اهداف خامنه‌ای در پشت موشک‌پرانی

درحالیکه دیکتاتوری آخوندی در بن‌بستی برای انتخاب «مرگ یا خودکشی» در تله افتاده است و در حالیکه مجموعه بی‌سابقه‌ای از فشارهای بین‌المللی علیه سیاست‌های مخرب آخوندی، شیرازه‌های رژیم را از هم گسسته است، عوامل رژیم یکبار دیگر با شلیک موشک به منطقه سبز در بغداد دست به صدور بحران به خارج از مرزها زد.

این اقدام تروریستی که صد البته دست خط نیروهای تحت امر رژیم آخوندی را در پشت خود دارد، در فردای شکست حکومت برای ایجاد شقه در دولت آمریکا به وقوع پیوسته است.
در این رابطه خامنه‌ای وزیر خارجه حکومت را سه هفته پیش با چمدانی متشکل از سه سناریو به آمریکا اعزام کرده بود.

نخست محکم کردن روابط با باقی مانده سیاستمداران حامی مماشات و گرفتن آخرین خط و خطوط از آنان برای برون رفتن از مجموعه بحران‌ها، دوم التماس و تقاضا برای بازگشایی پنجره‌ای برای مذاکره بر سر گروگان‌ها در ایران و سوم ایجاد شکاف در دولت آمریکا با حملات بی‌سابقه به جان بولتون، مشاور رئیس‌جمهور در زمینه امنیت ملی.

بدین سان شاهد هستیم که از پس از بازگشت وی از آمریکا که به گفته بسیاری از کارشناسان با شکست سنگین در تمامی زمینه‌ها روبرو گزیده، عربده‌کشی و هل من طلبیدن‌های خامنه‌ای با نعره‌های فرمانده جدید و پوشالی سپاه یعنی پاسدار سلامی هر روز سرعت بی‌سابقه‌ای بخود یافته است.

بمب گذاری علیه کشتی‌های تجاری در بنادر امارات، ارسال پهپاد انفجاری علیه پایگاه‌های نفتی در عربستان و یا شلیک موشک به منطقه سبز در بغداد تماما بخشی از سیاست شانتاژ از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه را به نمایش می‌گذارند. در رابطه با آخرین اقدام تروریستی رژیم، سخنگوی سنتکام روز دوشنبه طی بیانیه‌یی گفت: با اقدامی مشابه واقعه اخیر در منطقه سبز بغداد مدارا نخواهد شد و به‌شکل قاطع پاسخ خواهد داد».

همچنین خامنه‌ای با اعمال این سیاست به یقین قصد دارد تا در داخل و در میان نیروهای بشدت روحیه باخته نظام، دست به خودنمایی بزند. علائم بریدگی در میان نیروهای سپاه و یا بسیج سرکوبگر را بخوبی می‌توان در جابجایی فرماندهان دانه درشت این ارگان رویت نمود.
انتقال پاسدار جعفری به بخش فرهنگی و یا جابجایی‌های گسترده در اطلاعات سپاه تماما سخن از ریزش نیرو در بالاترین سطوح لشکری و یا کشوری نظام را دارند.

 به موازت این وضعیت نیز باید به ورود ناوگان‌ها، بمب‌افکن‌های آمریکا به منطقه خلیج‌فارس اشاره نمود تا بدین سان دلهره و هراس ولی‌فقیه روشن تر گردد. سوت زدن‌های ولی‌فقیه در تاریکی مبنی براینکه «ما بدنبال جنگ نیستیم» تماما از منظر ترس و وحشت نظام از هرگونه درگیری احتمالی می‌باشد.

وزیر خارجه آمریکا دررابطه با دلائل برای سیاست جدید این کشور علیه مطامع دیکتاتوری مذهبی در منطقه و کشورهای اسلامی تاکید کرده است:«همه باید بدانند که اطلاعات واقعی وجود دارد که زمینه‌ساز ریسکهایی است که ما شناسایی کردیم و باعث شد ما این تصمیمات را بگیریم».
وی سپس می افزاید: «همه متوجه باشند که ۴۰ سال اعمال تجاوزکارانه توسط رژیم ایران وجود داشته و خلاصه کردن این به فقط سه روز یا پنج روز یا هفت روز محتوای تهدید این رژیم را مد نظر قرار نمی‌دهد».

همبستگی ملی