بازی کثیف فرزند شاه مخلوع با تمامیت ارضی ایران

مهرداد هرسینی

به یقین سفر فرزند شاه مخلوع به اسرائیل و دست گذاشتن در دستان راست ترین جناح حاکم در این کشور , بدعتی بس خطرناکی را  برای تمامیت ارضی ایران رقم زده است.

وی که با انجام این سفر تلاش نموده بود تا از طریق بوق و کرنای استعماری و باند های رسانه ای  بر موج نارضایتی عمومی و قیام ها   سوار شود , اکنون با بیانیه 32 تن از نمایندگان کنست , مبنی بر درخواست برای جدا نمودن بخش هایی از ایران و الحاق آن به جمهوری آذربایجان , ماحصل این سیاست بغایت خطر ناک و  ضد ملی را به عینه لمس می کند.

سخن از بیانیه ای است که در وهله نخست توهین آشکار به هموطنان آذری ما و خطه آزادی ستان آذربایجان می باشد و در ثانی تلاشی است که در سایه حمایت از بقایای شاه , دستان خامنه ای کودک کش را برای سرکوب خونین مردم در این خطه و نیز هموطنان کلیمی ما باز خواهد نمود.

دراین راستا نیز باید تاکید کرد که فرزند شاه مخلوع با انجام این سفر بزرگترین خدمت را به بارگاه ولایت و سیاست های مخرب خامنه ای  برای مخدوش نمودن قیام ها و رساندن این پیام  که گوئیا سرنخ  مبارازت مردم ایران  در دست بیگانگان و کشورهای استعماری می باشد , انجام داده است.

اشک تمساح وی پس از این افتضاح و بیان این جملات  در توئیتی کوتاه که گوئیا وی « تعرض کلامی ۳۲ نماینده پارلمان اسرائیل به تمامیت ارضی ایران را غیر قابل پذیرش» می خواند , نشان از کلاشی و وجود دستان پشت پرده از سوی مافیای پهلوی است, زیرا وی بعوض قاطعانه  « محکوم » نمودن این اقدام ضد ایرانی و ضد تمامیت ارضی ایران, عامدانه  از واژه های چند پهلو  و مبهمی مانند « غیرقابل پذیرش» استفاده کرده است.

بدین سان فرزند شاه فراری با انجام این سفر ضد ملی , نه تنها دستان بقایای سلطنت و باند های مافیایی در پشت خود را برملا نموده , بلکه فراتر از آن بهترین حربه را به رژیم آخوندی برای ادامه سرکوب , خون ریزی و نسل کشی داده است.

دراین رابطه آقای مسعود رجوی , رهبر مقاومت ایران در یک موضعگیری ملی و میهنی تاکید کرده اند : « 10 روز پیش گفتیم که بچهٔ‌شاه به بهانهٔ «آب» و در پی سراب پرده را کنار زد و ماهیت نمایش‌های زنجیره‌یی سال۱۴۰۱ با دود و دم‌های غلیظ تبلیغاتی برملا شد. شعبده‌ای برای بیرون کشیدن بچه دیکتاتور «جاوید» از کلاه جادوی ارتجاع و استعمار که در این شرایط مشخص خروجی آن لاجرم راهبند قیام است و به جیب خامنه‌ای می‌ریزد».

همچنین در حافظه تاریخی مردم ایران هنوز خاصه خرجی های پدر بزرگ و پدر دیکتاتوری وی با فروش و یا اهدا بخش هایی از خاک ایران باقی است. بدین سان مشخص می شود , خانواده فاسد پهلوی برای رسیدن به قدرت ,  حاضر به دادن باج از جیب مردم و یا  واگذاری  و تجزیه بخش هایی از خاک کشور می باشند.