اسکندر فیلابی:‌ کمک به زلزله‌زدگان ایران ‎

کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت از فراخوان خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برای کمک به هم میهنان زلزله‌زده، و پاسخ سیمای آزادی مبنی بر اختصاص یک میلیارد تومان کمک‌های ارزنده هم میهنانمان در داخل ایران به برنامه همیاری با سیمای آزادی برای کمک به زلزله‌زدگان، با وجود نیاز فراوان به این کمک‌ها، استقبال میکند.

شک نیست انبوه حامیان سیمای آزادی در داخل میهن با استقبال از این دعوت سر از پا نشناخته به یاری زلزله‌زدگان خواهند شتافت.
مشاهده فیلمی در سیمای آزادی که پاسداری، سیلی به گوش هموطنی که برای کمک به زلزله‌زدگان آمده بود میزد تا کمکهای مردمی را برای خود و دوستانش ببرد و یا آنجا که کمک‌های مردمی را به زور میگیرند و بعد به دروغ به اسم کمک حوزه‌های جهل و جنایت آخوندی به زلزله‌زدگان جا میزنند دل هر ایرانی شرافتمندی را به درد می‌آورد.

هم‌وطنان عزیز،
ایلغار خمینی هیچ ارزشی برای ملک و ملت ایران قائل نیست، به مصداق ”کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من“ ما باید در داخل و خارج از ایران دست در دست یکدیگر با هم متحد شویم تا بتوانیم در این دوران سخت به یاری هم میهنانمان در شهرهای زلزله‌زده برخیزیم.
ورزشکاران جوانمرد!

شما الگوی برجسته‌ای مثل جهان‌پهلوان تختی دارید، که در زلزله بوئین‌زهرا شخصأ به جمع‌آوری کمک‌های مردمی و رساندن آنها به نیازمندان برخاست. امروز در شرایطی که رژیم زهر خورده و درمانده آخوندی و شخص خامنه‌ای نه خودش به فکر حل مشکلات و نیازهای بیشمار زلزله‌زدگان است، نه اجازه میدهد کمک‌های مستقل مردمی به دست آنان برسد و نه حتی کمک‌های کشورهایی که برای اینکار اعلام آمادگی کرده‌اند را میپذیرد، وظیفه همه ماست که به هر شکل و از هر طریق با دور زدن دزدان حکومتی به یاری هم میهنانمان بشتابیم.
 
مسلم اسکندر فیلابی
مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران