رئیس حزب دمکرات مسیحی در برلین گفت که مولر نه تنها نباید در هیچ عکسی با شهردار رژیم ظاهر شود بلکه باید کل ملاقات را کنسل کند. سفیر آمریکا در برلین نیز گفت که جای شهردار آخوندها در تهران در لیست تحریمهای آمریکا و اروپاست و نه در محل مهمانان ویژه در برلین.
تظاهرات هموطنانمان در تلویزیون خبری برلین منعکس شد. 

همچنین خبرگزاری د پ آ آلمان با مخابره گزارش و چندین عکس از این تظاهرات نوشت: ایرانیان در مقابل شهرداری قرمز،مقر دولت ایالتی برلین در آلکساندر پلاتس دست به اعتراض زدند. جواد دبیران، تاکید کرد: نباید با این دیداریک حکومت ظالم را مشروع قلمداد کرد.
روزنامه BZ برلین نیز با درج تصویری از تظاهرات اعتراضی ایرانیان در مقابل شهرداری دولت ایالتی برلین علیه هیأت اعزامی رژیم نوشت: هواداران جنبش اپوزیسیون ایرانی مجاهدین خلق در مقابل شهرداری قرمز علیه دیدار شهردار(حکومتی) تهران اعتراض می کنند.
سایر رسانه های آلمان از جمله، روزنامه دی ولت، سایت رسمی پایتخت آلمان، سایت تلویزیون برلین، پایگاه خبری هد تاپیکز و روزنامه برلینرمورگن پست، گزارشهایی از اعتراض و تظاهرات ایرانیان علیه هیأت اعزامی رژیم منتشرکردند.

همبستگی ملی