اولویت به تروریسم رژیم آخوندها از سوی غرب

طی هفته گذشته و پس از توطئه تروریستی علیه گردهمایی مقاومت ایران در ژوئن 2018، پلیس فرانسه، با یورش به یک مرکز اسلامی در این کشور، مسئول و تعداد دیگری از اعضای این مرکز که به رژیم ایران وابسته هستند و برخی نیز که مسلح بودند را دستگیر کرد. فرانسه همچنین داراییهای دو مامور وزارت اطلاعات رژیم ایران را مسدود نمود که در خبرگزاریهای جهان، بطور گسترده ای انعکاس یافت. اما این اخبار از چه اهمیتی برخوردارند؟ چرا مسئله تروریسم رژیم، اکنون، اهمیت پیدا کرده است؟ و آیا این موارد حل شدنی و گذرا هستند؟