بحران جانشینی خامنه ای – پاتک باند مقابل

درحالکه خامنه ای برای راه اندازی «مترسکی» بنام جانشنی خیز برداشته و با علم کردن یک آخوند جنایتکار بنام رئیسی، از آمران قتل عام سی هزار زندانی مجاهد و مبارز در سال ۶۷، میخواهد به این مهندسی شکل و فرم نهایی را بدهد، اما طی چند روز گذشته شاهد چند پاتک از سوی باند مقابل علیه ریل گذاری ولی فقیه می باشیم.

تازه ترین نامه از سوی آخوند موسوی خوئینی ها، از عوامل سفارتگیری دیپلمات های آمریکایی در سال ۵۸ در تهران به یقین گوشه ای از این تحولات و کش و قوس های شدید میان باند های بجان هم افتاده در درون دیکتاتوری مذهبی می باشد.
وی در این نامه نه تنها دولت شخ حسن روحانی بلکه فراتر از آن «محور و عمود» خیمه ولایت را هدف قرارداده و از جمله خطاب به خامنه ای می نویسد: «مردم بر این باورند که مدیریت کشور، به‌ویژه عالی‌ترین سطح آن، باید با ملاحظه همین مشکلات و چالش‌ها، شیوه‌ای در مدیریت امور به کار می‌بست که امروز گرفتار این آشفتگی‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و… نمی‌شدیم». (سایت حکومتی اعتماد نیوز ۹ تیر ۱۳۹۹)

در فردای انتشار این نامه شاهد راه افتادن موجی از حملات علیه وی و باند مغلوب در درون نظام اخوندی می باشیم. محتوی و لحن مستقیم آخوند خوئینی ها آنهم در این برهه از زمان که رژیم نیاز شدیدی به تبلیغات قلابی برای «انسجام» ناداشته را دارد، بنظر بسیاری از کارشناسان ضربه مهلکی بر آتوریته خامنه ای بعنوان مسئول اول این حکومت و مقصر اصلی این وضعیت بحرانی در کشور می باشد.

وی در ادامه از «بی عدالتی های غیرقابل انکار» سخن رانده و ضمن به چالش کشیدن «نظام ولایت فقیه» می افزاید: «هستند پرشمار صاحب‌نظرانی که حق دارند و باید مجاز باشند تا زبان و قلم به نقد بگشایند و درست و نادرست این روش را تذکر دهند».
بکارگیری عامدانه از واژه هایی مانند «صاحب نظر» صد البته پائین آوردن «رتبه» ولی فقیه در میان آخوند های حوزوی و نیز زدن یک «توسری» برسر رهبر نظامی است که یک شبه به «درجه آیت الهی» رسیده است.

بهرحال ابعاد این «هل من طلبی های» باند مقابل اکنون به صف بندی میان باند خامنه ای نیز کشیده شده است، بطوریکه آخوند احمد خاتمی که مردم به وی لقب «خرچنگ نظام» را داده اند، در یک موضعگیری، خود را «سپر بلای» خامنه ای کرده و می گوید: ولی فقیه «در این عرصه هیچ مسئولیتی قانوناً ندارد» و «با مدیریت او ایران در مرتبه هفدهمین اقتصاد برتر جهان قرار گرفته است».!!

همچنین یک تحلیلگر باند ولی فقیه ضمن اعتراف به وجود جنگ قدرت میان باندهای بجان هم افتاده برسر مهندسی خامنه ای و نیز با حمله به «دادستان اسبق کشور» می گوید: «آقای موسوی خوئینی‌ها نشان داده بازیگر سیاسی پشت پرده است که هرچند سال یکبار از غیبت صغری ظهور و صحبت‌هایی را از موضع یک رهبر جریان‌ساز با کلی‌گویی مطرح می‌کند».

اکنون با صف کشی میان باندهای رژیم، موضوع «جانشینی» خامنه ای هر روز ابعاد پیچیده تری بخود می گیرد. دراین میان تیک تیک زمان و وجود ابر بحران های اجتماعی، اقتصادی، مالی، بن بست سیاسی و نیز بحران سرنگونی، سیستم اعصاب تمامی جناح ها را برهم زده و چشم انداز را برای لشکرکشی باندها علیه یکدیگر هر روز رادیکال تر میکند.

همبستگی ملی