دیکتاتوری ولایت – پایان کار یک ماله‌کش دون‌مایه

از فردای انتشار نوار مصاحبه ماله کش اعظم نظام که آخوند روحانی از آن با عناوینی مانند «دزدی» نام برده است، اکنون دیگر مسجل شده که پایان وصلت نامیمون این فرد چاپلوس با ولی فقیه به پایان خود رسیده است. 

به یقین سخنان روز گذشته خامنه ای که از بستر این مصاحبه ضربات سنگینی در سیاست خارجی دریافت کرده ، تائیدی براین ادعا می باشد. 
ولی فقیه طلسم شکسته که اکنون دروغگویی های وی در رابطه با «مستشاری» بودن فعالیت تروریستی و بنیادگرایانه حکومت اش، عیان گردیده، در این سخنان از جمله ضمن به باد حمله گرفتن ظریف، می گوید: «این حرف‌ها تکرار حرف‌های خصمانه دشمنان ما و آمریکاست».

ترجمان این جملات بدان معنا است وزیر خارجه حکومت که قریب هشت سال عبای دیپلماسی رژیم را بدوش می کشید، صرفا ابزاری از سوی «دشمنان » نظام بوده و بدین سان نه تنها متولی سیاست های خامنه ای نیست، بلکه در زمین طرف های مقابل بازی کرده است.

به یقین خشم خامنه ای از سخنان ظریف قابل فهم می باشد، زیرا وی بصراحت به حقیقتی اعتراف کرده که سالیان متمادی مجاهدین و مقاومت ایران آنرا افشاء نموده اند. 
سخن از دیپلماسی «میدانی» است که ترجمان صدور ترور، بمب، موشک، جنگ های نیابتی و حمایت از نیروهای بنیادگرا با چمدان های مملو از دلار های نفتی می باشد.
براین منطق سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس که افسار بسیاری از وزارتخانه ها، از جمله وزارتخارجه را در دست دارد، خطوط اصلی نظام آخوندی را تعیین و در سطح منطقه و بین المللی به پیش می برد.

نیم نگاهی به لیست پرسنل این دستگاه تروریستی، سفرا، رایزن ها و یا کارمندان سفارتخانه های رژیم در خارج از کشور، ادله ای براین واقعیت می باشد. یک نمونه این وضعیت مخرب را مقاومت ایران در پی تلاش برای بمب گذاری علیه گردهمایی ویلپنت پاریس تجربه کرده است.

به یقین انبوهی از «اسدالله اسدی ها» در این دستگاه فاسد همچنان مشغول به فعالیت های جاسوسی و تروریستی در خاک اروپا و آمریکا می باشند که در سایه سیاست مماشات و باج دادن به دیکتاتوری ولی فقیه، اکنون چهره شهرهای بزرگ را دستخوش ترور و بمب گذاری کرده اند.

همچنین ظریف در این نوار اعتراف کرده: «قاسم سلیمانی را روس‌ها در تیر ۹۴ دعوت کردند به مسکو برود، در شرایطی که تصمیم‌شان را برای دخالت در سوریه گرفته بودند» و سپس می افزاید: «چرا روسیه در حالی که می‌توانست از روی مدیترانه خاک سوریه را بزند اما از روی ایران زد. چرا هواپیماهای روسیه از روی ایران پرواز کردند. این اتفاق‌ها همه مال بعد از برجام است».

خامنه ای نیز در پاسخ به وی در ادامه می افزاید: «ما نباید حرفی بزنیم که این معنا را تداعی کند که داریم حرف آن‌ها را تکرار می‌کنیم چه درباره نیروی قدس چه شخص سلیمانی».
اما وی بلافاصله ناخواسته به جوهر سخنان ماله کش خود اعتراف کرده و بصراحت بر نقش ولی فقیه در سیاست خارجی اینگونه اذعان می کند: «سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمی‌شود. در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی و مسئولین عالی رتبه هستند که تعیین می‌کنند».

همبستگی ملی