اعتراضات کارگران آذرآب اراک در سومین روز متوالی

خانم رجوی: سرکوب و ظلم و ستم آخوندها در برابر اراده کارگران در هم می‌شکند

امروز سه‌شنبه ۱۶مهر ۱۳۹۸، برای سومین روز متوالی تجمع اعتراضی کارگران آذرآب اراک، ادامه یافت. روز یکشنبه ۱۴مهر ۱۳۹۸ کارگران آذرآب اراک،‌ در اعتراض به‌نحوه واگذاری و فروش شرکت‌ و حقوق معوقه خود، در کیلومتر ۱۲ جاده اراک – تهران دست به تجمع زدند و اقدام به بستن میدان ورودی اراک کردند.

روز گذشته ۱۵مهر، کارگران آذرآب بار دیگر دست به تجمع و راهپیمایی زدند که با حمله گارد ضدشورش و شلیک گاز اشک‌آور مواجه شدند و در وحشت از پیوستن جوانان شهر به معترضان از حرکت کارگران به داخل شهر جلوگیری کردند.

به‌رغم حملات وحشیانه روز گذشته، امروز نیر کارگران دست به تجمع در مقابل شرکت زدند. نیروی سرکوبگر انتظامی از حرکت کارگران به سمت میدان صنعت و داخل شهر جلوگیری کرد.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود بر کارگران شجاع آذرآب اراک که به‌رغم تمهیدات سرکوبگرانه و تهدیدات رژیم جنایتکار آخوندی تسلیم نشده و به اعتراضات خود ادامه دادند، گفت پاسخ فاشیسم دینی حاکم بر ایران چیزی جز گاز اشک‌آور و ضرب ‌و شتم و دستگیری و محاکمه‌های قرون‌وسطایی و زندانهای طولانی‌مدت نیست. اما این ظلم و ستم در مقابل اراده کارگران قهرمان در هم می‌شکند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۶مهر ۱۳۹۸(۸اکتبر۲۰۱۹)