انتشار کتاب «ایران: سپاه پاسداران، ماشین تروریسم»

دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا اقدام به انتشار کتابی به زبان انگلیسی در مورد ضرورت ابقای سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی خارجی وزارت‌خارجه آمریکا کرده است.

این کتاب با عنوان «ایران: سپاه پاسداران، ماشین تروریسم» و سوتیتر ”چرا رژیم خواستار خروج سپاه از لیست تروریستی آمریکاست”، منتشر شده و در مقدمه آن به تاریخچه لیست‌گذاری سپاه پاسداران و سوابق این ارگان در صدور تروریسم و جنگ‌افروزی و هم‌چنین پیشبرد برنامه سلاحهای کشتار جمعی اشاره شده است.

پس از مقدمه، خلاصه‌ای از فعالیت‌های تروریستی سپاه پاسداران در یمن، سوریه، عراق، لبنان و تلاشهای تروریستی این ارگان در آمریکا درج شده است.

این کتاب هم‌چنین به موضوع تأمین مالی تروریسم توسط سپاه پاسداران از طریق کنترل اقتصاد کشور و این‌که چگونه سپاه پاسدران و ارگانهای وابسته به بیت خامنه‌ای اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند، می‌پردازد.

در بخش پایانی کتاب به نقش سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات مردم در داخل کشور از جمله در جریان قیام آبان ۹۸ و رسالت سپاه برای حفظ نظام آخوندی پرداخته شده است.