انتقال مجاهدین از لیبرتی، گامی بزرگ برای جنبش ضد دیکتاتوری

انتقال مجاهدین از لیبرتی، گامی بزرگ برای جنبش ضد دیکتاتوری

زینت میرهاشمی

علیرغم همه توطئه های رژیم، از پرتاب موشک تا اجیر کردن تعدادی مزدور برای شکستن روحیه ساکنان لیبرتی، از گروگان گیری تا به قتل رساندن بیشمار از فرزندان ایران زمین در کمپهای اشرف و لیبرتی، سرانجام همه اعضای مجاهدین سالم از زندان لیبرتی خارج و به آلبانی وارد شدند. روز آدینه 19 شهریور، یک پیروزی برای جنبش آژادیخواهانه مردم ایران و یک شکست برای رژیم ولایت فقیه به ثبت رسید.
واکنشهای پایوران رژِیم بعد از این انتقال، از یک سو غافلگیری آنها را نشان داد و از سویی دیگر بر باد رفتن همه سرمایه گذاریهایی که برای از بین بردن تشکیلات مجاهدین خلق شده بود را به حساب خامنه ای ثبت کرد.
احضار فرمانده نیروی قدس و سفیر رژیم در عراق به ایران، غافلگیری تیم عمل کننده سرکوب لیبرتی را نشان می دهد. اعتراف سرکردگان سپاه قدس در رابطه با چگونگی استفاده از نیروهای شبه نظامی عراقی و برنامه های موشکی در رابطه با به قتل رساندن ساکنان لیبرتی، سندی ماندگار از جنایتهای برنامه ریزی شده طی 14 سال گذشته برای نابودی زنان و مردانی است که جرمشان ایستادگی در برابر دیکتاتوری و وفاداری به تشکیلات شان است .
استبدادی مذهبی حاکم که حتا تحمل چند میهمانی جوانان در شهرهای ایران را ندارد، در این خیال خام بود که می تواند با محاصره و موشک اراده ساکنان زندان لیبرتی را درهم شکند. این سیاست پایوران رژیم و در راس آنها خامنه ای شکست فاحش خورد و بر این منظر انتقال سالم، همگانی و سازمانیافته از لیبرتی به آلبانی گامی مهم در جنبش آزادیخواهانه مردم ایران است.
جنگ خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *