اعلام حکم زندان ابد برای دژخیم حمید نوری توسط دادگاه استکهلم

قاضی دادگاه حکم حبس ابد (اشد مجازات) برای دژخیم قتل عام۶۷ حمید نوری را اعلام کرد

غریو شادی و شعارهای تظاهرکنندگان پس از اعلام حکم دادگاه تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان قتل عام۶۷ در استکهلم همزمان با اعلام حکم حمید نوری از دژخیمان قتل عام۶۷

قاضی دادگاه در ادامة اعلام حکم: خمینی فرمان صادر کرد که مجاهدین سرموضع باید اعدام شوند. دادگاه به این نتیجه رسید افرادی که علیه مجاهدین در دادگاههای کوتاه حکم صادر می کردند و بلافاصله حکمشان اجرا می‌شد از نظر دادگاه اقداماتشان نقض وخیم قوانین بین المللی است قاضی دادگاه سوئد: این پرونده مربوط به اعدام مجاهدین در قتل عام سال67 هست و همچنین تعدادی از زندانیان مارکسیست که آن موقع اعدام شدند 

قاضی دادگاه سوئد: دادگاه به دلیل صلاحیت جهان شمول صلاحیت داشت که این پرونده را که مربوط به رژیم ایران بود مورد بررسی قرار بدهدقاضی دادگاه سوئد: دهها نفر شهادت دادند  و کسانی بودند که مشارکت داشتند نتیجه این است که حمید نوری برای جنایت علیه  منافع عمومی مجرم شناخته شد