آخوند جنایتکار رئیسی-سرکوب اینترنتی

به یقین یکی از تعبات بروی کار آوردن آخوند جنایتکار ابراهیم رئیسی همان تشدید سرکوب و مسدود نمودن آزادی ها در تمامی زمینه ها می باشد.

تازه ترین سخنان رئیس جمهوری نحس آخوندی در رابطه با محدود نمودن شبکه های اجتماعی و اینترنت ترجمان این واقعیت است که دیکتاتوری ولی فقیه بی دنده و ترمز بر ادامه سانسور، تفتیش عقاید و بستن منافذ اطلاعات رسانی در جامعه همچنان ادامه می دهد.

آخوند رئیسی دراین رابطه تاکید کرده است: «در شرایطی که دشمنان به فضای شخصی و اطلاعاتی مردم و کشور هجمه می‌آورند، غفلت در این زمینه از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست». (سایت حکومتی همشهری ۲۰ مهر ۱۴۰۰)

این جملات در راستای تاکیدات خامنه ای طلسم شکسته در نوروز امسال می باشد که بر ضرورت بستن شبکه های اجتماعی و اینترنت و راه اندازی شبکه قلابی بنام «اینترنت ملی» پا فشاری کرده بود. وی با باین اینکه «شبکه های مجازی ول هستند» عمق هراس و وحشت حکومت از شبکه های اجتماعی را که اکنون قریب ۴۸ میلیون کاربر در داخ لکشور دارند، به نمایش گذاشه است.

درپی این سخنان بود که مجلس حکومتی طرح «صیانت از فضای مجازی» یا همان سرکوب اینترنتی را درالویت کار خود قرار داد و آخوند رئیسی نیز به حکومت قول داد تا ظرف «۴ سال» موضوع را خاتمه دهد.

به یقین هدف از راه اندازی سیرک «صیانت»، مبارزه با فعالیت های سیاسی و اجتماعی کاربران می باشد که اکنون به خاری در گلوی خامنه ای تبدیل شده است. استفاده کاربران از وی پی ان ها برای دورزدن سانسور و تور اختناق و یا استفاده از اینترنت ماهواره ای که اخیرا به بازار آمده اند ، تماما در راستای مبارزه منفی جامعه با سیاست های سرکوبگرانه حکوت می باشند.

پیشتر نیز شاهد بودیم که در پی اعتراض بیش از یک میلیون شهروند در نامه ای خطاب به مجلس حکومتی، یک نماینده رژیم با بی شرمی تمام پاسخ داده بود که «ما هرکاری که بخواهیم می کنیم و به کسی ربط ندارد».

همچنین گزارش فوق با اشاره به دستورات آخوند جلاد رئیسی، «تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت» دانسته و تاکید کرده که وی به «مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داده است تا راهبری تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند».

هراس دیکتاتوی ولی فقیه از دنیای خبر رسانی آزاد به یقین در پایان عمر ننگین حکومت قابل فهم است، زیرا مبارزه با سانسور و اختناق که اکنون از سوی مردم و مقاومت ایران بطور جد صورت می گیرد، در منطق خود نه تنها به شکستن موانع خبر رسانی راه برده، بلکه بسیاری از نیروهای اجتماعی و پتانسیل آنان را برای مبارزه با جباریت آخوندی آزاد کرده است.

همبستگی ملی