اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ـ برای اطلاع و هوشیاری دانشجویان انقلابی و جوانان شورشگر در ایام ۱۶ آذر 

اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آخوندها به طور مشترک در یک ابلاغیه مبسوط آماده سازی‌هایی را برای مقابله با خیزش‌های دانشجویان و جوانان به مناسبت ۱۶ آذر از ۱۲ تا ۲۳ آذر معین کرده اند که مهمترین خط قرمز آن سرایت اعتراض و تظاهرات از داخل دانشگاهها به خیابان‌ها و درگیر شدن مردم کوچه و بازار است. خط قرمزی که شورشگران آن را در هم خواهند شکست. 
قسمتی از ابلاغیه و دستورالعمل‌های دشمن به قرار زیر است :  
۱-با توجه به ملتهب بودن فضای روانی دانشگاه ها در دو ماه گذشته و تأثیر منفی آن بر روی دانشجویان، ۱۶ آذر امسال با سالهای دیگر فرق عمده دارد و ما باید برای تجمعات گسترده ای در سه روز منتهی به روز دانشجو آماده باشیم. 
 ۲-آسیب های متصور: درصورتیکه مسئولین دانشگاه مجوزی برای برنامه حضوری به تشکلهای دانشجویی ندهند آسیب خاصی به جز فعالیتهای غیرهمسو وتخریب نظام درفضای مجازی متصور نمی باشد . اما درصورت مجوز دادن برای برنامه حضوری شاهد موارد ذیل خواهیم بود :
-تقابل بین دانشجویان همسو و غیرهمسو درحین برگزاری برنامه‌های دانشجویی 
-احتمال برگزاری تجمع وتحصن از سوی دانشجویان وتشکل های غیرهمسو به خصوص برخی شوراهای صنفی در ایام روز دانشجو (۱۶ آذر) درسطح دانشگاه ها به جهت اعتراض به مسائل صنفی و وضعیت اینترنت و هزینه های آن در ایام اخیر.
-احتمال مطرح نمودن موضوعات و شعارهای ساختار شکنانه در برنامه ها 
-احتمال به چالش کشیده شدن جلسه سخنرانی رئیس جمهور یا هرمسئول دیگربدلیل عدم موفقیتهای دولت درخصوص وضعیت معیشتی ، حوادث آبان گذشته، وعده های رئیس جمهور ….
-احتمال دردست گرفتن تصاویر کشته شدگان اخیر 
-احتمال دردست گرفتن پلاکاردها و تصاویر دانشجویان بازداشتی و زندانی شده اخیر
-دعوت از سخنرانان مسأله دار توسط تشکل‌های غیرهمسو
۳-تهدیدات متصور:
-با توجه به زمینه موجود در انجام اقدامات رادیکال میان جریانات دانشجویی، مطمئناً صحنه گردان این تجمعات برنامه های ویژه ای را برای ۱۶ آذر جهت ضربه به نظام طرح ریزی خواهند کرد
-در تجمعات گذشته تقریباً تمامی دانشگاهها…درگیر شده اند بطوری‌که لیدرهای دانشجویی در میان تجمع کنندگان مقبولیت پیدا کرده اند . برخلاف سالهای گذشته، آمادگی سراسری جهت شکل دهی تجمعات در دانشگاه ها وجود دارد.
-اوج برنامه جریانات دانشجویی از ۱۲ آذر الی۲۳ آذر ادامه خواهد داشت 
-نقش آفرینی اساتید در اعتراضات اخیر از جمله حضور در تجمعات و انتشار بیانیه های جمعی روند افزایشی داشته که با فشار دانشجویان این مشارکت در۱۶ آذر به شکل ویژه ای صورت خواهد گرفت 
-در صورت گستردگی تجمعات و رادیکال بودن آن، احتمال شکستن درب دانشگاه و خارج شدن دانشجویان متصور می‌باشد
-اعتصابات عمومی و عدم حضور درکلاسهای درسی در ایام ۱۶ آذر به شکل گسترده متصور می‌باشد
-در مراسمات  ۱۶ آذر سال جاری اکثریت مدعوین ، مسئولین و سران قوا رغبتی جهت سخنرانی دردانشگاه ها ندارند و به همین منظور شاید نهادهای دانشجویی انقلابی در یافتن سخنران مورد نظرشان با مشکل مواجه شوند.
۴-اقداماتی که امکان رخ دادن دارد هرچند ضعیف به شرح ذیل میباشد: 
-احتمال انجام اقدامات ایذایی 
-استفاده از ریز پرنده برای اقدامات تروریستی
-احتمال ترور مسئولین کشوری و لشکری که در مراسمات حضور پیدا میکنند 
۵-راهکارها و پیشنهادات:
-رصد فعالیت لیدرهای تشکلهای دانشجویی درفضای مجازی و حقیقی، رصد بیانیه ها و فراخوان های احتمالی
-اشراف بر جریانات مسئله دار دانشجویی، ممانعت از حضور عناصر مسئله دار و محکومین امنیتی حتی بصورت ویدئو کنفرانس
-اعلام هوشیار باش لازم به رده های بسیج 
-اعلام هشدار به رؤسای دانشگاه ها درخصوص اجتناب از هرگونه برخورد یا موضعگیری منفی
-اعلام هشدار به حراستها برای کنترل ورود و خروج اعم از دانشجویان و مهمانان و جلوگیری از حضور افراد ناشناس 
-اخذ تعهد از افراد مسئله دار دردانشگاه ها برای عدم فعالیت مجرمانه درفضای مجازی 
-تشکیل جلسه شورای تأمین استان با موضوعیت روز دانشجو و ایجاد هوشیاری درکمیسیون دانشجویی در استانداری
-افزایش تعامل بین دستگاههای اطلاعاتی، حراست ها، مسئولین دانشگاه، بسیج دانشجویی و اساتید

شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم
۸ آذر ۱۴۰۱ (۲۹ نوامبر ۲۰۲۲)