افزایش جنگ گرگ‌ها در باند خامنه‌ای

مجموعه بن‌بستهای رژیم اکنون در منطق خود به بروز شقه و شکاف در میان باند ولی‌فقیه راه برده است.

خامنه‌ای به اشتباه بر این بود که با یکدست نمودن حاکمیت، توان مقابله با مجموعه بحرانها به‌ویژه در دو زمینه داخلی (سرنگونی) و بین‌المللی (برداشته شدن تحریم‌ها) را خواهد داشت، اما اکنون به عینه می‌بیند که چگونه این سیاست به سرابی برای وی تبدیل شده است.

در این رابطه نه تنها باید به شکستهای اقتصادی، مالی و بروز رشد تورم و گرانی و اعتراضات مردم علیه دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، بلکه حتی در سیاست خارجی و به‌ویژه مذاکرات اتمی نیز اشاره نمود.

تازه‌ترین این وضعیت بحرانی برای رژیم آخوندی همان جنگ و دعوا میان پاسدار حسین شریعتمداری، مسئول روزنامه کیهان با پاسدار امیر عبداللهیان در خصوص«معامله با آمریکا» بر سر خروج نام سپاه از لیست سیاه و برداشته شدن تحریم‌ها علیه«افراد حقیقی و حقوقی» در نظام آخوندی می‌باشد.

این بوقچی خامنه‌ای در مصاحبه‌یی از پیش تعیین شده با خبرگزاری سپاه (۷ فروردین ۱۴۰۱) ضمن حمله به وزیر خارجه رژیم از جمله می‌گوید: «اشاره فرموده‌اید که فرماندهان عالی‌رتبه سپاه اعلام کرده‌اند که «اگر به نقطه‌ای رسیدید که موضوع سپاه مطرح بود، موضوع سپاه نباید مانعی برای شما باشد».

وی سپس صلاحیت پاسدار امیر عبداللیهان را زیر سؤال برده و می‌افزاید: «این سخنان بعید نیست به این تلقی دامن بزند که وزیر خارجه ایران از اشراف کافی و لازم بر موضوعات جاری در حوزه مسئولیت خویش برخوردار نیستند».

به یقین مصاحبه ساختگی با خبرگزاری«سپاه» و انتشار این نکات ریشه در اختلافات عمیق میان این نیروی تروریستی و سرکوبگر با سیاست گذاریهای وزارت‌خارجه در موضوعات منطقه‌یی، موشکی، اتمی را دارد.
فرماندهان سپاه از این طریق«نارضایتی» خود را به گوش خامنه‌ای و متولیان دیپلماسی حکومت رسانده و با زبان بی‌زبانی«خطوط قرمز» را یکبار دیگر ترسیم نموده‌اند.

در این راستا فشار طرفهای مقابل بر دیکتاتوری ولی‌فقیه و هم‌چنین جبهه‌گیریهای اخیر از سوی کشورهای منطقه‌یی علیه سیاستهای تروریستی و کشور گشایی رژیم، اکنون خامنه‌ای را به گوشه رینگ کشانده، تا جایی‌که وی بر سر دوراهی«تسلیم» و یا«ادامه سیاستهای گذشته» در مذاکرات اتمی در تله افتاده است.

وی تلاش زیادی برای خروج نام سپاه از لیست تحریم‌ها بخرج داده است، زیرا این تنها ارگان«امنیتی و اقتصادی» در درون حکومت می‌باشد که سررشته تمامی امورات رژیم آخوندی را در دست دارد.

در این راستا نیز طرفهای مقابل و به‌ویژه ایالات متحده ضمن زدن دست رد به این خواسته خامنه‌ای، بر عدم«خروج نام سپاه» از لیست سیاه تأکید کرده‌اند. رابرت مالی، مسئول مذاکره‌کننده آمریکایی به‌صراحت می‌گوید:«رابرت مالی: آمریکا تصمیمی برای حذف سپاه از لیست تحریم نگرفته است».

هم‌چنین وزیر خارجه این کشور در مصاحبه‌یی از جمله تأکید دارد:«سؤال باراک راوید خبرنگار والا نیوز و اکسیوس: آیا شما سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی می‌دانید؟

بلینکن وزیر خارجه آمریکا: در رابطه با سؤال مربوط به سپاه پاسداران، احتمالاً بالاترین سازمان تروریستی در جهان در میان سایر سازمانهایی که لیست‌گذاری کرده‌ایم می‌باشد که از جمله در لیست‌گذاری سازمانهای تروریستی خارجی ما قرار دارد» (سایت مجاهدین خلق ۷فروردین ۱۴۰۱)
همبستگی ملی