افشاگری مقاومت ایران درباره قاچاق تسلیحات سپاه به کشورهای منطقه

روز سه‌شنبه مقاومت ايران، طي يك كنفرانس مطبوعاتي در پارلمان انگلستان جزيياتي را از فعاليت‌هاي سپاه پاسداران رژيم آخوندي براي قاچاق تسليحات و مهمات از طريق بنادر جنوبي ايران به كشورهاي منطقة خليج فارس را فاش كرد.

در اين كنفرانس مطبوعاتي كه با حضور خبرنگاران رسانه‌هاي مهم بين‌المللي و عربي برگزار شد، دكتر متيو آفورد نمايندة پارلمان انگلستان، استرون استيونسون رئيس بنياد اروپايي آزادي عراق و حسين عابديني عضو كميسيون خارجي شوراي مقاومت سخنراني و بر لزوم ليست‌گذاري تروريستي سپاه پاسداران رژيم آخوندي به‌عنوان يك گام عملي و ضروري در مبارزه با كانون بنيادگرايي و تروريسم در منطقه، تأكيد كردند.

مقاومت ايران در اين كنفرانس مطبوعاتي فاش كرد: ۹۰ اسكله، يعني ۴۵ درصد از اسكله‌هاي رسمي در ايران، تحت مالكيت سپاه قرار دارد. شركت‌هاي پوششي سپاه از طريق اين اسكله‌ها به قاچاق تسليحات براي عوامل اعزامي رژيم، به‌طور مشخص مزدوران آن در يمن مشغولند. در اين كنفرانس مطبوعاتي هم‌چنين سه شركت پوششي سپاه كه در ارسال غير قانوني سلاح به يمن نقش دارند، فاش شد. گزارشي داريم از كنفرانس مطبوعاتي لندن:

در شروع كنفرانس مطبوعاتي لندن، دكتر متيو آفورد نمايندة پارلمان انگلستان…، گفت: «بعد از توافق اتمي، رژيم ايران در حال راه‌اندازي تمامي منابعش است و دست قاچاق مي‌زند تا فعاليت‌هاي گستردة خود را در خاورميانه به پيش ببرد.
ما امروز شاهد آن هستيم كه رفع تحريم‌ها چطور به آنها كمك كرده است تا تروريسم را در منطقه گسترش بدهند».
دكتر متيو آفورد سپس توضيحاتي را در معرفي افشاگري مقاومت ايران و هم‌چنين گزارش مشترك بنياد اروپايي آزادي عراق و كميتة بين‌المللي در جستجوي عدالت دربارة فعاليت‌هاي تروريستي سپاه پاسداران ارائه داد و تأكيد كرد كه مداخلات سپاه در سوريه، عراق، يمن و لبنان گسترش يافته است.

پس از آن حسين عابديني به سخنراني پرداخت و با استناد به اطلاعات منابع سازمان مجاهدين خلق ايران از درون رژيم آخوندي و با ارائة سندها و مدارك متعدد و عكس‌هاي هوايي، نقش سپاه خامنه‌اي را به‌عنوان ستون فقرات اقتصادي، سركوب داخلي و صدور تروريسم رژيم به خارج، به‌ويژه به كشورهاي عربي، تشريح كرد.
وي با تأكيد بر اين كه سپاه تحت نظارت مستقيم خامنه‌اي، شريا‌ن‌هاي مهم اقتصادي كشور را تحت كنترل گرفته و يك امپراطوري مالي ايجاد كرده است، گفت: «(اين وضعيت سپاه را قادر ساخته كه) براي صدور بنيادگرايي و تروريسم، از استقلال مالي برخوردار باشد. سپاه يك چرخة كامل ايجاد كرده و بخش اعظم صادرات و واردات ايران را به قبضة خود درآورده است. كنترل و استفاده اختصاصي از بخش زيادي از اسكله‌هاي ايران، يك حلقة كليدي اين چرخه است».
حسين عابديني، اضافه كرد: «گزارشات موثق از درون رژيم و مشخصاً از درون سپاه پاسداران كه طي ماه‌ها توسط منابع سازمان مجاهدين خلق ايران جمع‌آوري شده اند، مؤيد آن است كه نزديك به ۹۰ اسكله يعني حدود ۴۵ درصد از ۲۱۲ اسكلة رسمي در ايران بصورت اختصاصي در مالكيت سپاه پاسداران است… خامنه‌اي بر گسترش فعاليت اين اسكله‌ها و افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه، از جمله براي دور زدن تحريم‌ها تأكيد داشته است… بر اساس دستور مستقيم خامنه‌اي، كسي حق نظارت بر فعاليت‌هاي سپاه را در مرزهاي زميني و دريايي ندارد و سپاه حق آن‌را دارد تا از اسكله‌هاي آبي و يا مرزهاي زميني و هوايي، هر مقدار و به هر ميزان، بدون پرداخت گمرك كالا وارد كند. ميزان واردات و صادرات قاچاق سپاه از اين اسكله‌ها سالانه حدود 12 ميليارد دلار ارزيابي مي‌شود».
حسيني عابديني دربارة استفادة سپاه از اسكله‌ها براي صدور غير قانوني تسليحات و مهمات از طريق شركت‌هاي پوششي، گفت: «اطلاعات مشخص مقاومت ايران نشان مي‌دهد ارسال سلاح به‌صورت مستمر ادامه دارد و در سال‌هاي اخير فقط بخش كوچكي از فعاليت‌هاي سپاه در ارسال غير قانوني تسليحات لو رفته است».
وي آنگاه با استناد به اطلاعات شبكة سازمان مجاهدين خلق ايران در داخل كشور سه شركت كشتيراني سپاه را براي قاچاق تسليحات به‌ويژه براي مزدوران رژيم در يمن و جزيياتي از فعاليت‌هاي آنها را فاش كرد. اين شركت‌ها عبارتند از: گروه كشتيراني آدميرال- متعلق به فرزندان پاسدار شمخاني دبير شوراي عالي امنيت رژيم
شركت كشتيراني حافظ دريا آريا
و شركت كشتيراني موسوم به والفجر وابسته به قرارگاه ضد خاتم سپاه
حسين عابديني گفت: «شبكه سازمان مجاهدين خلق ايران توانسته است اطلاعات ده‌ها مورد از ۹۰  اسكلة تحت كنترل سپاه را كه در بنادر مختلف در سراسر جنوب ايران قرار دارند تدقيق كند». وي در اين رابطه چندين نمونه را ذكر كرد
مقاومت ايران هم‌چنين پنج فرماندهي نيروي دريايي سپاه كه مسئوليت كنترل اسكله‌ها و بنادر در جنوب كشور را برعهده دارند با ذكر اسامي سركردگان و جزييات ديگري از آن برشمرد؛ شامل:
منطقة يكم دريايي موسوم به صاحب الزمان در بندر عباس به سركردگي سرتيپ (دريادار) 2 پاسدار مرتضي زارعي
منطقة دوم دريايي موسوم به نوح نبي بوشهر به سركردگي سرتيپ 2 پاسدار علي رزمجو
منطقة سوم دريايي موسوم به امام حسين ماهشهر به سركردگي سرتيپ پاسدار يدالله بادين
منطقة چهارم دريايي موسوم به ثارالله عسلويه به سركردگيي سرتيپ 2 پاسدار منصور روان‌كار
و منطقة پنجم دريايي موسوم به محمد باقر بندر لنگه به سركردگي سرتيپ 2 پاسدار علي عظمايي
معاون دفتر نمايندگي شورا در انگلستان در كنفرانس لندن، تأكيد كرد: « افشاگري امروز بار ديگر اين واقعيت را ثابت كرد كه سپاه پاسداران از تمامي اهرم‌هاي موجود… براي صدور بنيادگرايي و تروريسم تحت نام اسلام استفاده مي‌كند… طرف حساب معاملات تجاري کشورهاي اروپايي شركت‌هاي وابسته به سپاه هستند و در آمد حاصله، عملاً در خدمت تأمين تروريسم و بنيادگرايي قرار دارد».
وي افزود: «زمان آن فرا رسيده كه رژيم آخوندي به‌خاطر جناياتش عليه مردم ايران و منطقه و مشخصاً كشتار ۱۲۰ هزار تن از (اعضا و هواداران) مقاومت ايران، مورد حسابرسي قرار گيرد. بايد بر تماميت سپاه پاسداران، تحريم‌هاي جدي و فراگير اعمال شود و تمام اقدامات عملي لازم براي خلع يد و بيرون‌كردن سپاه از منطقه، به‌طور خاص سوريه، عراق و يمن صورت گيرد. اين اولين گام ضروري براي حل و فصل بحراني است كه تمام منطقه را فراگرفته است».

در كنفرانس مطبوعاتي لندن، استرون استيونسون در شروع سخنانش، گفت: «اطلاعاتي كه مقاومت ايران افشا كرده، توسط اعضاي اين مقاومت در داخل كشور جمع‌آوري شده كه جان خودشان را در اين راستا به خطر مي‌اندازند. همان كساني كه برنامة اتمي رژيم ايران را افشا كردند؛ چيزي كه سازمان‌هاي اطلاعاتي غربي نتوانسته بودند كشف كنند».
وي سپس گزارش مشترك اين بنياد و كميتة بين المللي در جستجوي عدالت را با عنوان «نقش مخرب  سپاه پاسداران در خاورميانه» معرفي كرد؛
استرون استيونسون در سخنان خود به ليست گذاري سپاه پاسداران بعنوان يك سازمان تروريستي فراخوان داد و گفت: «(گزارش ما) اهداف و دامنة مداخلات سپاه پاسداران را در سراسر خاورميانه و فراتر از آن شرح مي‌دهد و تصريح مي‌كند كه چرا ما به ليست‌گذاري تروريستي آن فراخوان مي‌دهيم».
در ارزيابي دخالت هاي سپاه پاسداران در ۱۴ كشور مسلمان در منطقه، تحقيقات ما نتيجه گرفت كه هيچ كشوري از برنامه هاي توسعه طلبي رژيم ايران و اقدامات و عمليات تروريستي سپاه پاسداران مصون نيست.
سپاه پاسداران همچنين در ۱۲ كشور فعاليتهاي جاسوسي و اطلاعاتي كرده است. اكثر اين كشورها جاسوسان رژيم را دستگير يا مورد پيگرد قانوني قرار داده اند.
استرون استيونسون، اضافه كرد: «باني اصلي تجاوزات توسعه‌طلبانة (رژيم) ايران، سپاه پاسداران و بدنة مسئول عمليات برون مرزي آن، نيروي قدس بوده است. سپاه پاسداران دهها سال است كه حملات تروريستي را در سراسر خاورميانه، از جمله در سوريه، عراق، يمن و لبنان انجام مي‌دهد. دخالت در امور داخلي ساير كشورها و به‌ويژه صدور تروريزم و بنيادگرايي همراه با سركوب داخلي، پايه‌هاي استراتژيكي بقا و دوام (رژيم حاكم بر) تهران است. فهم‌نكردن اين موضوع، منجر به تحليل‌هاي گمراه كننده در مورد قدرتهاي واقعي و توانمندي‌هاي رژيم ايران شده است».

رسانه‌هاي مهم بين‌المللي و مطبوعاتي جهان عرب، به تهية گزارش‌هاي متعدد از كنفرانس مطبوعاتي لندن و افشاگري جديد مقاومت ايران پرداختند؛ از جمله: تلويزيون فاكس‌نيوز، تلويزيون العربيه، الاخباريه، الغد، واشينگتن اگزمينر و روزنامة العرب چاپ لندن.