استاد ماله کش در سفر اروپایی

زینت میرهاشمی

روز چهارشنبه ۳۰ مرداد، اعتراض گسترده ایرانیان آزاده در سوئد برای مخالفت با حضور جواد ظریف در این کشور و انعکاسهای گسترده حرکت فریاد رسانان مردم ایران در رسانه های جمعی، پیام ناکامی سفرهای ادامه دار دیپلمات بی اختیار رژیم را به او اعلام کرد.
با توجه به شرایط نامطلوبی که ظریف در دعواهای باندهای حکومتی دارد، با قرار گرفتن در لیست تحریمهای آمریکا خود را قربانی منافع حفظ نظام جا انداخت و مورد دلگرمی و محبت پاسدار سلیمانی قرار گرفت. وی با گذر از مظلوم نمایی در داخل، با فعال شدن در خارج از مرزها، سعی می کند که با استفاده از برخی از شکافهای بین کشورهای اروپایی با آمریکا بر سر ادامه برجام و مظلوم نمایی در پشت تحریم شخص خود، از روند ایزوله شدن بیشتر رژیم جلوگیری کند. تورهای مسافرتی شتاب زده او به ویژه آمدن به پاریس قبل از برگزاری نشست جی ۷، تاییدی بر این امر است. زیرا موضوع برخورد به جمهوری اسلامی یکی از موضوعهای این نشست خواهد بود.
وزیر خارجه سوئد روز چهارشنبه ۳۰ مرداد، ضمن عدم پذیرش کنفرانس مشترک با محمد جواد ظریف، گفت که کسی از جواد ظریف دعوتی به عمل نیاورده است. بر اساس حرف وی، این ماله کش نظام خودش را میهمان کرده است.
ظریف در نشست ساندیس خوران ساکن سوئد، به درستی بر نقش خود به عنوان «ماله کش نظام» تاکید کرد. وی وظیفه خود می داند که در بحرانی ترین شرایط داخل ایران چه از نظر فساد حکومتی و چه از نظر معیشت مردم و اعمال خشن ترین سرکوبها، با استفاده از بزرگترین دروغها بر جنایتهای رژیم ماله بکشد. این نماینده ارتجاع، نماینده مردم ایران نیست و برخلاف دروغهایش در میان مردم جایی ندارد. سرنوشت وی در دایره شعار مردمی، «اصولگرا، اصلاح طلب دیگه تمومه ماجرا» جای دارد.
سخن پراکنیهای ظریف در جمع رسانه ها و دستپاچگی و دروغ بافیهای او در پاسخ به سوالهای خبرنگاران در رابطه با نقض حقوق بشر، حقوق زنان و … آنقدر بی ارزش و پوچ است که هیچ خریداری ندارد. ظریف نه تنها نماینده مردم ایران نیست بلکه رفتار او در لاپوشالی کردن جنایتهای استبداد دینی، علیه منافع مردم ایران است به همین خاطر باید مورد تحریم دول اروپایی قرار گیرد.

جنگ خبر