استقبال مقاومت ایران از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر و ضرورت ارجاع جنایتهای رژیم به شورای امنیت ملل متحد

در روز جمعه ۴ فروردین 1396 (24مارس 2017) شورای حقوق بشر ملل متحد با تصویب قطعنامه یی مأموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد شرایط حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه در حالی تصویب شد که فاشیسم دینی حاکم بر ایران و پاره یی از کشورهای ناقض حقوق بشر در تلاش بودند تا به هر نحو ممکن از تصویب این قطعنامه جلوگیری کنند.

این قطعنامه با یادآوری قعطنامه‌های محکومیت رژیم آخوندی در این شورا و در مجمع عمومی ملل متحد و با تأکید بر همکاری نکردن رژیم با درخواستهای مطرح‌شده در قطعنامه‌های مذکور، از گزارش و توصیه‌های ارائه‌شده توسط گزارشگر ویژة ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در ایران استقبال کرده و می‌افزاید، (شورای حقوق بشر) نگرانی جدی خود را نسبت به موارد مطرح‌شده در گزارش گزارشگر ویژه و نیز نسبت به اجازه نیافتن او به سفر به ایران ابراز می‌کند.
این قطعنامه از جمله رژیم آخوندی را «به همکاری کامل با گزارشگر ویژه، اجازة بازدید او از ایران و فراهم‌کردن تمامی اطلاعات لازم به‌منظور انجام مأموریت گزارشگر ویژة سازمان ملل» فرا می خواند و خواستار آن است که «دبیرکل ملل متحد امکانات لازم برای اجرای مأموریت گزارشگر ویژه را فراهم نماید».
مقاومت ایران ضمن استقبال از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه، شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه را به ارجاع پرونده جنایتهای رژیم آخوندی به ویژه اعدام 120 هزار زندانی سیاسی به شورای امنیت و قرار دادن آمران و عاملان جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت فرا‌ می‌خواند. این تنها راه مقابله با رژیمی است که در صدر ناقضان حقوق بشر در جهان امروز قرار دارد، و به طور مستمر و سیستماتیک قطعنامه های ملل متحد را زیر پا گذاشته است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
4 فروردین 1396 (24 مارس 2017)