ایران: انتصاب پور محمدی از اعضای کمیته مرگ به‌عنوان مشاور رئیس قضاییه آخوندی

سردژخیم مصطفی پورمحمدی عضو کمیته چهارنفره مرگ در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تهران و وزیر دادگستری دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی، به دستور خامنه‌ای به‌عنوان مشاور صادق لاریجانی رئیس قضاییه آخوندی منصوب شد. به‌دنبال افشای گسترده جنایتهای پورمحمدی در داخل و خارج ایران روحانی او را با سردژخیم علیرضا آوایی یکی از اعضای کمیته‌های مرگ در خوزستان جایگزین نمود. آخوند محسنی اژه‌ای معاون اول قضاییه رژیم هنگام معرفی‌پورمحمدی این جلاد بیرحم را «یک مدیر لایق و خدوم» خواند.

محسنی اژه‌ای در توصیف اهمیت وزارت و وزیر دادگستری نیز گفت: این تنها وزیری است که هر سه قوه در آن دخالت دارند. این در حالیست که علاوه بر پورمحمدی و آوایی وزیران دادگستری قبلی مانند مرتضی بختیاری و اسماعیل شوشتری نیز از آمران و عاملان قتل‌عام ۶۷ بوده‌اند. چیزی که به خوبی نشان می‌دهد، کیان این رژیم، به‌ویژه دستگاه قضایی آن با اعدام و قتل‌عام زندانیان سیاسی سرشته است. قتل‌عام 67 وجه مشترک همه باندها و جناحهای رژیم آخوندی است و مناصب کلیدی در این رژیم در دست کسانی است که یا در قتل‌عام دست داشته و یا مدافع سرسخت آن هستند. در یک کلام نظام آخوندی چیزی جز حکومت قتل‌عام نیست.

محسنی اژه‌ای خود دژخیمی خونریز است که طی ۳۸سال گذشته در مناصب مختلف مانند دادستان، نماینده قضاییه در وزارت اطلاعات، وزیر اطلاعات، معاون اول قضاییه و… بیشترین نقش را در اعدام و شکنجه زندانیان ایفا کرده است. او از دست‌اندرکاران قتل‌عام ۶۷، از مسئولان ترورهای خارج کشور و قتلهای زنجیره‌یی و از دست‌اندرکاران سرکوب خونین قیام مردم در سال ۸۸ بوده است. اژه‌ای در ۳۰سپتامبر ۲۰۱۰ به‌خاطر نقض جدی حقوق‌بشر در لیست تحریمهای آمریکا و در 13آوریل ۲۰۱۱ در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت.

                               دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول شهریور ۱۳۹۶ (۲۳اوت ۲۰۱۷)