برجام تکه‌پاره

برجام آتش گرفته و ریزریز!‌

علی خامنه‌ای تا دیروز و قبل از امضا برجام این گونه وانمود می‌کرد که برجام دستپخت «برخی مسئولان نظام» است و تلاش می‌کرد دامن قبای خود را از آلوده شدن به آن بیرون بکشد و بگوید من حرفهای دیگری دارم تا با ترفند، هم مذاکره با شیطان بزرگ را در خفا پیش ببرد و هم دستی به‌ سر و گوش واپسگرایان دیروز و طلبکاران امروز نظام بکشد. بعد از آن که تق برجام درآمد باز تلاش کرد نقش تنزه‌طلبانه خود را بازی کند. این بار نیز گفت «مگر من نگفتم نمی‌شود به حرف آنها اعتماد کرد؟» این «دیدید گفتم» او به این خاطر بود که بگوید بی‌مایه بودن برجام تقصیر یکی دو نفر از شیفتگان گفتمان با تمدن غرب است اما یک جمله آنطرف‌تر فوراً گفت به آنها گفته‌ام «قبل از هر قرارداد از طرف مقابل تضمینهای واقعی بگیرید». علی خامنه‌ای ـ بعد از آن که ابراز خوشحالی کرد که رژیمش تاکنون سرنگون نشده ـ گفت: «من به این 3کشور هم اعتماد ندارم». خوب اگر اعتماد نداری و اگر تضمین واقعی نمی‌دهند، پس چرا دوباره دنبال برجام هستی؟ و مگر پارسال نگفتی اگر آمریکایی‌ها برجام را پاره کنند ما آن را آتش خواهیم زد و امسال هم تأکید کردی که «آن را ریز ریز خواهیم کرد».

از این ستون به آن ستون، به‌دنبال «کدخدا» فرج!‌

رسانه‌های رژیم می‌گویند مبادلات تجاری اروپا با آمریکا ۶۸برابر مبادلاتش با رژیم است و از آن نتیجه می‌گیرند که اروپا هیچ‌گاه جانب آمریکا را رها نمی‌کند. آنها ادامه برجام را با اروپا که به آن «برجام ثانی» نام گذاشته‌اند؛ درآمدن از «چاله اعتماد به آمریکا و افتادن به چاه اعتماد به اروپا» می‌دانند و می‌گویند:‌

«اکنون واضح‌تر است که این برجام ثانی نه تنها همان خواص لسانی را هم ندارد بلکه حاوی مضاری بیش از پدر اولیه خویش است. به سخن دیگر این‌که حتی اگر تیم دولت به‌دنبال اخذ تضمین از طرف‌های اروپایی برای ادامه برجام باشد که به‌گفته مقام معظم رهبری» بعید است به این هدف برسد؛ اما برجام ثانی مثل یک بمب عمل‌نکرده است و هر لحظه می‌رود تا صورت برزخی اروپایی‌ها را به‌راحتی به رئیس‌جمهور روحانی و اصلاح‌طلبان نشان بدهد».سایت حکومتی مشرق ـ ۲۰اردیبهشت ۹۷

معنی این حرف این است که در چنگ‌زدن به اروپا هم آبی برای رژیم گرم نمی‌شود، این را بیش از هر کس خامنه‌ای می‌داند اما چرا این حرف را می‌زند؟ به این دلیل که هیچ گزینه دیگری ندارد. برجام بدون طرف آمریکایی معنا ندارد. حسن روحانی که امروز برای سرخ نگه‌داشتن صورت نظام، به سیلی برجام بدون آمریکا روی آورده، در ۵اردیبهشت گفته بود: «برجام یا می‌ماند یا نمی‌ماند. اگر بماند، کامل می‌ماند و اگر نماند، همه با آن خداحافظی می‌کنند». قابل‌توجه است که وزیر خارجه او نیز بارها تکرار کرده بود: «همه یا هیچ».

چیزی که خامنه‌ای به آن «آزمون بزرگ» می‌گوید، بحران هولناکی است که تمامیت نظام در آن گرفتار آمده و با توجه به خطر دم‌افزون قیام، حکومت آخوندی را در مختصات جدیدی قرار داده است. مختصاتی که در تعریف مختصر جز استیصال و ضعف مطلق نیست. جالب است که رسانه‌های باند خامنه‌ای این تلقی را دامن می‌زنند که گویا ایده «برجام بدون آمریکا»، ایده حسن روحانی و باند اصلاح‌طلب است. سخنان خامنه‌ای نشان داد که این تصمیم کل نظام است. کل نظام است که در گرداب بحرانها به تخته‌‌پاره باقیمانده کشتی شکسته برجام آویخته تا بلکه خود را از مهلکه برهاند اما این مقدمه تنزل‌های بعدی است. در نهایت حکومت آخوندی یا باید به تحریم‌های وحشتناک و بازگشت به وضعیت پیش از برجام و قرار گرفتن در زیر فصل هفتم منشور ملل‌متحد و بلکه بدتر از آن رضا دهد یا در آن سو در مذاکره با اروپا بپذیرد که جام‌های بعدی زهر را سربکشد. در هر دو صورت، با سر به صخره‌های صلب و قامت‌کشیده مقاومت و قیام خواهد خورد و در هم خواهد شکست.

از این ستون به آن ستون برای خامنه‌ای و رژیم تاریخ مصرف گذشته او فرجی نیست.

سایت مجاهدین خلق