باند خامنه ای خواستار اعدام روحانی شد

تازه ترین «تک و پاتک» از سوی خامنه ای و روحانی به یکدیگر به یقین سخن از ابعاد روبه رشد جنگ گرگها در درون نظام آخوندی را دارند.

خامنه ای که هفته گذشته با «ترسو» نامیدن باند روحانی، آنان را نسبت به هرگونه «عقب نشینی» از سیاست‌های کلی نظام برحذر داشته و خطوط قرمز را یکبار دیگر به وی خاطر نشان کرده بود، طی روزهای گذشته با ضد حمله آخوند روحانی روبرو گردید.

آخوند روحانی ضمن پافشاری بر عقب نشینی و رفتن به پای میز مذاکره و در پاسخ به ولی فقیه طلسم شکسته، از جمله گفته است: «مرد جنگ باشیم به روز جنگ، و مرد صلح باشیم به روز صلح. اگر در روز صلح، جنگیدیم و در روز جنگ، صلح کردیم، هر دو خطا و اشتباه است. به‌موقع باید بایستیم و بجنگیم و به‌موقع باید صلح کنیم».

این سخنان در حالی بیان می شود که ولی فقیه در آستانه نمایش انتخابات خیز بزرگی برای حذف باند رقیب برداشته است. علائم و نشانه های این تصفیه و به کنار گذاشتن بخشی از حاکمیت و همچنین چشم انداز حذف «جمهوری» و تبدیل آن به یک نظام مطلقه ولایی را وی طی سخنان پیشین خود بکرات مورد تاکید قرارداده بود. براین اساس وی در تلاش است تا هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه را تابع مستقیمی از بیت خود نماید.

همچنین ابعاد این جنگ قدرت در میان دو باند حاکم در حالی است که هردو طیف درگیر، به نتایج انتخابات در آمریکا چشم و برای آن «جیب گشادی» دوخته اند.
براین اساس هم خامنه ای و هم شیخ حسن روحانی به انتظار «معجزه» بوده تا بدین سان بتوانند با دستانی باز به دلارهای نفتی و و به تبع آن سروسامان دادن به سیاست های راهبردی نظام در زمینه اتمی، موشکی و صدور بنیادگرایی در منطقه بپردازند.

ابعاد این جنگ قدرت بحدی است که برای نمونه آخوند ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت در مجلس رژیم ضمن فحاشی به آخوند روحانی، خواستار «اعدام» وی نیز گردیده است.
وی در این رابطه می گوید: «با منطق شما، رهبری باید دستور دهند تا ۱۰۰۰ بار شما را اعدام کنند». (سایت حکومتی قطره ۲۵ مهر ۱۳۹۹)

بروز بحران های شدید اقتصادی، ضعف مدیریتی، فساد و بلبشو در هیئت حاکمه که اکنون شیرازه های جامعه را از هم پاشیده، در منطق خود، باندهای درونی رژیم را به جان یکدیگر انداخته است. بطوریکه هرکدام دیگری را مسئول شکست های حکومت قلمداد می کنند.
همچنین بیان چنین مواضع بی سابقه ای به یقین ترجمان ابعاد جنگی واقعی در رژیم آخوندی می باشد. براین منطق می توان پیش بینی کرد که در صورت عدم بروز هرگونه «معجزه» در فراسوی مرزها، موضوع «استیضاح» و النهایه «حذف» آخوندی روحانی نیز حتی پیش از موعد برگزاری نمایش انتخابات در دستور کار قرار بگیرد.

همبستگی ملی