اعتصاب و اعتراض کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه و حمایت سایر کارگرا

قیام ایران- شماره ۲۳۶
کارگران شجاع فولاد اهواز در روز سه‌شنبه ۲۰‌آذر (۱۰دسامبر) سی و دومین روز اعتصاب خود را با تجمع در مقابل استانداری رژیم در این شهر آغاز کردند.

بسیاری از کارگران کفن‌هایی بر تن داشتند که بر روی آن ازجمله نوشته بود: می‌ایستیم، می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم. کارگران ‌شعار می‌دادند: هیهات مناالذله؛ نه تهدید، نه زندان، دیگر فایده ندارد؛ دانشجو، کارگر، اتحاد اتحاد؛ کارگر زندانی آزاد باید گردد؛ دانشجوی زندانی آزاد باید گردد؛ نه حاکم، نه دولت، نیستند حریف کارگر؛ نه دولت، نه حاکم، نیستند به فکر ملت؛ تورم، گرانی پاسخ بده روحانی؛ کشور ما دزدخانه است، توی جهان نمونه است؛ روحانی دروغ‌گو، کلید تدبیرت کو؟ ننگ ما، ننگ ما، صداوسیمای ما.
همزمان ۱۵۰۰ تن از کارگران فصلی و روزمزد مجتمع نیشکر هفت‌تپه با تجمع مقابل ساختمان اداری این مجتمع نسبت به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود و وعده‌های دروغین رژیم دست به اعتراض زدند.
در همین حال، در تهران جمعی از کارگران در حمایت از کارگران زحمتکش گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل مجلس رژیم دست به تجمع زدند. آن‌ها آزادی کارگران بازداشتی، تضمین امنیت شغلی کارگران اعتصابی و کوتاه شدن دست مافیای حکومتی از این صنایع را خواستار شدند.
کارگران شهرداری بروجرد نیز در اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی خود و فساد و اختلاس علاءالدین بروجردی، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس رژیم، و وابستگان به او در برابر فرمانداری رژیم در این شهر دست به اعتراض زدند. آن‌ها شعار می‌دادند: عزا عزا است امروز، روز عزا است امروز، زندگی کارگر باد هواست امروز.
کشاورزان محروم خوراسگان در شرق اصفهان نیز همچنان به تحصن خود ادامه می‌دهند و خواستار دریافت حق‌آبه خود برای کشت پاییزه و رسیدگی به مشکلاتشان هستند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰ آذر ۱۳۹۷ (۱۱دسامبر ۲۰۱۸)