ادعای مبارزه با تروریسم « کشک » است!

مهرداد هرسینی

سرانجام پس از سال ها کش و قوس قضائی و با وجود چندین حکم قضائی از جمله از سوی دادگاه قانون اساسی بلژیک,  علیه هرگونه معامله با دیکتاتوری ولی فقیه بر سرآزادی اسدالله اسدی , این معامله شرم آور در خفا و با وساطت عمان , یار قافله آخوند های  تروریست, آزاد و به ایران مسترد گردید.

سخن از ننگی  ابدی بر پیشانی متولیان دروغین در  دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم می باشد که اکنون منظر کریه خود را در یک معاله ننگین و شرم آور با « پدر خواند تروریسم جهانی » به نمایان کرده است.

واقعیت درلابلای  این جملات آن است که در پی برملا شدن اسناد بدست آمده از وزارتخارجه رژیم آخوندی که چندی پیش از سوی یک گروه هکری بنام « قیام تا  سرنگونی » انتشار بیرونی  یافت, موضوع این معامله  ماه ها پیش از صدور حکم نهایی  برای اسدالله اسدی , دپیلمات تروریست رژیم آخوندی مورد گفتگو و تصمیم گیری نهایی  میان طرفین قرار گرفته بود.

بدین سان دولت دست راستی در بلژیک با آگاهی کامل از اینکه حکم اسدی از سوی قضائیه این کشور قطعی اخواهد بود , دست به راه اندازی سیاست کثیفی بنام « گروگان بازی» با جمهوری اعدامی آخوندی زد.

بر اساس این سناریوی بچه گانه,  قرار گردید تا  قربانی  که گوئیا ظاهرا از« معامله » هیچ  اطلاعی نداشته است !! , به تهران رفته تا ضمن « تسویه حساب » با شرکت پوششی خود , مابقی « اسباب و اثاثیه » را جمع نموده و با اولین پرواز به بروکسل بازگردد!!

بهرحال آنچه را که دولت دست راستی در بروکسل  به نمایندگی از سیاست مخرب مماشات در اتحادیه اروپا انجام داده است , به هیچ وجه « تک نمود » و با « خودسرانه » نبوده و نیست , بلکه در پشت آن اتاق های فکر چندین طرف تجاری رژیم آخوندی که اکنون در بدر به دنبال برقراری و عادی سازی روابط با حاکم خون ریز در تهران می باشند , قرار دارند.

این سیاست مخرب مماشات است که اکنون  ضمن دور زدن و لگد مال نمودن  تمامی ارزش های جهان شمول انسانی  , این معامله  را با هدف یاری رساندن به ولی فقیه کودک کش , آنهم در اوج اعتراضات و قیام های داخلی , به انجام رساند و بدین سان  راه را برای تشدید اعمال تروریستی از سوی رژیم آخوندی در خارج از کشور هموار نمود.

بدین سان از فردا باید شاهد باشیم که پایتخت های اروپایی یکبار دیگر با ارسال بمب , موشک و سلاح و با راه اندازی تیم های  ترور  و آدم کشی از سوی خامنه ای درمانده و نمایندگی های رژیم, آماج حملات تروریستی  قرار گیرند.

بهای سنگین برای این سیاست مخرب را نیز به یقین و به مانند همیشه مقاومت ایران , اعضاء , کادرها و خانواده بزرگ این جنبش مردمی پرداخت خواهند کرد.

بقول اشرف نشانان : دستی که امروز توی دست ملاست , اونم شریک جرم این آخونداست.