بازنشستگان – نسلی فراموش شده در رژیم آخوندی

به موازات خیز دوباره کارگران، زحمکشان علیه بحران معیشتی، دستمزدها و ظلم و ستم در دیکتاتوری ولی فقیه، اکنون شاهد رشد اعتراضات گسل بازنشستگان در شهرهای مختلف می باشیم.

این اعتراضات بحق که نمونتا بخشی از آن طی روزهای اخیر در بخش های مختلف کشور بوقوع پیوسته است، بیانگر واقعیتی بنام «درد و رنج» مردم و وجود «فقر» گسترده بویژه در دوران سخت ویروس کرونا می باشد.
یک دلیل این وضعیت ضد انسانی، همان وجود حقوق بسیار ناچیز برای نسلی است که بخش بزرگی از زندگی خود را برای رفاه دیگران هزینه کرده اند. براین اساس شاهد هستم که دولت شیخ حسن روحانی در یک اقدام صرفا نمایشی، از طرحی بنام «همسان سازی» حقوق بازنشستگان خبرداده بود.

در رابطه با میزان پرداختی‌ها به بازنشستگان آنهم دراین شرائط بحرانی و رکود شدید اقتصادی بقدری ناچیز است که حتی کفاف «یک روز» زندگی آنان را تامین نمی کند. یک گزارش حکومتی (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۸ مرداد ۱۳۹۹) به نقل از یک بازنشسته سازمان تامین اجتماعی می گوید: «قبل از این در تیرماه ۷۰۰ هزار تومان دریافتی داشته و اکنون ۲۰۰ هزار تومان بابت همسان‌سازی به دریافتی او افزوده شده».

این افزایش ناچیز در حالی است که دولت شیخ حسن روحانی در تمامی بوق و کرنا های حکومتی از آن با «خبر مهم از افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌ اجتماعی» خبرداده است. همچنین پیشتر نیز رئیس حکومتی در سازمان تامین اجتماعی از پرداخت ماهیانه حداقل «۵۰۰ الی ۸۰۰ هزارتومان» سخن رانده بود.
این وضعیت وخیم در حالی است که پیشتر یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به روند شتابان فقر و فلاکت در کشور، نوشته بود: «مطابق هزینه کارشناسی شده “سبد معیشت خانوار” در شرایط فعلی حدود ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۳ بهمن ۱۳۹۸)

اکنون با راه افتادن اعتراضات بازنشستگان شاهد هستیم که رژیم آخوندی نه تنها به وعده های خود جامه عمل نپوشانده، بلکه فراتر از آن تلاش دارد تا این قشر دردمند را وادار نماید که با دریافت وام‌های دولتی و بهره های سنگین، بحران فقر و معیشت برای بیش از ۲ میلیون نفر را به زمین مقابل پاس دهد. دلیل این اقدام ضد انسانی نیز همان غارت و خالی کردن صندوق بیمه های اجتماعی و یا صندوق بازنشستگان از سوی دولت آخوند روحانی طی سال های اخیر می باشد.

برای مثال صندوق بازنشستگان که بنابرداده های حکومتی قریب «یک و نیم میلیون» نفر را پوشش میدهد، طرحی بنام «رفاه اجتماعی» ارائه داده است که براساس آن، رژیم آخوندی می خواهد تا با کشاندن این قشر زحمتکش به بازار ورشکسته بورس، آخرین تتمه های مالی انان را نیز به غارت ببرد.
دراین رابطه خبرگزاری حکومتی برنا ( ۱۲ مرداد ۱۳۹۹) نوشته است: «ارائه تسهیلات یک میلیون تومانی با اقساط ۱۲ ماهه برای کمک به خرید سهام ای تی اف مالی یکم دولت به بازنشستگان و وظیفه بگیران متقاضی» می باشد.

همبستگی ملی