اعتراف به جنایت علیه بشریت

آخوند باقری در جمعه‌بازار ولایت فقیه در اسالم ۱۵آذر ۹۸ درباره کشته شدن یکی از زنان هموطن توسط گلوله پاسداران گفت:

«بالاخره وسط دعوا و درگیری که نقل و نبات که پخش نمی‌کنند تیر و گلوله است دیشب یک بنده خدایی نقل می‌کرد گفت توی تهران تو این بیمارستان که من بستری بودن شلوغ بود آنجا گفت یک خانم پرستاری رفت پشت پنجره گفت از پشت پنجره فیلمبرداری کنم می‌خواست فیلم مثلا بیرون را بگیرد یک تیر آمد صاف نشست وسط پیشانی‌اش،الآن یک فتنه دیگه در حال شکل‌گیری و در حال اجراست او نهم نه این فتنه‌ای که بیایند بانک آتش بزنند خیابان را ببندند تو فضای مجازی تو همین گوشیهای موبایلی که دست من و شما ست فیلمها و تصاویری پخش می‌کنند، می‌آیند یک تصویری نشان می‌دهند که آقا نیروهای انتظامی دارند می‌زنند نیروهای انتظامی دارند می‌کشند نیروهای نظامی لباس‌شخصی خب چرا اونطرف قضیه را نشان نمیدهی؟».