ايران، تروريزم و ظهور ”امپراطوري مالي ”سپاه پاسداران

کتاب ايران، تروريزم و ظهور ”امپراطوري مالي ”سپاه پاسداران بقلم عليرضا جعفرزاده
 سايت فاكس نيوز 18 اسفند 95
طي دهه گذشته بخش قابل توجهي از نهادهاي اقتصادي ايران در لفافه ”خصوصي سازي ”در اختيار دفتر ولي فقيه قرار گرفته است.
نيروي محركه پشت اين قبضه خيره كننده قدرت گسترش نفوذ دفتر خامنه اي و سپاه پاسداران بر منابع اقتصادي ايران ميباشد… بر اساس بعضي ارزيابي ها نزديك به 12ميليارد دلار سهام در عرض سالهاي 2005 الي 2008 در اختيار آنها قرار داده شده است…
ولي فقيه و سپاه پاسداران بر حداقل 50 درصد توليد ناخالص ملي ايران كنترل دارند…
تهران سالانه بين 15 الي 20ميليارد دلار براي تامين مالي جنگ سوريه هزينه ميكند كه حداقل يك ميليارد دلار آن  براي پرداخت حقوق نيروهاي مزدور رژيم ايران هزينه ميشود…
قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس براي دامن زدن به اختلافات فرقه ئي  ميلياردها دلار براي تامين مالي شبه نظاميان شيعه در عراق  هزينه ميكند… حداقل يك ميليارد دلار سالانه در اختيار حزب الله لبنان قرار داده ميشود و تهران حداقل يك ميليارد و سيصد ميليون دلار به صندوقهاي مالي حماس واريز كرده است…
دولت ترامپ با ليست گذاري سپاه پاسداران بعنوان يك سازمان تروريستي در حال حاضر  فرصت خاصي براي قطع منابع سپاه پاسداران و اعمال محدويت بر درآمد مالي و تامين مالي عملياتهاي تروريستي آن دارد.
كنگره مطمئنا با اين موضوع دو حزبي موافقت خواهد كرد.