باز شدن چشم‌ها به نقض حقوق‌بشر در ایران

در دو هفته گذشته، چند رویداد مهم به هم پیوسته‌اند تا دیوار صوتی‌یی را بشکنند که نظام ولایت فقیه سال‌ها سال هراسناکش بود و بر سر نرسیدن موعودش، چه سنگ‌های مماشات که نینداخت و چه دریای نفت که حراج نکرد!
حقوق‌بشر ایران ـ ثبت کشتار ۶۷ در اسناد سازمان ملل
حقوق‌بشر ایران ـ ثبت کشتار ۶۷ در اسناد سازمان ملل
ثبت نسل‌کشی و کشتار ۶۷ در اسناد سازمان ملل و گزارش رسمی دبیرکل، اعتصاب و مقاومت زندانیان سیاسی و جهانی شدن خواسته آنان و نیز آخرین موضعگیری صریح و شفاف عاصمه جهانگیر ـ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در ایران ـ حلقات مهمی بوده و هستند که گریبان خامنه‌ای و دستگاه آخوندی را سخت گرفته‌اند.

نظام ولایت فقیه برای پوشاندن جنایاتش، چه سال‌هایی که صدای جهان را به گروگان نگرفت. در سکوت سازماندهی‌ شده بین‌المللی و سرکوب افسارگسیختة داخلی، خود را از هرگونه حسابرسی و پاسخگویی مصون نگه داشت. سوختبار این سکوت و سرکوب، حراج دریای نفت و سرمایه‌های ملی و نیز چپاول سفره و جیب مردم ایران بود و هست. مزید بر این، آنچه به تمام و کمال به آن پرداخت، تلاش برای قطع صدا و ارتباط مقاومت ایران با جامعه و مردم و نسل جدید و جوان بود. مابه‌ازای این سکوت و تلاش برای فاصله، پمپاژ مستمر تبلیغات و تحریفات و دروغ و دجالگری نسبت به سوابق، مبارزات، برنامه‌ها، آرمانها و خواسته‌های مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت بوده است.

این‌ها سرمایه‌های نظام آخوندی از مرگ خمینی تاکنون بوده‌اند. این دارایی، هرگز ناشی از مشروعیت سیاسی و اجتماعی و تاریخیِ این الیگارشی انسان‌ستیز نبوده است. خودشان اعتراف کرده و می‌کنند که «تنها اقبال ۴درصد مردم ایران» را دارند و ۹۶ درصد جامعه و ملت ایران خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی اصل ولایت فقیه و پاسداران حافظ جنایت می‌باشند.
حقوق‌بشر ایران ـ کمپین ایرانیان در خارج کشور

حقوق‌بشر ایران ـ کمپین ایرانیان در خارج کشور

دیوار این سرمایه دستگاه آخوندی، چندیست که شکافته و دارد فرومی‌ریزد. این البته با همت پایداری مردم ایران، تلاش‌های بی‌وقفه هموطنان در خارج ایران و نیز با هجرت بزرگ مجاهدین خلق از عراق، محقق شده و به نقطه کنونی بالغ گشته است. قریب ۳۰سال تمام دستگاه آخوندی با سرکوب و تبلیغات و دجالگری، بسیج راه انداخته بود تا صدا و ارتباط مجاهدین و مقاومت ایران به مردم ایران نرسد. در یک سال گذشته اما این دستگاه و این بسیج، ضربه‌های بنیادی و استراتژیک از جانب مجاهدین و مقاومت و مردم ایران دریافت کرده است.

حقوق‌بشر ایران ـ گزارش عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل

حقوق‌بشر ایران ـ گزارش عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل

پس از ثبت قتل‌عام و کشتار ۶۷در اسناد سازمان ملل، عاصمه جهانگیر ـ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در ایران ـ نیز در آخرین گزارش خود اعلام نمود: «مشکلات جدی در زمینه حقوق‌بشر، هم‌چنان در ایران ادامه دارد». تأکید وی بر «مشکلات جدی»، حاکی از لحن جدیدی نسبت به رویکرد با نقض حقوق‌بشر توسط دولت و نظام آخوندی است.

عاصمه جهانگیر این‌بار مستقیماً نهادهای تصمیم‌گیرنده و ناقض حقوق‌بشر در ایران را به اسم معرفی نمود: «نبود یک نظام قضایی مستقل، به‌ویژه دادگاههای انقلاب، وضعیت وخیمی در ایران ایجاد کرده است».

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران، تصویری را از مجموعه گزارشاتش ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده نقض تمامیت حقوق زنده و زندگی و انسان توسط حکومت علی خامنه‌ای است: «تبعیض گسترده علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی؛ سرکوب فعالان حقوق‌بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، سندیکایی و هنرمندان؛ شکنجه زندانیان؛ آمار بالای اعدام».
حقوق‌بشر ایران ـ کمپین ایرانیان، دادخواهی کشتار ۶۷
حقوق‌بشر ایران ـ کمپین ایرانیان، دادخواهی کشتار ۶۷ 

وی مواردی از منشور حقوق‌بشر را در اظهارات خود یادآوری می‌کند و با اشاره به آن‌ها، ضایع شدن حقوق اولیه انسانی در «قوانین نظام ولایت فقیه» را زیر ضرب می‌گیرد: «در ایران هم‌چنان بازداشت‌های خودسرانه ادامه دارد و افراد به واسطه اعمالی که بخشی از حقوقشان است، مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند… اصلاح این وضع، بدون اصلاح نظام قضایی ممکن نیست».

صدای درهم‌شکستن دیوارهای مماشات با آخوندها بلند شده است. چشم‌ها دارند به حق مردم ایران در برخوردار شدن از منشور سی‌گانه حقوق‌بشر گشوده می‌شوند. این دیوارها را باید همت و حمیت و دستی فرومی‌ریخت. این چشم‌ها را باید بانگی، ناقوسی و سروش بیدارباشی برآمده از نای و گلوی ملت و میهن و مقاومتی به هوش می‌آورد. باید پلک‌های سنگین و عادت کرده به حجم خون در جهان باز شوند تا وجدانشان، گواه هویت انسانی‌شان باشد.

حقوق‌بشر ایران ـ مجاهدین در جنبش دادخواهی و کمپین حقوق‌بشر ایران

حقوق‌بشر ایران ـ مجاهدین در جنبش دادخواهی و کمپین حقوق‌بشر ایران

از یک‌سال گذشته به این سو، مجاهدین و مقاومت ایران در معرض ظرفیت عظیم ارتباطات جهانی واقع شده‌اند. آنها با قدرت سازمانیافتگی و گنجینه ۳۹سال مبارزه و پایداری در برابر جنایات و محاصره از جانب آخوندها و نیز گذار از توفانهای جهانی و منطقه‌یی، اکنون با جامعه و مردمشان همبسته شده و پیوند یافته‌اند. این همان کلید گشایش جدید روشنگریِ بین‌المللی و منطقه‌یی و نیز ظهور فصل نوینی علیه نظام ولایت فقیه است.