اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، افشاگر منشور دروغین حقوق شهروندی

زینت میرهاشمی

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان گوهر دشت کرج روز پنجشنبه ۹ مرداد وارد سی و سومین روز خود شد. این اعتصاب طولانی با موجی از همبستگی زندانیان سیاسی در زندانهای دیگر ایران روبرو شده است. علاوه بر زندانیان سیاسی اعتصابی در گوهر دشت، زندانیان دیگری همچون رضا شهابی، حمزه درویش، مهدی خزعلی و ….در اعتصاب غذا هستند. جان همه این زندانیان در خطر است و مسئول جان و سلامت آنان حکومت و در راس آن ولی فقیه است.
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گوهردشت در پی یورش وحشیانه گارد ویژه به سالن ۱۰ بند چهار، غارت اموال و دستبرد به اولیه ترین امکانات شخصی زندانیان که با پول خودشان تهیه شده و انتقال آنان به مکانهایی که ۲۴ ساعته توسط دوربینهای زندان کنترل می شوند، آغاز شد.

خبر مقاومت و اعتصاب طولانی زندانیان سیاسی، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر المللی را به واکنشهای گسترده وادار کرد. بسیاری از نهادهای بین المللی و سازمانهای حقوق بشری، عاصمه جهانگیر، ژرارد دپره نماینده پارلمان اروپا از بلژیک و بسیاری دیگر خواستار رسیدگی به خواسته های زندانیان و آزادی همه زندانیان سیاسی شده اند. همچنین بسیاری از سندیکاهای کارگری و نهادهای مدافع حقوق کارگران خواستار آزادی رضا شهابی کارگر شجاع زندانی که در اعتصاب غذا به سر می برد شده اند. در رویدادی دیگر ۱۰۰۰ تن از فعالان مدنی در طوماری خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این فعال کارگری شدند.
در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، روزهایی که صدها تن از جوانان ایران زمین به طور روزانه در سیاهچالهای جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند، ایستادگی سرفرازانه زندانیان سیاسی و مقاومت آنان، آرمانهای عدالتخواهانه و حق طلبانه سر به دارشدگان را در برابر رژیم جهل و نیستی حاکم همچون پرچمی بر فراز مبارزه ضد دیکتاتوری به اهتزار در آورده است.

روحانی روز چهارشنبه ۸مرداد، بار دیگر شیادانه از منشور حقوق شهروندان حرف زد. وی با شیادی تمام مدعی شد که این را برای انتخابات ننوشتم و مدعی شد که آن را نوشته است که «مردم احساس امنیت و آزادی کنند؛ برای آن که قانون اساسی و دیگر مقررات اجرا شود.» البته منظور وی امنیت سکانداران کشتی ورشکسته حکومتی است، وگرنه شمار انبوه زندانیان سیاسی، زندانیان اقلیتهای مذهبی و فعالان کارگری و مدنی و … نشانه دقیقی از بی مایه بودن این منشور است.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارش عاصمه جهانگیر گفته است که دست کم در سال گذشته ۱۵۶ نفر اعدام شده اند در حالی که عاصمه جهانگیر در گزارش خود نوشته است که «در سال گذشته میلادی دست کم ۵۳۰ تن در ایران اعدام شده اند که حداقل ۵ نفر از آنان زیر ۱۸ سال داشتند.»
اگر پایوران رژیم گزارشهای نهادهای حقوق بشری و اعتراضهای زندانیان سیاسی به وضعیت غیر انسانی در زندان را قبول ندارند، چرا درهای زندان را برای بازدید عاصمه جهانگیر و یا عفو بین الملل و یا هر نهاد بی طرف بین المللی باز نمی کنند.

جنگ خبر