اعیاد میلاد مسیح بر هموطنان عزیز مسیحی مبارک باد

با امید به ایرانی آزاد , دمکراتیک , بدون تبعیض و دیکتاتوری ولایت 

ایامی مملو از شادی  و سلامتی برایتان آروز داریم.