پیوند تحریم خرید فلزات از رژیم آخوندها توسط امریکا به نقض حقوق بشر درایران

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد با تغییر در آیین نامه تحریم های مالی علیه رژیم ایران، اداره کنترل دارایی های خارجی این وزارتخانه در آیین نامه جدیدی تحت عنوان «بخش ایران و نقض حقوق بشر» تحریم خرید مس، فولاد، آهن و آلومینیوم را به تحریمهای رژیم به خاطر نقض حقوق بشر پیوند داده است.
ربط تحریم رژیم به نقض حقوق بشر
ربط تحریم رژیم به نقض حقوق بشر
در اردیبهشت امسال، دونالد ترامپ طی یک فرمان اجرایی این فلزات را در لیست تحریم های رژیم ایران قرار داد و دولت آمریکا گفت: درآمد حاصل از فروش این فلزات در حمایت از تروریسم، برنامه موشکی و برنامه هسته ای رژیم ایران هزینه می شود