آلبانی – لانه‌های ترور رژیم آخوندی

از فردای دستگیری اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم آخوندی و سه تن دیگر از عوامل اطلاعات حکومت به جرم بمب‌گذاری علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس، موضوع پیدا شدن دو دفترچه حاوی اطلاعات ذی‌قیمت در رابطه با شبکه‌های ترور ولایت در اروپا، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی‌مانده است.

واقعیت برای این اسناد آن است که اسدی بخش بزرگی از اطلاعات مربوط به شبکه جاسوسی و ترور رژیم را در این اسناد به ثبت رسانده است. اسامی بیش از «۲۸۹» مزدبگیر، مسافرت‌های متعدد به کشورهای مختلف با هدف دیدار با عناصر اطلاعاتی، مزدوران و هسته‌های خفته حکومتی، ثبت پرداخت پول نقد، خرید کامپیوتر و یا آدرس اماکن، تماماً بخشی از مجموعه اطلاعات فوق را تشکیل می‌دهند.

این واقعیت نیز که اسدالله اسدی، از افسران اطلاعات سپاه و سر شبکه تروریسم رژیم در خاک اروپا می‌باشد، دیگر به هیچ‌کس و به‌ویژه دوایر امنیتی در این اتحادیه پوشیده نیست. بدین‌سان زمانی که از شبکه تروریسم رژیم آخوندی سخن به میان می‌آید، نباید آن را تنها به فرد اسدی و سه مزدور دستگیر شده محدود نمود، بلکه اگر این دست خط را دنبال نمائیم و اگر مدارک فوق را در کفه ترازوی عدالت و داوری قرار دهیم، درآنصورت به این واقعیت خواهیم رسید که هسته‌های خفته تروریستی رژیم همچنان پا برجا و در حال فعالیت می‌باشند.

یک نمونه این واقعیت طی هفته گذشته در آلبانی به بیرون درز پیدا کرده است. دراین رابطه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت (۲۷ تیر ۱۴۰۱) در یک روشنگری «از حکم دادگاه ویژه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته درباره ۱۱ مزدوری خبر داد که ۱۰ ساعت تحت بازجویی بودند و محل‌های اقامت و خودروها و انجمن پوششی وزارت اطلاعات به نام آسیلا به‌حکم دادگاه مورد بازرسی قرارگرفته و کلیه وسایل ارتباطی و کامپیوترهای مزدوران ضبط‌شده است».

همچنین سایت یورونیوز در آلبانی نیزاز وجود «بیش از ۵۰ نفر مظنون» گزارش کرده «که توسط رژیم ایران برای انجام یک حملهٔ تروریستی بزرگ به اجلاس جهانی ایران آزاد در روزهای ۲۳ تا ۲۴ ژوئیه در اشرف ۳ استخدام شده‌اند».

سخن از طراحی عمل تروریستی علیه خانم مریم رجوی می‌باشد که طی سه دهه گذشته از سوی اطلاعات آخوندی و نیروی تروریستی قدس با جدیت دنبال گردیده است. یک نمونه این واقعیت نیز همان اقدام تروریستی رژیم در آلبانی علیه اشرف ۳ با کامیون انفجاری در فروردین سال ۹۷ در تیرانا بود. موضوع شناسایی برای این طرح تروریستی نیز توسط بریده مزدوری به اسم علیرضا نقاش زاده و تحت پوش دیدار خانواده انجام گردید.

همچنین فردی بنام «هادی ثانی خانی» که پیشتر خود را از شبکه اطلاعات آخوندی در آلبانی تطهیر کرده بود، در گزارشی به وجود حلقات تنیده شده این شبکه در کشورهای مختلف بویژه ارتباط تنگاتنگ آنان با مزدوران رژیم در آلمان اشاره کرده و افزوده بود: «فعالیت‌های این مزدوران، از شناسایی اقدامات مجاهدین تا جنگ روانی همچون انتشار مزخرف‌گویی‌های وزارتی علیه مجاهدین در سایتهای مختلف و در نهایت، دست زدن به اقدامات تروریستی روی تجمعات مجاهدین و بطور مشخص بر روی شخص خانم مریم رجوی را شامل می‌شود». (سایت ایران افشاگر)

براین منطق آنچه که تا به امروز به اثبات رسیده، همان وجود شبکه تروریستی است که بخشی از آن از طریق انجمن‌های بظاهر «فرهنگی، خیریه، مذهبی و یا خانواده» و در پوش اعضاء سابق سازمان مجاهدین خلق عمل می‌کنند و از سوی دیکتاتوری ولی فقیه تغذیه مالی، لجستیکی و اطلاعاتی می‌شوند.
به یقین اعلام ممنوعیت برای فعالیت‌های مخرب این انجمن‌های پوششی و اخراج تمامی دست‌اندرکاران و عناصر اطلاعاتی رژیم آخوندی از خاک اروپا، کمک شایانی به امر مبارزه با تروریسم بین‌الملل می‌نماید. این خواسته به‌حق شدنی و امکان‌پذیر است و زمان آن فرارسیده تا موضوع شبکه‌های تروریستی آخوندی و نقش این عناصر اطلاعاتی دیکتاتوری ولی‌فقیه به جد موردبازنگری و رسیدگی قضائی قرار بگیرد.

همبستگی ملی