آغاز مادر تحریم ها

این عنوان مقاله‌یی است که احمد جار الله سردبیر سایت عرب تایمز نوشته است. در حالی که شعله‌های قیام مردم به جان آمده ایران در شهرهای مختلف هر روز زبانه می‌کشد، شماره معکوس اجرایی شدن مرحله اول تحریمهای اقتصادی آمریکا نیز دوست و دشمن را خیره کرده است. سران رژیم به‌شدت نگرانند و به خود یا به هم دستان خود می‌گویند چه خواهد شد؟ مردم ایران نیز اگر ‌چه پاسخ را تا حدود زیادی می‌دانند همین سؤال را زیر لب تکرار می‌کنند.

در پاسخ به این‌که فردا چه خواهد شد، احمد جارالله سردبیر عرب تایمز می‌گوید: شمارش معکوس برای رژیم ملاها از فرا شروع می‌شود. شروع اجرای تحریمهای جدید آمریکا می‌تواند « مادر تحریم ها» نامیده شود.

تهاجم تظاهر کنندگان به حوزه علمیه

اقدام اخیر تظاهر کنندگان که یک حوزه یا مدرسه مذهبی را که مذهبیون شیعه در آن آموزش می‌گیرند را به آتش کشیدند، حاکی از نزدیک شدن این رژیم متکبر به ورطه ایست که با آن مواجه خواهد شد. رژیم گوش خود را بروی مردم بسته و توصیه دوستان و متحدانش را به پیوستن به روابطی عادی با کشورهای مختلف نادیده گرفته است….

امروز روز مادر جنگها که حسن روحانی لاف آن را می‌زد که با آمریکا مقابله خواهد کرد نیست.

مقابله بین ایران از یک طرف و آمریکا از سوی دیگر، نخواهد بود. ایران در مقابل چندین کشور و شرکت خواهد بود و در را بروی مردم گرسنه ایران بسته است. مردمی که سرنوشت‌شان این است که برای خطرات محاسبه نشده گروهی احمق که هنوز در غارهای قرون‌وسطایی زندگی می‌کنند قیمت سنگینی بپردازند.

آنها(یعنی رژیم ایران) درست مانندکلیسای اروپا در قرون وسطی هستند که به‌خاطر خشم عمومی از کشتارهایی که مرتکب شده بود به پایان رسید.

فردا رهبران متوهم سیاسی رژیم ایران نمی‌توانند ادعای پیروزی الهی کنند. آنها آن‌چنانکه بارها و بارها ادعا کرده‌اند، دیگر توسط “سربازان بهشت” حمایت نمی‌شوند..

تفاوت در این است که جهان امروز از لحاظ توان اجرای قانون بین‌المللی برای محافظت از افراد بی‌گناه در زندان بزرگی مانند ایران دیگر جهان قرون وسطی نیست.

علاوه بر این، آنها هیچ‌کدام از کسانی در لبنان، عراق، یمن، سوریه، آرژانتین و فلسطین و کشورهای آفریقای جنوبی که برایشان ۴۰۰میلیارد دلار هزینه کرده‌اند را پیدا نخواهند کرد که بیایند و از آنها حمایت کنند. به‌سادگی به این دلیل که مزدوران معمولاً برای هر کسی که پول بیشتری می‌پردازد کار می‌کنند. از آنجایی که مزدوران حسن نصرالله یک بار گفته‌اند که “پول شریف” تمام شده، در دوره بعدی شاهد تعداد بیشتری از موش‌هایی خواهیم بود که در کشتی در حال غرق شدن می‌پرند از جمله کسانی که کشورشان را به بهای چند ریال به ملاها فروخته اند. “مادر جنگها” که روحانی گفت، میان رژیم و مردم گرسنه‌ای است که از آغاز سال جاری آرامش نداشته است. با اجرای مرحله اول «مادر تحریم ها»، آتش خشم شعله ورتر خواهد شد؛ و تمام شهرهای ایران را به آتشفشانهایی گدازان تبدیل خواهد کرد و به‌طور مستقیم سر رهبران رژیم و دیگر کسانی که از این رژیم سود می‌برند را در خواهد نوردید. فردا خیلی دور نیست.

سایت مجاهدین خلق