بحران چند سویه و چالشهای گوناگون

زینت میرهاشمی

موضع کشورهای عضو پیمان ناتو در رابطه با جمهوری اسلامی که در بیانیه پایانی نشست کشورهای عضو این پیمان منعکس شده، سیاستهای مداخله جویانه رژیم ولایت فقیه در کشورهای خاورمیانه را نشانه گیری کرده و دخالتهای رژیم را «فعالیتهای بی ثبات کننده» ذکر کرده است. در این بیانیه ضمن نگرانی از برنامه موشکی رژیم، خواستار تعهد حکومت ایران به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شده و خواسته است که از «فعالیتهای مغایر با این قطعنامه و تمامی ضمایم آن بپرهیزد.».
نافرجامی تور مسافرتی حسن روحانی به سوئیس و اتریش و عدم رضایت از بسته پیشنهادی کشورهای اروپایی برای حفظ برجام و واکنشهای منفی در برابر تهدیدهای پایوران رژیم در مورد خروج از برجام، همه این رویدادها در چند روز گذشته از تنگ تر شدن فضای مانور رژیم برای خروج از بن بست و یا بسته شدن راهکارهای تبدیل تهدید به فرصت خبر می دهد. دستگیری دیپلمات تروریست رژیم و خنثی شدن توطئه تروریستی حمله به گردهمایی مقاومت ایران در پاریس، باری جدید به بحران موجود رژیم اضافه کرد.
پرده برداری از تاریکخانه اشباح واکنشی در برابر شرایط موجود است. محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس ارتجاع، موجودی حساب آقازاده ها در خارج را بیش از ذخایر ارزی کشور در خارج دانست. شهباز حسن پور، رئیس فراکسیون اصناف مجلس از در دست داشتن همه واردات مایحتاج کشور در دست ۴ دلال حرف زد و این سوال را مطرح کرد که این افراد چگونه توانایی این کار را دارند؟
هم زمانی بحران پسا برجام با بحران سرنگونی که در جای جای ایران در شورشگری، طغیان و قیام علیه وضع موجود خود را نشان می دهد، بیش از هر هنگام گلوی رژیم را گرفته است. به ویژه هنگامی که مردم بیش از هر زمان به قدرت شان برای تغییر وضع موجود باورمند شده و امید به تغییر تبدیل به نیروی مادی شده است. در این میانه امید به سرنگونی رژیم و نفی تمامیت آن روانشناسی غالب را رقم می زند. شعار مردم براز جان در امتداد شعار مردم کازرون و خوزستان مبنی بر سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، خط بطلانی بر هستی رژیم که با سرنوشت مداخله گریهایش در منطقه گره خورده، کشیده است.

حنگ خبر