اجلاس واشنگتن در حمایت از قیام ایران برای ایران آزاد و جمهوری دموکراتیک

 • سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

 • خانم مریم رجوی: از شروع قیام تا امروز حدود شش ماه می‌گذرد. با وجود سرکوب گستردهٔ رژیم علیه جنبش اعتراضی، قیام ایران هم‌چنان مهم‌ترین تهدید موجودیت رژیم است
 • خانم مریم رجوی: رژیم در وضعیت ضعف به هر جنایتی دست‌زده تا بتواند قیام را متوقف کند که نتیجه آن دهها هزار دستگیری و دست‌کم ۷۵۰ کشته بوده است
 • خانم مریم رجوی: به‌رغم سرکوب وحشیانه، رژیم نتوانسته قیام را ریشه‌کن کند. زیرا: اولاً- قیام از وضعیت انفجاری جامعه نشأت می‌گیرد، فقر، بیکاری و فراتر از همه وضعیت فاجعه‌بار زنان. ثانیاً- کانونهای شورشی و شبکهٴ سراسری مقاومت سازمان‌یافته در داخل کشور در قیام نقش جدی ایفا می‌کند
 • خانم مریم رجوی: به‌همین خاطر وضعیت در ایران هرگز به قبل از قیام برنمی‌گردد. فریادهای مرگ بر خامنه‌ای سراسر ایران را در برگرفته است
 • خانم مریم رجوی: مردم نمی‌ترسند و چیزی برای از دست دادن ندارند. رژیم ضعیف‌تر شده و با ریزشهای بیشتر مواجه شده است
 • خانم مریم رجوی: رژیم قادر به‌جلوگیری از شرایط انفجاری نیست چرا که لازمهٔ آن اصلاحات اساسی است که به سرنگونی رژیم منجر می‌شود
 • خانم مریم رجوی: وضعیت انفجاری جامعه، به‌طور خود به‌خودی به سرنگونی رژیم منتهی نمی‌شود. این وضعیت بدون حضور یک نیروی سازمان‌یافته و آمادهٴ فداکاری در این شرایط، نتیجهٔ مطلوب مردم ایران را نخواهد داشت
 • خانم مریم رجوی: برای به‌حرکت در آمدن موتور عظیم اجتماعی، وجود یک نیروی سازمان‌یافتهٔ فداکار اجتناب‌ناپدیر است
 • خانم مریم رجوی: به‌ر‌غم دستگیریهای گستردهٔ رژیم، در پروسهٔ قیام شمار بیشتری از مردم به کانونهای شورشی مجاهدین پیوستند
 • خانم مریم رجوی: اخیراً کانونهای شورشی، روزانه دهها عملیات ضد‌اختناق از جمله به آتش کشیدن نمادهای رژیم انجام دادند. در نتیجه رژیم هر تلاشی را می‌کند تا مجاهدین را حذف کند و علاوه بر سرکوب به کمپینهای شیطان‌سازی متوسل می‌شود
 • خانم مریم رجوی: رژیم هیچ‌گاه در به‌کار گرفتن مخالفان خود برای مقابله با دشمن اصلی‌اش یعنی مجاهدین تردید نکرده است. زیرا که به مجاهدین به‌مثابه موتور قیام و سرنگونی نگاه می‌کند
 • رژیم در جستجوی تحت‌الشعاع قرار دادن آلترناتیو دموکراتیک با لانسه‌کردن بقایای نظام پیشین است که چیزی جز انتقال از رژیم فعلی به رژیم گذشته نیست
 • خانم مریم رجوی: مردم ایران با تمام وجود درک می‌کنند که نظام سلطنتی در ایران، همواره نمایشی از فاشیسم بوده است.
 • خانم مریم رجوی: در زمان شاه همهٔ رزمندگان آزادی یا اعدام شده بودند یا در زندان بودند که باعث شد آخوندها رهبری انقلاب را سرقت کنند. امروز مردم ایران کاملاً آگاهند که باید از هر گونه دیکتاتوری فاصله بگیرند
 • خانم مریم رجوی: مقاومت ایران از سال۲۰۰۲ به تشکیل جبهه همبستگی ملی فراخوان داده است. جبهه‌یی که حول سه اصل اساسی پیشنهاد داده شد
 • خانم مریم رجوی: اول سرنگونی تمامیت رژیم، دوم تشکیل یک جمهوری دموکراتیک و سوم جدایی دین از دولت. امروز نیروهای دموکراتیک و قیام‌کنندگان حول این سه محور اصل متحد می‌شوند
 • خانم مریم رجوی: امروز دختران و پسران جوان در خیابانهای ایران فریاد می‌زنند، می‌جنگیم، می‌میریم ایران را پس می‌گیریم. این پژواک بیش از ۴دهه مقاومت و تقدیم ۱۲۰هزار شهید راه آزادی است
 • خانم مریم رجوی: ما به سختیهای مسیر پیش رو اشراف داریم ولی هیچ مانعی ما را از پیگیری اهداف‌مان باز نمی‌دارد. می‌توان و باید فاشیسم دینی حاکم بر ایران را سرنگون کرد
 • خانم مریم رجوی: از شروع قیام تا امروز حدود شش ماه می‌گذرد. با وجود سرکوب گستردهٔ رژیم علیه جنبش اعتراضی، قیام ایران هم‌چنان مهم‌ترین تهدید موجودیت رژیم است
 • خانم مریم رجوی: اما وضعیت انفجاری جامعه، به‌طور خود به‌خودی به سرنگونی رژیم منتهی نمی‌شود. این وضعیت بدون حضور یک نیروی سازمان‌یافته و آمادهٴ فداکاری در این شرایط، نتیجهٔ مطلوب مردم ایران را نخواهد داشت. برای به‌حرکت در آمدن موتور عظیم اجتماعی، وجود یک نیروی سازمان‌یافتهٔ فداکار اجتناب‌ناپدیر است
 • خانم مریم رجوی: به‌ر‌غم دستگیریهای گستردهٔ رژیم، در پروسهٔ قیام شمار بیشتری از مردم به کانونهای شورشی مجاهدین پیوستند. اخیراً کانونهای شورشی، روزانه دهها عملیات ضد‌اختناق از جمله به آتش کشیدن نمادهای رژیم انجام دادند. در نتیجه رژیم هر تلاشی را می‌کند تا مجاهدین را حذف کند و علاوه بر سرکوب به کمپینهای شیطان‌سازی متوسل می‌شود
 • خانم مریم رجوی: رژیم هیچ‌گاه در به‌کار گرفتن مخالفان خود برای مقابله با دشمن اصلی‌اش یعنی مجاهدین تردید نکرده است. زیرا که به مجاهدین به‌مثابه موتور قیام و سرنگونی نگاه می‌کند
 • خانم مریم رجوی: مردم ایران با تمام وجود درک می‌کنند که نظام سلطنتی در ایران، همواره نمایشی از فاشیسم بوده است. در زمان شاه همهٔ رزمندگان آزادی یا اعدام شده بودند یا در زندان بودند که باعث شد آخوندها رهبری انقلاب را سرقت کنند. امروز مردم ایران کاملاً آگاهند که باید از هر گونه دیکتاتوری فاصله بگیرند
 • خانم مریم رجوی: مقاومت ایران از سال۲۰۰۲ به تشکیل جبهه همبستگی ملی فراخوان داده است. جبهه‌یی که حول سه اصل اساسی پیشنهاد داده شد: اول سرنگونی تمامیت رژیم، دوم تشکیل یک جمهوری دموکراتیک و سوم جدایی دین از دولت. امروز نیروهای دموکراتیک و قیام‌کنندگان حول این سه محور اصل متحد می‌شوند
 • خانم مریم رجوی: قطعنامهٔ ۱۰۰ کنگره، تحت عنوان «حمایت از خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت و غیراتمی» یک راهنمای عمل برای یک سیاست اصولی است. قطعنامه اظهار می‌دارد که کنگره «در کنار مردم ایران می‌ایستد که از حقوق خود برای آزادی علیه سرکوب به‌صورت مشروع دفاع می‌کنند»
 • خانم مریم رجوی: از جانب مقاومت مردم ایران ایالات متحده را فرا می‌خوانم که مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم را حق و ضروری و مشروع اعلام کند و حق دفاع از خود را برای جوانان شورشگر در برابر سپاه پاسداران تروریست را به‌رسمیت بشناسد

 • شروع سخنرانی آقای مایک پنس – معاون رئیس جمهور آمریکا (۲۰۲۱)

سخنرانی مایک پنس معاون رئیس‌جمهور آمریکا (۲۰۲۱) در اجلاس واشنگتن در حمایت از قیام ایران برای ایران آزاد و جمهوری دموکراتیک

 • مایک پنس – معاون رئیس‌جمهور آمریکا (۲۰۲۱): افتخاری است برای من که بار دیگر از شما استقبال کنم در اجتماع در واشنگتن برای یک ایران آزاد و دموکراتیک
 • مایک پنس: بگذارید به‌روشنی بگویم که من اینجا هستم چون یک هدف روشن و مشخص داریم. تولد یک ایران آزاد و دموکراتیک و شکوفا
 • مایک پنس: به رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران و برای همه دوستانم که از اشرف۳ ما را می‌بینند درود می‌فرستم
 • مایک پنس: من از جانب مردم آمریکا با شما صحبت می‌کنم. مردم آمریکا از یک حکومت عادلانه در ایران مبتنی بر آزادی و عدالت حمایت می‌کنند
 • مایک پنس: آمریکا به‌طور باور نکردنی از ایرانیانی که به آمریکا مهاجرت کرده‌اند، غنی شده است
 • مایک پنس: شما کسانی را که در ایران پشت سر گذاشته‌اید، مردم ایران را فراموش نکرده‌اند
 • مایک پنس: شرایط سیاهی را که مردم ایران از سال۵۷ تاکنون تحمل کرده‌اند در جهان سابقه نداشته است
 • مایک پنس: مردم در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند و علیه این شرایط مبارزه و قیام کردند
 • مایک پنس: اما متأسفانه رهبری آمریکا در آن موقع سکوت کرد و من شاهد آن بودم
 • مایک پنس: من و سایر نمایندگان مردم آمریکا قطعنامه‌یی تنظیم کردیم که به‌اتفاق آرا در مجلس نمایندگان و بعد باتفاق آرا به تصویب رسید
 • مایک پنس: متأسفانه به‌خاطر سیاست ضعیف اوباما می‌دانیم که چگونه قیام ایران سرکوب شد اما شعلهٔ قیام در ایران خاموش نشد و من این را در چشمان شما و در چشمان کسانی که در اشرف۳ رفتم، دیدم
 • مایک پنس: ما در کنار مردم آزادیخواه ایران ایستادیم و برجام را لغو کردیم و جلو ارسال بسته‌های پولی را به رژیم که آنها را علیه مردم ایران به کار می‌برد گرفتیم
 • مایک پنس: ما رهبران جهان را تشجیع کردیم که از مردم ایران حمایت کنند. دولت ترامپ ـ پنس به دولتهای جهان این پیام را دادیم که رژیم ایران خطرناک است و نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند
 • مایک پنس: ما از حذف قاسم سلیمانی خطرناکترین تروریست جهان ابایی نداشتیم
 • مایک پنس: هنگامی که ما قدرت را ترک کردیم رژیم ایران در ضعیفترین موقعیت خود بود، اما متأسفانه با روی کار آمدن دولت بعدی این وضعیت تغییر کرد
 • مایک پنس: آنها حتی تحریم‌های اعمال شده توسط دولت ترامپ ـ پنس را لغو کردند
 • مایک پنس: مماشات هرگز کارساز نبوده و نخواهد بود. مماشات و توافق جدید به هیچ عنوان به نفع مردم ایران نخواهد بود
 • مایک پنس: امروز ما دولت بایدن را فرا می‌خوانیم که در کنار مردم ایران بایستد و مذاکرات با رژیم ایران را متوقف کند
 • مایک پنس: ضعف باعث افزایش شرارت می‌شود. اما مردم آمریکا تماماً متعهدند به حمایت از مردم ایران و هر کسی که به آزادیها متعهدند
 • مایک پنس: رژیم هیچ‌گاه به اندازه امروز ضعیف نبوده و تمام تلاش رژیم این است که خود را حفظ کند و به همین خاطر رئیسی را روی کار آوردند. تمام مردم ایران خواهان سرنگونی این رژیم هستند
 • مایک پنس: جنایات رئیسی بدون پاسخ نخواهد ماند. او باید به‌خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محاکمه شود
 • مایک پنس: جنبش مقاومت در ایران هرگز به اندازه امروز قدرتمند نبوده‌. ما هر روز از آنها انگیزه می‌گیریم
 • مایک پنس: مردم ایران هر روز به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. با رهبری مجاهدین مردم در بیش از ۱۸۰شهر به خیابان آمدند
 • مایک پنس: این یک اعتراض دیگر نیست بلکه یک انقلاب در حال تکوین است
 • مایک پنس: به یمن اعتقاد همهٔ شما و ایرانیان شجاع و به‌خصوص زنان که بهای سنگینی پرداختند، شعلهٔ مقاومت همواره روشن‌تر می‌شود
 • مایک پنس: یکی از دروغهایی که این رژیم فروخته این است که آلترناتیوی وجود
 • مایک پنس: می‌خواهم تشکر کنم از خانم رجوی به‌خاطر بینش برجسته و رهبری ایشان. شما الهام‌بخش جهان هستید
 • مایک پنس: ما به رژیم می‌گوییم که از اصلاح‌طلبان پوشالی فریب نمی‌خوریم. اصلاحات واقعی همان است که مجاهدین ارائه می‌دهند
 • مایک پنس: برای من و همسرم افتخار بزرگی است که در اشرف۳ حضور یافتیم
 • مایک پنس: در همین هفته بیش از ۲۲۰نماینده از هر دو حزب قطعنامه‌یی را مطرح کردند که در آن از یک ایران آزاد و دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین از دولت و یک ایران غیراتمی حمایت کردند
 • مایک پنس: به همهٔ ایرانیان در آمریکا که کمک کردند که این قطعنامه تصویب شود. البته آخوندها خشمگین شدند اما این دلیلی است که سایر نمایندگان باید به این قطعنامه بپیوندند
 • مایک پنس: مردم ایران نمی‌خواهند این دیکتاتوری را با یک دیکتاتوری دیگر جایگزین کنند آنها می‌خواهند آزاد باشند
 • مایک پنس: ما به پتانسیل عظیم مردم ایران برای آزادی آگاه هستیم. همهٔ کشورهای آزاد جهان باید در کنار مردم ایران بایستند.

 • تصاویری از اجلاس واشنگتن در حمایت از قیام ایران برای ایران آزاد و جمهوری دموکراتیک

تصاویری از اجلاس واشنگتن در حمایت از قیام ایران برای ایران آزاد و جمهوری دموکراتیک - 0

تصاویری از اجلاس واشنگتن در حمایت از قیام ایران برای ایران آزاد و جمهوری دموکراتیک - 1