اسدالله اسدی – عدم حضور در دادگاه ادله ای بر پنهانکاری

نخستین روز از محاکمه اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم آخوندی در وین، بدلیل بمب گذاری علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس و شخص خانم رجوی روز گذشته در بلژیک برگزار گردید.

داده‌های پرونده سخن از اتهامات بسیار سنگینی را علیه این دیپلمات تروریست رژیم و سه تن دیگر از عوامل اطلاعات آخوندی داشته و بسیاری از کارشناسان براین باور هستند که آنان النهایه با حکمی بسیار سنگین روبر خواهند شد.

ژرژ هانری بوتیه، وکیل شورای ملی مقاومت ایران پیش از برگزاری دور نخست دادگاه در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرده است: «این یک محاکمه تاریخی و بی‌سابقه است. اولین بار است که رژیم ملایان به‌طور نمادین به محکمه کشیده می‌شود و به‌اصطلاح دیپلمات‌هایش در پیشگاه قضاوت حاضر می‌شوند»..

همچنین سایت فرانس ۲۴ امکان صدور حبس ابد برای وی را نیز غیرممکن ندانسته است. این گزارش تاکید کرده: «یک دیپلمات ایرانی در بلژیک به اتهام توطئه برای انجام یک حمله بمب‌گذاری در خارج پاریس محاکمه شد. اسدالله اسدی، در صورت محکومیت با حبس ابد مواجه خواهد شد».

به موازات این روند باید به تلاش های مذبوحانه وزارتخارجه رژیم که اکنون به مامنی برای صدور تروریسم در سراسر جهان تبدیل شده، اشاره نمود.
دراین رابطه جواد ظریف، ماله کش اعظم نظام در نامه ای به دبیر کل ملل متحد، خواستار آن گردیده که اسدی را بدلیل داشتن «مصونیت دیپلماتیک»!! صرفا از بلژیک «اخراج» نمایند.
این خواسته در حالی است که پیشتر هم دولت اتریش بعنوان کشور میزبان و هم دولت های آلمان و بلژیک مصونیت دیپلماتیک وی، بدلیل طرح بزرگ تروریستی با هدف قتل عام شهروندان خود را ملغی کرده بودند.

این اقدامات در حالی صورت گرفته اند که ظریف پیشتر تلاش کرده بود تا با سیاست شانتاژ از روند پروسه و کشاندن این دیپلمات تروریست رژیم به دادگاه جلوگیری بعمل آورد، امریکه با دست رد از سوی طرف های درگیر در پرونده روبرو گردیده است.

همچنین لازم است تا به عدم حضور اسدالله اسدی در داگاه باید اشاره نمود که بهترین بینه بر پنهانکاری های عامدانه برای این سوء قصد تروریستی می باشد.
 براین منطق خامنه ای اکنون در بن بستی بی سابقه در تله افتاده است، زیرا حضور این دیپلمات – تروریست رژیم دردادگاه و پاسخگویی به سوالات دادستانی و وکلای شاکیان خصوصی به یقین دارای تبعات مرگباری برای ماشین ترور در رژیم آخوندی می باشد.

به همین میزان نیز عدم حضور وی، به معنای آن است که ولی فقیه زهر خورده تلاش دارد تا با پنهانکاری، بر جزئیات این واقعه مهر سکوت بزند. چنین شیوه های مافیایی را نیز پیشتر دیکتاتوری آخوندی در پروسه های مختلف در آلمان، فرانسه و یا در ترکیه اعمال کرده که در نهایت به شکست انجامیده بودند.
اما برگزاری دادگاه با تمامی تمهیدات دیکتاتوری ولی فقیه بخودی خود یک پیروزی بزرگ برای مردم و مقاومت ایران و تمامی قربانیان این پدیده شوم ، در امر مبارزه علیه پدرخوانده تروریسم محسوب می شود و به یقین در منطق خود به شکست، افشاء هرچه بیشتر و ایزولاسیون حاکمیت آخوندی راه خواهد برد.

همبستگی ملی