انتخاب خانم زهرا مريخي به عنوان مسئول اول در اجتماع بزرگ مجاهدين خلق ايران

سازمان مجاهدين خلق ايران در اجتماع بزرگ خود كه همزمان در تيرانا، برلين، پاريس، زوريخ، استكهلم و لندن برگزار شد، در آغاز پنجاه و سومين سال حياتش، خواهر مجاهد زهرا مريخي را به اتفاق آراء به عنوان مسئول اول جديد انتخاب كرد.

گردهمايي به رياست خواهر مجاهد زهره اخياني برگزار شد كه به مدت ۶ سال از شهريور ۱۳۹۰ تا شهريور ۱۳۹۶ در موضع مسئول اول سازمان قرار داشت. مسئول اول سازمان براي يك دوره ۲ ساله قابل تمديد انتخاب ميشود.

 انتخاب خواهر مجاهد زهرا مريخي به عنوان مسئول اول در اجتماع بزرگ مجاهدين خلق ايران به مناسبت پنجاه و دومين سالگرد تأسيس سازمان

طبق آئين‌نامه داخلي، مسئول اول سازمان در سه شور انتخاب مي‌شود. در شور اول از اعضاي شوراي مركزي و در شور دوم از مسئولين و كادرها در بخشهاي مختلف بطور مخفي رأي گيري مي‌شود. در شور سوم، همه مجاهدين در اجتماع سراسري بطور علني با بلند كردن دست رأي ميدهند.

 انتخاب خواهر مجاهد زهرا مريخي به عنوان مسئول اول در اجتماع بزرگ مجاهدين خلق ايران به مناسبت پنجاه و دومين سالگرد تأسيس سازمان
در شور اول در ۲۹ مرداد، خواهر مجاهد زهرا مريخي ۸۶ درصد آراي شوراي مركزي را به دست آورد. شوراي مركزي ۱۲ كانديدا داشت كه 4 نفر اول براي مرحله بعد معرفي شدند.
در شور دوم كه روز ۱۲ شهريور ۹۶ در ۱۰ مركز رأي گيري برگزار شد خواهر مجاهد زهرا مريخي  ۸۴ در صد آرا را كسب كرد.
در مرحله نهايي در شور سوم در رأي گيري علني در اجتماع سراسري، خواهر مجاهد زهرا مريخي به اتفاق آراء بعنوان مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران انتخاب شد.
خواهر مجاهد زهرا مريخي متولد ۱۳۳۸ در قائمشهر در شمال ايران، از نوجواني در جريان انقلاب مردم ايران عليه ديكتاتوري شاه با مجاهدين آشنا شد. در هجده سالگي به انجمن هوادار مجاهدين در شهر خود پيوست و در شهرهاي بابل و آمل فعاليت ميكرد. او چند بار بخاطر فعاليت هايش توسط ساواك احضار و بازجويي شد.

 انتخاب خواهر مجاهد زهرا مريخي به عنوان مسئول اول در اجتماع بزرگ مجاهدين خلق ايران به مناسبت پنجاه و دومين سالگرد تأسيس سازمان خواهر مجاهد زهرا مريخي پس از پيروزي قيام به جنبش ملي مجاهدين در قائمشهر پيوست و مسئوليت بخش زنان را بعهده گرفت. پس از اعلام ممنوعيت مجاهدين توسط خميني در تير ۱۳۵۹ به هيأت تحريرية نشريه مجاهد در استان مازندران به نام طلاونگ منتقل شد. پس از شروع مقاومت سراسري در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به تهران رفت و مسئوليت سرپل شاخهٌ جنگل سازمان را به‌عهده گرفت. متعاقباً بر اثر دستگيريها و ضربات دشمن در تهران و جنگل، ارتباطات او به مدت ۲ سال قطع شد و در اختفاء كامل بسر ميبرد. نهايتاً در سال ۱۳۶۳ به پايگاههاي مجاهدين در منطقه مرزي ايران و عراق رفت و از آنجا به پاريس منتقل شد. در سال ۱۳۶۴ در شوراي مركزي مجاهدين قرار گرفت و پس از تأسيس ارتش آزاديبخش ملي ايران به قرارگاه اشرف رفت و در عمليات بزرگ فروغ جاويدان شركت داشت.  برادر كوچكتر او مجاهد خلق علي مريخي از شهيدان عمليات آفتاب است.

 انتخاب خواهر مجاهد زهرا مريخي به عنوان مسئول اول در اجتماع بزرگ مجاهدين خلق ايران به مناسبت پنجاه و دومين سالگرد تأسيس سازمان خواهر مجاهد زهرا مريخي مدتي مسئول تشكيلات مجاهدين در كشورهاي اسكانديناوي و آلمان بود. او از مهر ۱۳۷۰ بعنوان عضو هيأت اجرايي سازمان، مسئوليت ستاد تبليغات مجاهدين شامل راديو صداي مجاهد، سيماي مقاومت و نشريه مجاهد را به‌عهده گرفت. در سال ۱۳۷۱ به عضويت شوراي ملي مقاومت در آمد و در سال ۱۳۷۲ بعنوان مسئول كميسيون تبليغات شورا معرفي شد.
وي از سال ۱۳۸۲ تاكنون هماهنگ كننده دفاتر رئيس جمهور برگزيده مقاومت و همزمان از همرديفان مسئول اول مجاهدين و از سال ۱۳۹۳ نايب رئيس شوراي مركزي سازمان بوده است.
خواهرمجاهد زهرا مريخي پس از انتخاب بعنوان مسئول اول، با دست گذاشتن بر قرآن مجيد و اداي احترام به پرچم ايران و آرم سازمان مجاهدين خلق ايران، سوگند خورد به تعهدات سنگين امانت و مسئوليتي كه جمع مجاهدين بر عهده وي گذاشته اند در همه حال پايبند باشد و تمام توانايي خود و سازمان مجاهدين را كه با صف بي انتهاي شهيدان و رزم آورانش گنجينه ملي ايرانيان محسوب ميشود، براي آزادي ايران و براي سرفرازي مجاهدين در برابر مردم و تاريخ ايران، بكار بگيرد. او سازمان مجاهدين را «سرخ ترين و خونين ترين در عين حال زيباترين و پرافتخارترين نام در تاريخ ايران خواند و آنرا «يك دانشگاه بزرگ از مناسبات انساني، جامعه اي با بالاترين عواطف، دردمندي و مسئوليت پذيري سياسي و اجتماعي» توصيف كرد. سازماني كه «تاریخچه اش با فدا و رنج و خون تنیده شده و در شكنجه گاهها و زندانها و رزمگاههاي گوناگون، بن بستها را با فداي بيكران و صداقت راهبران آرماني اش مسعود و مريم رجوي در هم شكسته است. از اينرو مفت خوردن ، بی هزینگی، سیاست پیشگی، نان به نرخ روز خوردن، دست در جیب خلق کردن، و غیرمسئول بودن در این سازمان جایی نداشته و ندارد و مجاهد خلق جز به آزادي خلق و ميهنش نمي انديشد».
او با قدرداني از خواهر مجاهد زهره اخياني مسئول اول سازمان و خواهر مجاهد مژگان پارسايي جانشين فرمانده ارتش آزاديبخش، مجاهدت ۱۴ ساله آنان و ديگر مسئولان مجاهدين در خونين ترين و خطرناكترين سالها در اشرف و ليبرتي را بي همتا و ماندگار و تاريخي خواند.

 انتخاب خواهر مجاهد زهرا مريخي به عنوان مسئول اول در اجتماع بزرگ مجاهدين خلق ايران به مناسبت پنجاه و دومين سالگرد تأسيس سازمان خواهر مجاهد زهرا مريخي افزود: ۳۲ سال پس از «انقلاب مريم» به ويژه در امر رهايي زنان رودرروي آخوندهاي مرتجع و زن ستيز، اكنون سازمان مجاهدين خلق ايران، ۱۸ همرديف مسئول اول (شامل ۷ مسئول اول پيشين) و يك شوراي مركزي با هزار زن قهرمان بعنوان كانديداي آزمايشي دارد كه نشانه اقتدار و استحكام و ماندگاري و پيروزمندي است. او خواهران مجاهد نرگس عضدانلو، ربيعه مفيدي، نسرين مسيح را بعنوان معاونان جديد مسئول اول، افزوده بر معاونان پيشين، معرفي كرد.

 انتخاب خواهر مجاهد زهرا مريخي به عنوان مسئول اول در اجتماع بزرگ مجاهدين خلق ايران به مناسبت پنجاه و دومين سالگرد تأسيس سازمان
وي همچنين يادآوري كرد ،خواهران مجاهد بدري پورطباخ ، منيژه كريمي ، مينا رضايي و مهناز كرمي از اين پيش‌تر در شمار همرديفان مسئول اول قرار گرفته بودند.  
در گردهمايي بزرگ مجاهدين، خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت براي دوران انتقال حاكميت به مردم ايران با تبريك به مناسبت انتخاب خواهر مجاهد زهرا مريخي در موضع مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران، گفت: اين يك انتخاب درخشان، در اوج دمكراتيسم و انسجام و شكوفايي در جنگ هزار اشرف در راستاي سرنگوني فاشيسم ديني است كه در درون مجاهدين ميراث حنيف و آرمان مسعود را به اوج ميرساند و در عرصه اجتماعي و سياسي، در هم شكستن طلسم ارتجاع و اختناق را نويد ميدهد.

سازمان مجاهدين خلق ايران
۱۵ شهريور ۱۳۹۶ (۶ سپتامبر۲۰۱۷)