برآمد قیام آبان: آشفتگی در حکومت و تشدید تضاد با مردم

زینت میرهاشمی

ابعاد توفان و زلزله آبان، چنان رعشه ای در ارکان حکومت ایجاد کرده که همه لایه های ریز و درشت آن و همه کسانی که منافع شان با حفظ حکومت گره خورده را به موضع گیری وادار کرده است.
حال و روز رژیم بعد از یک ماه آنچنان خراب است که نمی داند چگونه از منجلاب جنایت بزرگی که راه انداخته، خود را بیرون بکشد. تمامی موضع گیریهای متفاوت و متناقض کارگزاران حکومت در خدمت ساده سازی و کوچک کردن جنایت حکومت است. ادعای تیراندازی افراد مشکوک به مردم و سناریوی «کشته سازی»، پرداخت دیه، اعلام «رافت اسلامی» از جانب کسی که فرمان آتش به روی مردم صادر کرد، طرح استیضاح وزیر کشور رژیم در مجلس بی خاصیت و دهها واکنش دیگر که تا کنون صورت گرفته برای توجیه جنایت و برون رفت از بحران است.
چگونگی فرار از حجم گسترده محکومیتهای داخلی و جهانی، جلوگیری از گسترش واکنش اقشار مختلف مردم ایران، مشروعیت دادن به ماشین تواب سازی و گرفتن اعترافهای اجباری، مهیا کردن شرایط برای اعدامها و… راهکارهای رژیم برای برون رفت از بحران است.
همه بیم و نگرانی باندهای رژیم به خاطر قیام پیش رویی است که به اعتراف همه کارگزاران حکومتی «خشن تر» و «گسترده تر» اتفاق خواهد افتد.
باندهای حکومتی علیرغم جدالهای جناحی شان بر سر سَهم از قدرت و ثروت ، در ستیز با مردم و سرکوب خشم مبارزه آنان، کاملا در وحدت با هم هستند. بگو مگوی آنها بر سر این که چرا «دولت» آماده سازی برای پذیرش بالا بردن قیمت بنزین در میان مردم انجام نداده و این که چرا نهادهای سرکوبگر آموزش برخورد با شورشیان را ندارند و چرا مکانی برای تعیین اعتراض تعیین نشد و چراهای دیگر … همه برای حفظ رژیم ولایت فقیه است که مردم آن را نمی خواهند.
تکامل خیزشهای خونین ۸۸ و ۹۶ که در قیام آبان ۹۸ تجلی یافت، بیان اراده مردم ایران زمین برای تغییر حکومت ارتجاعی ولایت فقیه جهت دستیابی به عدالت، آزادی و دموکراسی و حکومتی غیر دینی است. قیام خونین آبان این موضوع را تاکید کرد که راه حل نجات مردم ایران از صندوقهای نمایشی رای و از جدالهای طایفه ای حکومت نمی گذرد. رژیم به جای تسلیم در برابر خواست بر حق مردم، روش بی دنده و ترمز در سرکوب و چپاول مردم را پیشه کرده است.
لایحه بودجه برای سال ۹۹ که از طرف روحانی به مجلس رژیم ارائه شده بر این امر تاکید می کند که سهم فقیران، فقر بیش تر و سهم سرمایه داران زالو صفت ثروت بیش تر است.
نتیجه افزایش بودجه نهادهای سرکوبگر مثل سپاه، ارتش و روحانیون حکومتی، تا نهادهای تبلیغ ارتجاع، معافیت مالیاتی نهادهای زیر مجموعه بیت رهبری و … در مقابل، افزایش سه برابری بنزین، افزایش تورم، عدم افزایش حقوق مزدبگیران با نرخ تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی و… تشدید تضاد و جنگ با مردم است. هدف گیری نهادهای قدرت و آتش زدن آن توسط مردم پاسخ واقعی و منطقی مردم به این وضعیت است و رژیم با ضربه زدن به اموال مردم تلاش کرد زهر هدف گیری درست مردم را خنثی کند.
قلمزن جریده سپاه قدس (روزنامه جوان)، عبدالله گنجی آشوب و ترس درون حکومت را به زبان خود بیان می کند. این روزنامه که بیان نظر ولی فقیه و سپاه است، لیستی برای راهنمایی آتش به اختیاران در توجیه کشتار مردم در ماهشهر و نقاط دیگر ارائه می دهد.
این قلمزن می خواهد که حکومت هر چه سریعتر آمار به قتل رسیدگان را در برابر آمارهای اعلام شده اعلام کند. او اعتراف به کشتار مردم اعتراف می کند و مزورانه می نویسد نگذاریم تاریخ این طور نوشته شود که: «افرادی از ملت برای اعتراض به قیمت بنزین به خیابانها آمدند و قوه قهریه حاکمیت بدون هیچ دلیل و بدون صبر و تحمل همه را به رگبار بست و نابود کرد.»
تاریخ ایران را مردم ایران رقم می زنند و هر داستانی که رژیم بنویسد جعل تاریخ و باطل است. برآمد همه تحریفهای حکومتیان از قیام خونین آبان، رژیم را به پایان و مردم را به پیروزی نزدیکتر خواهد کرد.

جنگ خبر