استقراض دو میلیارد دلاری برای سرکوب قیام

پس از گذشت قریب چهار هفته از قیام بزرگ مردم ایران علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه، اکنون از داده‌های حکومتی می‌توان به این نتیجه رسید که موضوع سرکوب خونین جامعه به «سیاست بلند مدت» رژیم آخوندی تبدیل شده است.

در این راستا و پس از آنکه شیخ حسن روحانی با افزایش بودجه نظامی و امنیتی دوایر سرکوبگر برای سال آینده چراغ سبز نشان داد، دیکتاتوری مذهبی با توافق خامنه‌ای دست در صندوق توسعه ملی کرده و مبلغ «۲ میلیارد دلار» دیگر نیز برای تقویت سپاه سرکوبگر برداشت نموده است.

بر اساس گزارش شورای اطلاع‌رسانی دولت آخوندی و با استناد به «تبصره هـ ماده ۴ لایحه بودجه»، مبلغ دو میلیارد دلار از مجموع ۳ و نیم میلیارد دلار برداشتی از صندوق توسعه ملی، برای بودجه دفاعی اختصاص یافته است.
روزنامه حکومتی کیهان وابسته به بیت خامنه‌ای (۱۹ آذر ۱۳۹۸) در این رابطه می‌نویسد:«با توجه به اینکه دولت در قسمت تملک دارایی مالی استقراض ۳۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی را پیش‌بینی کرده مشخص می‌شود رقمی نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار با نرخ نیمایی از این طریق به بودجه وارد می‌شود».
بدین سان مشخص می‌شود که بودجه نیروهای سرکوبگر، امنیتی و نظامی رژیم برای سال ۹۹ با افزایش “۸ درصدی» روبرو شده است.

این وضعیت در حالی است که اقشار ضربه‌پذیر به دلیل رکود شدید اقتصادی، بیکاری و به تبع آن رشد روزافزون فقر و فلاکت اکنون با بحران‌های معیشتی روبرو می‌باشند.
افزایش بی‌رویه قیمت‌ها که یک نمونه آن را در سه برابری شدن قیمت بنزین مشاهده کرده‌ایم، تأثیرات مخربی بر بازار و نیازمندی‌های جامعه باقی گذاشته و بدین سان به رشد فقر در کشور ضریب دوچندان زده است.
.
همچنین این دست‌درازی به صندوقی که قرار بود تا با آن «توسعه ملی» صورت بگیرد، در حالی است که از وضعیت بازپرداخت تمامی برداشت‌ها قبلی طی سالیان گذشته اطلاعی در دست نیست. براین سیاق هیچ کس به‌جز خامنه‌ای از میزان موجودی واقعی در این صندوق اطلاع دقیقی نداشته و بدین می‌توان ارزیابی نمود که مجموعه بحران‌های مالی در دیکتاتوری ولی‌فقیه اکنون چاره‌ای جز استقراض هرچه بیشتر برای رژیم آخوندی باقی نگذاشته است.

دریک ارزیابی واقعی نیز باید اذعان نمود که دستبرد دولت روحانی به صندوق توسعه ملی بیانگر ورشکستگی و افلاس رژیم آخوندی می‌باشد. برای نمونه شیخ حسن روحانی در یک پز سیاسی ادعا کرده است که اساس بودجه سال ۹۹ را بر پایه «فروش یک میلیون بشکه نفت» در روز بسته است.

به یقین با نیم نگاهی به داده‌های بین‌المللی و سیل عظیم تحریم ها بیان چنین سخنانی تنها برای دلخوش کردن خامنه‌ای و نیروهای ریزشی حکومت می‌باشد، زیرا در خفگی مطلقی که اکنون حاکمیت بسر می‌برد، میزان فروش نفت روزانه رژیم در بهترین حالت تنها به سقف ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

همبستگی ملی